03:21
Evanjelizacia
12.9K
† Výčitky svedomia. Správnu krehkosť nášho svedomia nám môže pomôcť vyformovať i kniha od P. Ľ. Stančeka ČNOSTI: www.evanjelizacia.eu | Mt 14, 1 - 12 V tom čase tetrarcha Herodes počul o Ježišovi a …More
† Výčitky svedomia.

Správnu krehkosť nášho svedomia nám môže pomôcť vyformovať i kniha od P. Ľ. Stančeka ČNOSTI: www.evanjelizacia.eu
| Mt 14, 1 - 12 V tom čase tetrarcha Herodes počul o Ježišovi a hovoril svojim dvoranom: „To je Ján Krstiteľ. Vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobí zázračná moc." Herodes totiž Jána chytil, sputnal ho a vrhol do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo mu Ján hovoril: „Nesmieš s ňou žiť!" A chcel ho zabiť, bál sa však ľudu, lebo ho pokladali za proroka. No v deň Herodesových narodenín tancovala dcéra Herodiady v kruhu hostí a Herodesovi sa tak zapáčila, že jej pod prísahou sľúbil dať všetko, čo si bude žiadať. Ona na návod svojej matky povedala: „Daj mi tu na mise hlavu Jána Krstiteľa." Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim rozkázal, aby jej ju dali. A tak dal Jána vo väzení sťať. I priniesli na mise jeho hlavu, odovzdali ju dievčaťu a ono ju zanieslo svojej matke. Tu prišli jeho učeníci, vzali jeho telo a pochovali ho; potom išli a oznámili to Ježišovi.