Clicks970
Libor Halik
1

V. Klaus o kázání kněze Piťhy a protikřesťanskosti a nenormálnosti Tomáše Halíka

Piťhovo svatováclavské kázání jako katalyzátor naší doby
Václav Klaus a kolektiv IVK

Letošní svatováclavské kázání prof. Piťhy ( Mons. Petr Piťha: Děti vám seberou, homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu ) sice vyvolalo řadu ostrých reakcí a nepřátelských komentářů, ty však nepřicházely od špiček katolické hierarchie nebo od řadových katolíků. Na prof. Piťhu agresivně útočí aktivisté progresivistické skupiny liberálních demokratů v čele s – jak se v Lidových novinách 13. 10. 2018 podepsal – knězem, teologem, psychologem a sociologem Tomášem Halíkem.[1]

Profesor Petr Piťha je progresivisty Halíkova typu v posledních dnech skandalizován, šikanován a dokonce kriminalizován za to, že si dovolil varovat před zhoubným rozkladem, který naší společnosti hrozí v důsledku útoku na lidskou přirozenost a řád ze strany módních genderových teorií a jejich propagátorů a šiřitelů v západním světě.

Halíkův text je pozoruhodnou snůškou absurdních výroků, které vyžadují odpověď. Není možné nad nimi mávnout rukou. Nejde totiž o jemný teologický spor, kterého se smějí zúčastnit jen povolaní a vyvolení. Jde o zásadní spor o charakter naší doby, našeho místa v ní a naší budoucnosti.

Tomáš Halík považuje kázání Petra Piťhy za „skutečně skandální“ a v klasické metodě plivnutí na člověka a současně umytí si rukou říká, že (nejmenovaní, což je důležité) „právní experti se domnívají, že byla naplněna skutková podstata trestného činu rozšiřování poplašných zpráv.“ (Velmi „křesťansky láskyplně“ k tomu dodává, že to může být způsobeno vysokým věkem P. Piťhy – není náhodou papež František ještě o dva roky starší?) Opravdu bylo Piťhovo kázání „rozšiřováním poplašných zpráv“? Nebylo spíše odvážnou polemikou s propagátory zhoubné genderové teorie a s popírači klasické rodiny? Nebylo varováním před tím, k čemu pokračování dnešních tendencí povede? Tak to čteme my.

Za téměř pozoruhodný považujeme Halíkův názor, že by se bez radikální modernistické změny církve, bez „Františkovy reformy z církve stala marginální zahořklá sekta“. To se nám zdá být argumentem politického (navíc extrémně levicového) aktivisty, nikoli věcnou analýzou současného světa a netriviálního postavení církví v něm.

Halíkova teze, že „za druhé republiky odpor části katolíků vůči liberální demokracii… je přivedl do blízkosti fašismu“, je urážkou katolické církve a není opřena o žádná seriózní historická fakta. Nám jde hlavně o výraz „liberální demokracie“. Dnes progresivisticky znějící módní sousloví liberální demokracie před 2. světovou válkou ještě neexistovalo. Toto slovo, popírající standardní koncept demokracie, si novodobá sekta Halíků vymyslela až v poslední době, až po konci studené války.[2] Je to ideologie militantního ekologismu, genderismu, feminismu a homosexualismu. Není ani liberální, ani demokratická. To před 80 lety neexistovalo.

Psycholog a sociolog (Tomáš) Halík označuje tvrzení o „neměnné lidské přirozenosti“ za „neudržitelnou ahistorickou koncepci“. Jde tak daleko, že si troufá říci, že zastánci „tradiční rodiny“ prý „zapomínají uvést, který z mnoha modelů rodinného života pokládají za ten tradiční.“ Je pan (Tomáš) Halík ještě alespoň tenkou nitkou spojen s katolickou církví? Oddává po celá desetiletí ve svém kostele tradiční páry skládající se z muže a ženy, či nikoli?

Zpochybněním neměnnosti lidské přirozenosti (Tomáš) Halík podporuje radikálně feministický program likvidace světa normálních mužů a normálních žen a zničení přirozených vztahů mezi nimi. Katolická církev naopak již dva tisíce let prosazuje koncepci rodiny jako společenství muže, ženy a jejich dětí, které se plně osvědčilo i v novodobé společnosti. Je to kompatibilní?

„Ostudné kázání Petra Piťhy“ prý „odrazuje od křesťanství a pohoršuje mladé a vzdělané lidi“. Nevíme, koho pohoršilo. Přesto je prof. Piťha, který hájí řád a zdravý rozum, zadupáván do země, vysmíván a hanoben, zatímco Tomáš Halík, který se v církevní sutaně odvažuje stavět za takové absurdity, jako že pohlaví člověka je sociální konstrukt (a který se odvažuje otevřeně negovat vše, na čem stála a stojí církev i společnost), se nadutě natřásá ve světle ramp a jen málokdo si troufne jeho odpadlictví pojmenovat. My to odpadlictvím nazýváme. Odpadlictvím od normálního světa.

