Clicks255
Edward7
2

Globalista WEF Klaus Schwab deklaruje, że niezaszczepione osoby stanowią zagrożenie dla ludzkości

Franciszek wzywa do; „ szczepionki dla wszystkich ” i do; „globalnego zarządzania” w liście na globalistyczny szczyt finansowy.

WATYKAN, 8 kwietnia 2021 r. ( LifeSiteNews ) - (..)Franciszek zwrócił się do Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego na ich wiosennym spotkaniu, wzywając do „globalnego zarządzania” w świetle COVID-19, zdecydowanie opowiadając się za uniwersalnymi szczepionkami i narzekając na „ dług ekologiczny ”, który zawdzięczamy„ samej naturze ”.

Jego list jest ostatnim z serii ostatnich aktów, w których Franciszek sprzymierzył się z globalnymi korporacjami zaangażowanymi w antykatolickie programy. List został dostarczony przez Petera kardynał Turkson, prefekt watykańskiej dykasterii do promowania integralnego rozwoju człowieka, do wiosny 2021 spotkania pomiędzy Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), który jest obecnie przetrzymywany w Internecie od 5 kwietnia . List z 4 kwietnia wspomniał o Bogu tylko raz, w ostatniej linijce. Zamiast tego Franciszek skupił się na wezwaniu do stworzenia systemu globalnego rządu, który wprowadziłby nowy porządek społeczny na świecie, oparty na polityce zmian klimatycznych i powszechnych szczepieniach.

" Globalne zarządzanie ''
Odnosząc się do „pandemii Covid-19”, Francis oświadczył, że świat został zmuszony do „zmierzenia się z serią poważnych i powiązanych ze sobą kryzysów społeczno-ekonomicznych, ekologicznych i politycznych”. Takie wzajemnie powiązane kryzysy przedstawił Bankowi Światowemu i MFW, mając nadzieję, że ich spotkania dadzą podstawę do uporządkowania spraw światowych: „Mam nadzieję, że wasze dyskusje przyczynią się do powstania modelu„ ożywienia ”zdolnego do tworzenia nowych, bardziej integracyjnych i zrównoważonych rozwiązań wspierających realną gospodarkę, pomagających jednostkom i społecznościom w osiągnięciu ich najgłębszych aspiracji i powszechnego dobra wspólnego ”.Franciszek powtórzył twierdzenie, że COVID pokazał, że „nikt nie jest zbawiony sam”, a zatem należy opracować „nowe i twórcze formy uczestnictwa społecznego, politycznego i gospodarczego”.

Cytując swoją ostatnią encyklikę Fratelli Tutti , którą arcybiskup Carlo Maria Viganò określił jako „bluźnierczą”, Franciszek wspomniał o „zaufaniu” jako o „kamieniu węgielnym wszystkich relacji”, o czym, jak sądził, Bank Światowy i MFW „dobrze wiedzą” ”Ze względu na bycie„ ekspertami w dziedzinie finansów i ekonomii ”. Nalegał, aby dwaj giganci finansowi wspierali takie relacje i angażowali się w „budowanie mostów i przewidywanie długoterminowych projektów sprzyjających włączeniu społecznemu”. Franciszek ponowił również swoje częste wezwanie do zmiany paradygmatu w polityce światowej, mówiąc: „pozostaje pilna potrzeba globalnego planu, który może stworzyć nowe lub odnowić istniejące instytucje, szczególnie te zajmujące się globalnym zarządzaniem, i pomóc w budowaniu nowej sieci międzynarodowej. stosunki na rzecz integralnego rozwoju ludzkiego wszystkich narodów ”. Głównym efektem pożądanego rządu światowego byłaby redukcja zadłużenia w celu umożliwienia łatwego dostępu przede wszystkim do „szczepionek”, a następnie „zdrowia, edukacji i miejsc pracy”.

„Dług ekologiczny” wobec „samej natury”
Jednak (..) Franciszek nie przegapił okazji, aby poinstruować MFW i Bank Światowy w innym z jego stałych obszarów zainteresowania , a mianowicie „ zmianach klimatycznych ”. Ostrzegł przed przeoczeniem „długu ekologicznego”, zjawiska, które opisał jako wpływające na cały świat i przeciwstawiającego „globalną północ” „południu”. „W istocie jesteśmy zadłużeni wobec samej przyrody, a także ludzi i krajów dotkniętych degradacją ekologiczną i utratą różnorodności biologicznej spowodowaną przez człowieka” - napisał Francis.

