tahamata
3446

Ewangelia na 11 niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego..

(Marc 7:31-37). In illo témpore: Exiens Iesus de fínibus Tyri, venitper Sidónem ad mare Galilaea, inter médios fines Decapóleos. Et addúcunt ei surdum …
tahamata
Św. Hieronim: "Palcami, które są wkładane do uszu, są słowa albo dary ducha, tak jak się to mówi w Księdze Wyjścia "Palec to Boży jest". Śliną jest z kolei mądrość Boża, która rozwiązuje węzeł na ustach ludzi, aby mogli mówić: "Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego...".
tahamata
W trakcie obrzędów wstępnych szafarz podaje dziecku poświęconą (egzorcyzmowaną) sól. Bogactwo symboliczne tego gestu jest ogromne. Ale zauważmy tylko, że jest to pierwszy poświęcony pokarm, który przyjmuje mały katechumen. Kościół wkracza ze swoją opieką i wstawiennictwem najpierw do tego zmysłu, który kiedyś stanie się miejscem przyjmowania Komunii św., rzeczywistego Pokarmu na życie wieczne.More
W trakcie obrzędów wstępnych szafarz podaje dziecku poświęconą (egzorcyzmowaną) sól. Bogactwo symboliczne tego gestu jest ogromne. Ale zauważmy tylko, że jest to pierwszy poświęcony pokarm, który przyjmuje mały katechumen. Kościół wkracza ze swoją opieką i wstawiennictwem najpierw do tego zmysłu, który kiedyś stanie się miejscem przyjmowania Komunii św., rzeczywistego Pokarmu na życie wieczne. Już teraz Kościół zabiega, by ten zmysł i cały człowiek został zachowany od zepsucia i nabył prawdziwego smaku rzeczy Bożych.
więcej tu
One more comment from tahamata
tahamata
Dzisiejszą Ewangelię przedsoborowy Kościół odnosił do ówczesnego Sakramentu Chrztu świętego (z solą egzorcyzmowaną)... W tym okresie "błędów i wypaczeń" nasza Matka Kościół powtarzała przy każdym Chrzcie gest, którym Chrystus uzdrowił głuchoniemego, jako znak otwarcia uszu na słowo Boże i ust na Jego chwałę. Dziękujmy Panu naszemu, bo «Dobrze wszystko uczynił, i głuchym sprawił, że słyszą …More
Dzisiejszą Ewangelię przedsoborowy Kościół odnosił do ówczesnego Sakramentu Chrztu świętego (z solą egzorcyzmowaną)... W tym okresie "błędów i wypaczeń" nasza Matka Kościół powtarzała przy każdym Chrzcie gest, którym Chrystus uzdrowił głuchoniemego, jako znak otwarcia uszu na słowo Boże i ust na Jego chwałę. Dziękujmy Panu naszemu, bo «Dobrze wszystko uczynił, i głuchym sprawił, że słyszą, i niemym, że mówią».