Levičácký progresivismus Halíkova typu je vážným nebezpečím pro celou naši společnost, ale pro katolickou církev – viděno námi, kteří se s ní identifikujeme v obhajobě tradičních hodnot Západu – je více než nebezpečím. Útok na nejintimnější sféru člověka – na pohlavní identitu, na vztahy mezi mužem a ženou, na rodinu jako svazek muže a ženy – popírá podstatu učení církve a znamená vzývání hodnotového a morálního relativismu. Ustupovat jeho tlaku či dokonce přejímat jsou postoje a názorová východiska znamená nikoli (možná potřebnou) modernizaci církve, jak předstírá (Tomáš) Halík, ale likvidaci křesťanství jako takového.

Českou biskupskou konferencí byl nedávno k těmto tématům, k tzv. Istanbulské úmluvě Rady Evropy, vydán list, který pan (Tomáš) Halík – nezmiňuje. Není to proto, že je tento list v souladu s názory prof. Piťhy? A když (Tomáš) Halík označuje Piťhovo kázání za skandál, nestojí tím mimo autority vlastní církve?

19. 10. 2018

[1] Halík, T., „Prodavači strachu“, Lidové noviny 13. 10. 2018. Je všeobecně známo, že o řadě těchto jeho titulů se vedou spory.

[2] O tom více v Manifestu IVK „Obrana demokracie před liberální demokracií“, Newsletter Plus, IVK, Praha, červen 2018.

19. 10. 2018 17:08 byl tento kolektivní text IVK (Institutu V. Klause) právě zaslán do Lidových novin.

-------------------------------
2. český prezident má pravdu, stačí číst následující zprávu, jaké šílenosti zavedli teď v Británii:

Bristol 20. októbra 2018 (HSP/Foto: Pixabay)
Príručky pre školy, ktoré vydala mestská rada miest Bristol a HoveCoty, odporúčajú, aby matky a otcovia, ktorí svojim deťom nepripustia „rodové (gender) možnosti“, ako napríklad rodová zmena mena alebo nosenie sukne chlapcami, majú byť nahlásení sociálnej službe

Ilustračné foto
Podľa The Telegraph sa školám odporúča, ako sa vysporiadať s rodičmi, ktorí „bojujú“ proti prijatiu rodovej (gender) identity ich vlastného dieťaťa: “Ak existujú vážne obavy o blaho dieťaťa alebo o jeho bezpečnosť v súvislosti s tým, ako sa rodičia alebo pestúni vysporadúvajú s objavovaním jeho rodovej identity, bude možno nevyhnutné a odporúčané začať záchranné procedúry.”
Britské ministerstvo školstva vo svojich zákonných nariadeniach medzi tieto tzv. “záchranné procedúry” zaraďuje ohlásenie rodičov príslušnému zabezpečovaciemu zástupcovi školy (schoolsafeguardinglead), sociálnej službe alebo dokonca i polícií.
Podľa webu Breitbart, príručka mestskej rady taktiež rieši možné “transrodové” situácie. Napríklad, ak rodič nebude chcieť, aby sa nejaké trans-dievča (čiže chlapec, pozn. biológie) prezliekalo v dievčenskej šatni kvôli obavám, že by sa pozeral na telo, príručka neodporúča, aby bolo trans-dieťa odňaté zo šatne, ale aby dievča bolo poučené, že trans-dievča je “skutočné” dievča.
“Personál a žiaci podstúpia školenie, až kým každý v škole nepochopí, že osoba, ktorá sa identifikuje ako dievča, je skutočným dievčaťom.”
Príručka prichádza v čase, kedy školy sejú do detských myslí transgenderovú ideológiu a učia ich “odnaučiť sa” rozdiely medzi chlapcami a dievčatami.
Branislav Zaujec
Zdroj: www.hlavnespravy.sk/…/1556354
Manuel Gabriel
na Klause i tak pozor, ať má jakékoliv názory, i ty nejradikálnější, je člen výhradně židovského zednářského řádu B’nai B’rith (Synové smlouvy). Tomuto židovskému řádu jsou v podstatě podřízeny všechny zednářské lóže a jeho členy jsou všichni významnější Židé na celém světě. „V České republice jsou jeho členy V. Klaus, V. Havel †, J. Tošovský, K. Kühnl, V. Železný, V. Mlynář, E. Lánský †, P. …More
na Klause i tak pozor, ať má jakékoliv názory, i ty nejradikálnější, je člen výhradně židovského zednářského řádu B’nai B’rith (Synové smlouvy). Tomuto židovskému řádu jsou v podstatě podřízeny všechny zednářské lóže a jeho členy jsou všichni významnější Židé na celém světě. „V České republice jsou jeho členy V. Klaus, V. Havel †, J. Tošovský, K. Kühnl, V. Železný, V. Mlynář, E. Lánský †, P. Moos, L. Dobrovský, M. Žantovský, J. Fištejn, I. Klíma, J. Štern, R. Palouš †, atd.