„W tym względzie wierzę, że branża finansowa, wyróżniająca się dużą kreatywnością, okaże się zdolna do wypracowania zwinnych mechanizmów wyliczania tego długu ekologicznego, tak aby kraje rozwinięte mogły go spłacać, nie tylko poprzez znaczne ograniczenie konsumpcji -energia odnawialna lub pomoc biedniejszym krajom we wdrażaniu polityk i programów zrównoważonego rozwoju, ale także poprzez pokrycie kosztów potrzebnych do tego innowacji ”. Te linie zdają się odzwierciedlać nastroje wyrażone przez kluczowego globalistę i założyciela Światowego Forum Ekonomicznego, Klausa Schwaba, którego proponowany antykatolickiWielki Reset ” jest poparty skupieniem się na programie ekologicznych finansów, gdy wspomina on o „wycofaniu dotacje do paliw kopalnych ”oraz nowy system finansowy oparty na„ inwestycjach ”, które wspierają„ równość i zrównoważony rozwój ”oraz budowę„ zielonej ”infrastruktury miejskiej”.

Schwab, MFW i dziesiątki najbardziej wpływowych banków na świecie (w tym Bank Światowy) w rzeczywistości zobowiązały się już do egzekwowania ekologicznej agendy Wielkiego Resetowania i wyglądają na gotowe, aby przestrzeganie takiej zielonej polityki stało się kryterium dostępu. finansowania w przyszłości.
Franciszek już zasygnalizował swoją bliskość ze Schwabem, wysyłając przemówienie do WEF cztery razy podczas jego ośmioletniego pontyfikatu i zezwalając na coroczne watykańskie obrady okrągłego stołu w Davos, miejscu corocznych konferencji WEF w Szwajcarii.

Społeczeństwo świeckie wskazało na nowe „dobro wspólne”
Franciszek odwoływał się także kilkakrotnie do „dobra wspólnego” w swoim liście, który ściśle wiązał z finansami i formą świeckiego braterstwa, taką jak ta opisana w Fratelli Tutti . „Wynika z tego, że publiczne pieniądze nigdy nie mogą zostać oddzielone od dobra publicznego, a rynki finansowe powinny być wspierane przez prawa i regulacje mające na celu zapewnienie, że naprawdę działają one na rzecz dobra wspólnego. Zaangażowanie w solidarność gospodarczą, finansową i społeczną oznacza zatem znacznie więcej niż tylko angażowanie się w sporadyczne akty hojności ”.

Takie cele, dla Franciszka, obejmują „sprawiedliwie finansowaną solidarność szczepionkową”, która, jak powiedział, była częścią „prawa miłości i zdrowia wszystkich”.
W tym miejscu powtarzam moje wezwanie do przywódców rządów, przedsiębiorstw i organizacji międzynarodowych, aby współpracowały w zakresie dostarczania szczepionek wszystkim, zwłaszcza najbardziej narażonym i potrzebującym”.

Kończąc swój list, Franciszek powtórzył swoje życzenie, aby świat skupiał się na nowym stylu braterstwa, opartym na polityce ekologicznej, wzywając Bank Światowy i MFW do opracowania rozwiązań dla „bardziej sprzyjającej integracji i zrównoważonej przyszłości”.

Byłaby to przyszłość, „w której finanse służą dobru wspólnemu, w której najsłabsi i zmarginalizowani znajdują się w centrum, a ziemia, nasz wspólny dom, jest dobrze pielęgnowana”.

W liście nie było wzmianki o Kościele katolickim ani o nauce katolickiej o wspólnym dobru, ani o Chrystusie.

List (..) Franciszka nie jest wielkim zaskoczeniem, ponieważ 84-letni Argentyńczyk znacząco zacieśniał swoje długotrwałe więzi z grupami i organizacjami globalistycznymi, takimi jak Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) i WEF. Francis wezwał ostatnio do „nowego porządku świata”, mówiąc, że „dramat zmarnowania” „kryzysu” COVID-19 byłby gorszy niż zakłócenia spowodowane przez środki COVID na całym świecie.

