Clicks469
borgan

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - Co oznacza tytuł "Pana"?

84. Co oznacza tytuł "Pana"?

Imię "Pan" oznacza w Biblii Boskie panowanie. Jezus przypisuje sobie ten tytuł i objawia swoją Boską najwyższą władzę przez znaki swego panowania nad naturą, nad chorobami, nad demonami, nad grzechem i śmiercią, przede wszystkim w Zmartwychwstaniu. Pierwsze wyznania wiary Kościoła stwierdzają, że moc, cześć i chwała należne Bogu Ojcu przysługują także jezusowi: Bóg "darował Mu Imię ponad wszelkie imię" (Flp 2,9). Jest On Panem świata i historii; wyłącznie Jemu człowiek może w sposób absolutny poddać swą osobistą wolność.

www.ruda-parafianin.pl/kompe/start.htm