Clicks46
novaetvetera
Loven HERREN, alla hedningar, prisen honom, alla folk. Ty hans nåd är väldig över oss, och HERRENS sanning varar i evighet. The Glory of Saints – Giaquinto, CorradoMore
Loven HERREN, alla hedningar, prisen honom, alla folk.

Ty hans nåd är väldig över oss, och HERRENS sanning varar i evighet.
The Glory of Saints – Giaquinto, Corrado