Również przy tej okazji zajął się tematem zbawienia, ponownie rozpatrując go z czysto ziemskim zrozumieniem i łącząc zbawienie z nowym porządkiem świata i celem polityki ekologicznej: „Droga do zbawienia ludzkości wiedzie przez stworzenie nowy model rozwoju, który niewątpliwie koncentruje się na współistnieniu między narodami w harmonii ze stworzeniem ”.

W tym celu (..) Franciszek wystąpił z własną inicjatywą w ONZ . oraz z korporacjami globalistycznymi , aby promować nowy „ekonomiczny system” kapitalizmu i zapewnić osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju ONZ (SDGs). Partnerstwa między innymi promują „zrównoważony styl życia”, „równość płci” i „globalne obywatelstwo”, podczas gdy same cele zrównoważonego rozwoju promują „usługi w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego”.

LifeSiteNews stworzyła obszerną stronę z zasobami dotyczącymi szczepionek przeciwko COVID-19. Zobacz to tutaj.
lifesitenews.com/…l-vaccines-in-letter-to-globalist-financial-summit przez - stateofthenation.co/?p=59670

Jesteś teraz „zagrożeniem”, jeśli nie zostaniesz zaszczepiony… tak mówi Główny Coviteer Klaus Schwab
Ethan Huff ( Natural News ) Kilkudziesięciu szefów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) i różnych innych ciał globalistycznych zadeklarowało, że „Wielki Reset” musi obejmować ustanowienie globalnego traktatu „pandemicznego”, aby zapewnić, że wszyscy ludzie są „zaszczepieni” zgodnie z rządowymi edyktami. Szef WEF, Klaus Schwab, który bardzo przypomina sędziwego Heinricha Himmlera z nazistowskiego SS, mówi, że ludzie, którzy odmawiają realizacji planu, stanowią zagrożenie dla wszystkich innych. On, premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Angela Merkel i wielu innych zwykłych podejrzanych wszyscy zgadzają się z tym. Ci międzynarodowi „liderzy” podpisali list, który mówi, że następna faza plandemicznego przejścia do Nowego Porządku Świata wymaga, aby inżynierowie społeczni i architekci społeczni na świecie „zbudowali solidniejszą międzynarodową architekturę zdrowia, która będzie chronić przyszłe pokolenia”.
W dalszej części listu stwierdza się, że koronawirus (Covid-19) jest „największym wyzwaniem dla społeczności globalnej od lat czterdziestych”, dodając, że w nadchodzących latach z pewnością będą „inne pandemie i inne poważne zagrożenia zdrowotne”. „Żaden pojedynczy rząd ani agencja wielostronna nie poradzą sobie samodzielnie z tym zagrożeniem” - dodaje list. „Pytanie nie brzmi, czy, ale kiedy. Razem musimy być lepiej przygotowani do przewidywania, zapobiegania, wykrywania, oceny i skutecznego reagowania na pandemie w wysoce skoordynowany sposób. Pandemia Covid-19 była ostrym i bolesnym przypomnieniem, że nikt nie jest bezpieczny, dopóki wszyscy nie będą bezpieczni ”.

„Szczepionki” na chińskie wirusy to pierwszy element Znaku Bestii
Kilka tygodni temu Schwab stwierdził, że wierzy, że „nikt nie będzie bezpieczny”, dopoki „wszyscy nie zostaną zaszczepieni”. Nie ma znaczenia, czy „szczepionka” jest eksperymentalna i nadal przechodzi próby kliniczne, co ma miejsce w przypadku wszystkich obecnie rozprowadzanych chińskich szczepionek wirusowych. Jeśli rząd mówi, że powinieneś to dostać, musisz to zdobyć, twierdzi Schwab. Pozostali sygnatariusze zasadniczo zadeklarowali, że wierzą w to samo. Wszystkie zastrzyki, bez względu na ich cel i związane z nimi ryzyko, muszą być podejmowane przez całą ludzkość, aby każdy mógł czuć się „bezpieczny” przed przerażającymi zarazkami z Chin lub innych krajów.
Spowoduje to powstanie „dobra publicznego”, które spełni założenia Nowego Porządku Świata tak długo, jak planowały to tajne stowarzyszenia i jak zostało to nakreślone w Gruzji Guidestones, w prawach Noahidów i innych kluczowych głębokich tekstach państwowych, które funkcjonują jako plany przyszłego totalitarnego świata.

