Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks195

Katecheze biskupa Kročila - Istanbulská úmluva

Gonzales
21
Katecheze biskupa Kročila - Istanbulská úmluva.
acer
KDYŽ SE NĚJAKÝ MUŽ PODLE GENDEROVÉ IDEOLOGIE OZNAČÍ ZA ŽENU, A DOSTANE DO OBČANSKÉHO PRŮKAZU "POHLAVÍ: ŽENA", A PAK TŘEBA NAVŠTÍVÍ ŽENSKOU SAUNU A SEXUÁLNĚ TAM ZNEUŽIJE VAŠI NEZLETILOU DCERU, TAK MEMŮŽE BÝT STÍHÁN JAKO PEDOFIL, A PEDOFILIE SE STANE LEGÁLNÍ.
Tomislav likes this.
Tomislav
Bohu díky za Boží Slovo. Faktem zůstává, že dříve než je možno usilovat o evangelizaci, je nutno vybojovat zápas o samu lidskou přirozenost. Zdálo by se, že to nemůže být něco příliš obtížného. Jenže v dusivé atmosféře hříchu je to těžké a skoro vyloučené je to v prostředí neřesti. Neřest je umrtvující habitus čili zavedená a strašně zatvrzelá náchylnost ke hříchu. Je to zavedená náchylnost k …More
Bohu díky za Boží Slovo. Faktem zůstává, že dříve než je možno usilovat o evangelizaci, je nutno vybojovat zápas o samu lidskou přirozenost. Zdálo by se, že to nemůže být něco příliš obtížného. Jenže v dusivé atmosféře hříchu je to těžké a skoro vyloučené je to v prostředí neřesti. Neřest je umrtvující habitus čili zavedená a strašně zatvrzelá náchylnost ke hříchu. Je to zavedená náchylnost k zabraňování životu antikoncepcí, k odstranění počatého lidského života potratem, k deformování zrozeného lidského života ve svévolném zneužívání lidského života genderismem, v deformování lidského života v homosexuálních či lesbických pseudomanželstvích, v indeformování lidského života v demagogické mediokracii. Zde je nutno na všech frontách – individuálních i společenských, vést boj za obnovu lidské přirozenosti, aby člověk především začal smýšlet a počínat si jako normální člověk, totiž člověk, žijící ve shodě s řádem, vlastním jeho přirozenosti. Teprve na kmen lidské přirozenosti je možno připojit štěp Boží milosti, která přirozenost neruší, ale zušlechťuje.
Zedad likes this.