Z pomiędzy wszystkich narodów chrześcijańskich jesteśmy my, Polacy, najwięcej zagrożeni przez krecią politykę żydowską. Najwięcej, bo jesteśmy politycznie, społecznie i z powodu naszej miękkości rasowej najsłabsi; — najwięcej, bo w samej Warszawie mieszka więcej Żydów, aniżeli we Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Francji i Belgii do kupy razem. Wiedzą o tym Żydzi i dlatego zachowują się tak, …More
Z pomiędzy wszystkich narodów chrześcijańskich jesteśmy my, Polacy, najwięcej zagrożeni przez krecią politykę żydowską. Najwięcej, bo jesteśmy politycznie, społecznie i z powodu naszej miękkości rasowej najsłabsi; — najwięcej, bo w samej Warszawie mieszka więcej Żydów, aniżeli we Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Francji i Belgii do kupy razem. Wiedzą o tym Żydzi i dlatego zachowują się tak, jakbyśmy u nich mieszkali, a nie odwrotnie.

Żydzi usiłują zdemoralizować narody chrześcijańskie, zatruć ich duszę, zniszczyć ich tradycje narodowe, ich kulturę za pomocą prasy. Więc trzeba nie czytać czasopism, redagowanych przez Żydów albo szabes gojów. Odgrywają Żydzi dla swoich celów rolę postępowców, reformatorów, socjalistów i t. d. Więc nie trzeba wierzyć w ich sztuczne kłamstwa, nie pozwalać się obalamucać ich działaczom. Obniżają Żydzi świadomie, rozmyślnie znaczenie chrystianizmu i jego duchowieństwa. Więc trzeba trzymać się swojej wiary i kultury chrześcijańskiej i bronić swojego duchowieństwa przeciw ich napaściom.
Ewelina Anna

Miłość Boga i nacjonalizm kulturowy mocą przetrwania Narodu Polskiego.

Z pomiędzy wszystkich narodów chrześcijańskich jesteśmy my, Polacy, najwięcej zagrożeni przez krecią politykę żydowską. Najwięcej, bo jesteśmy …
Nemo potest duobus dominis servire !
pamiętajmy - że dobrzy katolicy i tylko "dobrzy", to dziś mało.

Dziś wobec tego ogromu zła - trzeba koniecznie katolików świętych - którzy się nie ulękną niczego i nikogo, gdy chodzi o Prawdy Jezusa Ewangelii. Zubożeli, skarleli katolicy, nikogo nie porwą - raczej zrażą.

Takiego Boga można dać innym, jakim się żyje, a nie o jakim się, deklamuje. Dla nas katolików nie są niebezpieczni Staliny - …More
pamiętajmy - że dobrzy katolicy i tylko "dobrzy", to dziś mało.

Dziś wobec tego ogromu zła - trzeba koniecznie katolików świętych - którzy się nie ulękną niczego i nikogo, gdy chodzi o Prawdy Jezusa Ewangelii. Zubożeli, skarleli katolicy, nikogo nie porwą - raczej zrażą.

Takiego Boga można dać innym, jakim się żyje, a nie o jakim się, deklamuje. Dla nas katolików nie są niebezpieczni Staliny - czy inne tyrany. - Dla nas katolików są najniebezpieczniejsi tchórze katolicy - katolicy minimaliści - którzy boją się, by nie utracili opinii u złych, że są dobrzy. To tchórzostwo zrobiło nas pachołkami a nie panami świata, jak być powinno.

Robimy to co nam każą władcy świata niechrystusowego, jak

żydzi,

masoni,

liberałowie,

socjaliści.

Jesteśmy pachołkami w polityce, prasie, sprawach handlu...

Oni rozkazują, a my słuchamy. - Lecz na tym cierpi Chrystus.

Chcemy się wyzwolić chcemy byc panami to zaniechajmy deklamowanego katolicyzmu, a sięgnijmy po życiowy. Odnowić wszystko w Chrystusie - najpierw w sobie a potem w innych. Katolicyzm zewnętrzny bez wewnętrznego to ciało bez duszy, czyli trup.

Być może, że nie doczekamy wyników naszej rzetelnej pracy gdy po przerobieniu siebie na modłę Jezusa - wprowadzamy Go w dusze innych - lecz pamiętajmy - że zasługa nasza nie będzie polegać na powodzeniu, ale na tym, jak chcielibyśmy i jak służyliśmy Jezusowi w sobie i w innych.
Ewelina Anna
Słów kilka o wieloznaczności Polski nacjonalizm zachował istnienie polskiego Narodu poprzez wiele najazdów, rozbiory, okupację hitlerowską i sowiecką, Teraz Polska jest zagrożona przez zdradzieckie żydostwo w rządzie i w hierarchii kościelnej. Nacjonalizm Polaków drogą do ocalenia.
Gdyby tak nie było Marsz Niepodległości nikogo by nie drażnił. Nikogo by nie drażniła Msza Wszechczasów, która jest …More
Słów kilka o wieloznaczności Polski nacjonalizm zachował istnienie polskiego Narodu poprzez wiele najazdów, rozbiory, okupację hitlerowską i sowiecką, Teraz Polska jest zagrożona przez zdradzieckie żydostwo w rządzie i w hierarchii kościelnej. Nacjonalizm Polaków drogą do ocalenia.
Gdyby tak nie było Marsz Niepodległości nikogo by nie drażnił. Nikogo by nie drażniła Msza Wszechczasów, która jest kolebką polskiej duchowości i kultury.