Covid-19 - plandemic to tylko jeden kawałek tego znacznie większego planu, który obejmuje wstrzykiwanie całej ludzkości z pierwszym kawałkiem Mark of the Beast . Po zainstalowaniu „oprogramowania” szczepionki, później zostanie dodanych więcej komponentów, aby zapewnić całkowity i absolutny kult „bestii”.

Nikt nie będzie w stanie niczego kupić ani sprzedać bez uprzedniego „zaszczepienia”. Zgadzając się na szczepienie, ludzie oddają cześć i wierność systemowi bestii Nowego Porządku Świata, znanemu jako zachodnia „medycyna”, która na zawsze zniewala ich kłamstwami i oszustwami.

„Głównym celem tego traktatu byłoby wspieranie podejścia całego rządu i całego społeczeństwa, wzmacnianie zdolności krajowych, regionalnych i globalnych oraz odporności na przyszłe pandemie” - czytamy dalej.

„Obejmuje to znaczne zacieśnienie współpracy międzynarodowej w celu ulepszenia, na przykład, systemów ostrzegania, udostępniania danych, badań oraz lokalnej, regionalnej i globalnej produkcji i dystrybucji medycznych i publicznych środków zaradczych, takich jak szczepionki, leki, diagnostyka i środki ochrony osobistej. ekwipunek."

Źródła :LifeSiteNews.com NaturalNews.com translate.goog/…us-schwab-declares-unvaccinated-people-threat.html

Proces opracowywania szczepionek COVID przypomina „to, co robili Aztekowie”.
Wieczne Odpoczywanie Amen
9. Będziemy utrzymywać ich przy życiu krótko wraz ze słabościami ich umysłów, podczas kiedy będziemy udawać, że czynimy odwrotnie.

10. Będziemy używać naszej wiedzy naukowo-technologicznej w subtelny sposób, tak ze nigdy nie połapią się, co się dzieje.

11. Będziemy używać metali lekkich, przyspieszaczy starzenia się oraz środków odurzających w pokarmie, wodzie oraz w powietrzu.

12. Będą pod …
More
9. Będziemy utrzymywać ich przy życiu krótko wraz ze słabościami ich umysłów, podczas kiedy będziemy udawać, że czynimy odwrotnie.

10. Będziemy używać naszej wiedzy naukowo-technologicznej w subtelny sposób, tak ze nigdy nie połapią się, co się dzieje.

11. Będziemy używać metali lekkich, przyspieszaczy starzenia się oraz środków odurzających w pokarmie, wodzie oraz w powietrzu.

12. Będą pod parasolem trucizn, w którąkolwiek stronę się skierują.

13. Lekkie metale będą powodować utratę zmysłów.

14. Będziemy obiecywać lekarstwa na wielu frontach, jednakże będziemy im dodawać jeszcze więcej trucizn.

15. Trucizny będą absorbowane poprzez skórę i usta, będą one niszczyć ich umysły oraz narządy rozrodcze.

16. W wyniku tego będą się rodzić martwe niemowlęta, a my będziemy ukrywać te informacje przed nimi.

17. Trucizny będą ukryte we wszystkim, co ich otacza, co piją, jedzą, wdychają i noszą.

18. Musimy być genialni w rozprowadzaniu trucizn, ponieważ mogą to dostrzec.

19. Będziemy ich przekonywać, że trucizny są dobre, połączymy to z wesołymi obrazkami i muzyką.

20. Tych poszukujących pomocy zwerbujemy, aby dalej rozpowszechniali nasze trucizny.

21. Będą widzieć nasze produkty w filmach i będą rosnąć, akceptując je i nigdy się nie dowiedzą o rzeczywistych ich efektach.

22. Podczas porodów będziemy wstrzykiwać trucizny do krwi ich dzieci przekonując ich, że to dla ich pomocy.

23. Będziemy rozpoczynać wcześnie, kiedy ich umysły będą młode, będziemy atakować dzieci tym, co one najbardziej lubią, słodyczami.

24. Kiedy ich zęby będą próchnieć, wypełnimy je metalami, które będą zabijać ich umysły oraz okradać je z ich przyszłości.

25. Kiedy ich zdolności do nauki zostaną naruszone, będziemy tworzyć lekarstwa, który uczynią ich jeszcze bardziej chorymi i spowodują inne choroby, dla których będziemy tworzyć jeszcze więcej lekarstw.

