03:05
RADEK29
1.5K
WEZWANIE DO POKUTY KS. PIOTR SKARGA - czyta Jerzy Zelnik. 14. SEJMY OBRAZĄ POLSKICH GRZECHÓWMore
WEZWANIE DO POKUTY KS. PIOTR SKARGA - czyta Jerzy Zelnik.

14. SEJMY OBRAZĄ POLSKICH GRZECHÓW