Clicks71
ľubica
6.12.2019 Four Exorcists Urge Day of Fasting, Prayer and Reparation (Výzva čtyř exorcistů všem katolíkům) Four Exorcists Urge Day of Fasting, Prayer and Reparation/Výzva čtyř exorcistů všem katolíkům …More
6.12.2019 Four Exorcists Urge Day of Fasting, Prayer and Reparation (Výzva čtyř exorcistů všem katolíkům)

Four Exorcists Urge Day of Fasting, Prayer and Reparation/Výzva čtyř exorcistů všem katolíkům

Čtyři exorcisté vydali prohlášení, v němž vyzývají katolíky celého světa:
věnovat první pátek 6. prosince modlitbě a pokání na aktuální úmysl:
Zapudit ďábelský vliv, jaký vyvolaly v celé církvi nedávné události.
Exorcisté přitom citovali zvláště hanebnosti, ke kterým došlo na amazonské synodě a uctívání pohanské modly indiánské bohyně při různých synodních událostech.
Jedná se o rituály ve vatikánských zahradách, procesí s modlou do baziliky sv. Petra, její umístění v chrámě Santa Maria in Traspontina. Na mysl přicházejí slova sv. Pavla:
Říkám toto: Když pohané přinášejí nějakou oběť, obětují to zlým duchům a ne Bohu. A já nechci, abyste se přátelili se zlými duchy (1 Kor 10,20).

Žalm 95,5 říká, že všichni bohové pohanů jsou démoni: ale Hospodin stvořil nebe a zemi. Z toho vyplývá skutečnost, že vedeme bitvu nikoliv proti tvorům z těla a krve, proti nějaké obyčejné lidské moci, ale proti knížatům a mocnostem, kteří mají svou říši tmy na tomto světě, proti zlým duchům v ovzduší.
Jmenované události navozují skutečnost, že jsme ve stavu duchovní války a tato válka se uskutečňuje uvnitř samotné církve.
Proto vyzýváme všechny katolíky, kteří poznávají zlo těchto událostí, aby se s námi spojili a prožili první pátek 6. prosince jako den modlitby a pokání za účelem zmařit veškerý ďábelský vliv uvnitř církve vyplývající z těchto událostí.
Žádáme vykonat na tento úmysl tyto zbožné skutky:

1. modlitba sv. růžence;

2. vykonat jakýkoliv skutek pokání, jako je půst, zdrženlivost a další formy odříkání a umrtvování;

3. obětovat tyto skutky Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

Doporučujeme účastnit se mše svaté obětované na tento úmysl, vykonat hodinovou adoraci před Nejsvětější Svátostí oltářní, spolu s úkonem zasvěcení a úkonem smíření k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.


www.ncregister.com/…/four-exorcists-…