26. Będziemy czynić ich uległymi i słabymi przed nami poprzez naszą moc.

27. Będą one wzrastać w depresji, powolni i otyli, a kiedy przyjdą do nas o pomoc, damy im więcej trucizny.

28. Będziemy koncentrować ich uwagę ku pieniądzowi oraz ku dobrami materialnymi, nie będą w stanie zachować wewnętrznej samokontroli.

29. Będziemy odwracać ich uwagę nierządem, zewnętrznymi przyjemnościami oraz grami, więc nie będą w stanie się jednoczyć.

30. Ich umysły będą zawsze należeć do nas i oni zawszę będą posłuszni naszym poleceniom.

31. Jeżeli odmówią nam, znajdziemy sposoby na technologię kontroli umysłu w ich życiu.

32. Będziemy wykorzystywać strach jako naszą broń.

33. Ustanowimy ich rządy oraz ustanowimy także opozycję.

34. Będziemy kontrolowali obie strony.

35. Zawsze będziemy ukrywać nasze cele, ale zawszę będziemy realizować nasz plan.

36. Będą wykonywać pracę dla nas, a my będziemy ich wynagradzać za ich trud.

37. Nasze rodziny nigdy nie będą się z nimi mieszać.

38. Nasza krew musi być zawsze czysta, taka jest nasza droga.

39. Spowodujemy, że będą się zabijać wzajemnie, kiedy tylko będzie to w naszym interesie.

40. Będziemy ich separować od siebie za pomocą dogmatów i religii.

41. Będziemy ściśle kontrolować wszystkie aspekty ich życia i będziemy nimi kierować, co mają myśleć i jak myśleć.

42. Będziemy nimi kierować delikatnie i grzecznie, pozwalając im myśleć, że są samodzielni.

43. Będziemy siać nieprzyjaźń pomiędzy nimi poprzez nasze frakcje.

44. Kiedy światło wiedzy zaświeci pomiędzy nimi, wygasimy je poprzez szyderstwo lun śmierć, którekolwiek nam będzie bardziej pasowało.

45. Spowodujemy, że będą sobie wyrywać serca i zabijać własne dzieci.

46. Uzyskamy to używając nienawiści jako naszego sprzymierzeńca i gniewu, naszego przyjaciela.

47. Nienawiść oślepi ich całkowicie i oni nigdy się nie zorientują, że z ICH konfliktów wyłonimy się MY jako ich władcy.

48. Będą zbyt zajęci wzajemnym zabijaniem się. Będą się kąpać we własnej krwi i zabijać swoich bliźnich tak długo, jak długo uznamy to za konieczne.

49. Osiągać będziemy z tego wielkie korzyści, dlatego że oni nas nie widzą, ponieważ nie mogą nas widzieć.

50. Nasze korzyści z ich wojen i ich śmierci będą kontynuowane.

51. Będziemy to powtarzać tak długo, dopóki nasz ultymatywny cel nie zostanie osiągnięty.

52. Będziemy kontynuować kontrolę ich życia w strachu i gniewie poprzez obrazy i dźwięk.

53. Użyjemy wszelkich dostępnych środków, aby to uzyskać.

54. Narzędzia te zostaną stworzone ich pracą.

55. Będą nienawidzić siebie i bliźniego.

56. Zawsze będziemy ukrywać świętą prawdę przed nimi, że my jesteśmy wszyscy jedno.

57. Tego oni nie mogą się nigdy dowiedzieć. Nigdy nie mogą się dowiedzieć, że kolor jest iluzją, zawsze muszą myśleć, że nie są równi.

58. Krok po kroku będziemy zdążali do celu.

59. Zabierzemy ich ziemię, środki do życia i bogactwo i będziemy posiadać totalną kontrolę nad nimi.

60. Oszukamy ich, aby zaakceptowali prawa, które ograbią ich z tych fragmentów wolności, jaką jeszcze będą posiadać.

61. Ustanowimy system monetarny, który uwięzi ich na stałe, utrzymując ich oraz ich dzieci w długach.

62. Kiedy zaczną się jednoczyć, oskarżymy ich o przestępstwa oraz ukażemy odmienny bieg wydarzeń światu, ponieważ będziemy właścicielami mediów.

