Clicks1.1K
henryk33
1
(1-3) Ekstazy – część pierwsza Katarzyna Szymon Polska stygmatyczkaMore
(1-3) Ekstazy – część pierwsza Katarzyna Szymon Polska stygmatyczka
Weronika....S
Objawienia w Fatimie, Lourdes czy czy La Salette nie były ekstazami tylko realnie sprawdzonymi faktami z dziejów Kościoła.
Ekstazy są udziałem ludzi żyjących w świętości, jednakże pewną rolę w tym aspekcie mogą obok duchowych odgrywać również czynniki psychologiczne, jak np. wyobraźnia. Stygmaty są najczęściej dowodem autentyczności ekstazy.