63. Będziemy używać mediów w celu kontroli biegu informacji oraz uczuć, które my faworyzujemy.

64. Kiedy powstaną przeciw nam, zgnieciemy ich jak insekty, ponieważ są mniej warte niż one.

65. Będą bezbronni bez możliwości działania, ponieważ nie będą posiadali broni.

66. Powołamy niektórych z nich, aby realizowali nasze plany, obiecamy im życie wieczne, ale oni nigdy tego nie otrzymają, ponieważ nie należą do nas.

67. Rekrutów nazywać będziemy „zainicjowanymi" i będą tak indoktrynowani, aby wierzyć w fałszywe rytuały oraz pisma wyższych sfer.

68. Członkowie tych grup będą myśleć, że są z nami ale nigdy nie będą znali prawdy.

69. Oni nigdy nie mogą poznać prawdy, ponieważ mogą się odwrócić przeciwko nam.

70. Za ich pracę będą nagradzani ziemskimi rzeczami oraz wielkimi tytułami, ale oni nigdy nie staną się nieśmiertelnymi i nigdy się z nami nie połączą, nigdy nie otrzymają światła i nigdy nie będą podróżować ku gwiazdom.

71. Nigdy nie osiągną wyższych realiów, ponieważ zabijanie własnego rodzaju zastopuje ich postęp w kierunku oświecenia.

72. Prawda będzie ukryta przed nimi, bijąc jednocześnie wprost w ich twarze, tak ze nie będą w stanie skupić się na niej, zanim nie będzie za późno.

73. O tak, będzie wielka iluzja wolności, że oni nigdy nie zauważą tego, że są naszymi niewolnikami.

74. Kiedy wszystko osiągniemy, rzeczywistość, którą utworzymy dla nich będzie znaczyła, że jesteśmy ich właścicielami.

75. Rzeczywistość będzie ich więzieniem.

76. Będą żyli we własnych snach.

77. Kiedy osiągniemy nasz cel, rozpocznie się nowa era dominacji.

78. Ich umysły będą powiązanie z ich wierzeniami, wierzeniami, które my ustaliliśmy od dawien dawna.

79. Ale kiedy zorientują się, zniszczymy ich.

80. ONI NIGDY TEGO NIE MOGĄ WIEDZIEĆ.

81. Jeżeli kiedykolwiek oni znajdą tę prawdę, że będą w stanie nas zniszczyć, to zaczną działać w tym kierunku.

82. Nigdy nie mogą się dowiedzieć, co uczyniliśmy, ponieważ jeżeli się dowiedzą, nie mamy dokąd uciec i będzie im łatwo widzieć, kim jesteśmy, kiedy zasłona zostanie usunięta.

83. Kiedy nasze działania ujawnią, kim jesteśmy, będą nas ścigać i nikt nie da nam ochrony.

84. To jest tajemnicze przymierze, poprzez które będziemy żyli teraz oraz w przyszłości, ponieważ owa rzeczywistość następowała poprzez wiele pokoleń.

85. To przymierze jest opieczętowane krwią, naszą krwią.

86. My jesteśmy tymi, którzy zstąpili z nieba na ziemię.

87. To przymierze NIGDY, PRZENIGDY nie może być znane.

88. NIGDY PRZENIGDY nie może być spisane lub omawiane, ponieważ świadomość się rozszerzy i spowoduje straszny gniew GŁÓWNEGO STWÓRCY na nas i zostaniemy wrzuceni do przepaści, z której wyszliśmy i pozostaniemy tam do końca na wieczność.
Wieczne Odpoczywanie Amen
Bertrand Russell członek jednej z 13 rodzin Iluminatów o rtęci i Bogu (wywiad z 1959r.)

youtube.com/null


Bertrand Russell napisał jak szczepionki zawierające rtęć i inne niszczące mózg substancje spowodują częściową lobotomię chemiczną tworząc populację zombi.

„Stopniowo poprzez selektywne rozmnażanie, dziedziczne różnice pomiędzy władcami, a poddanymi się zwiększą, aż staną się prawie …
More
Bertrand Russell członek jednej z 13 rodzin Iluminatów o rtęci i Bogu (wywiad z 1959r.)

youtube.com/null


Bertrand Russell napisał jak szczepionki zawierające rtęć i inne niszczące mózg substancje spowodują częściową lobotomię chemiczną tworząc populację zombi.

„Stopniowo poprzez selektywne rozmnażanie, dziedziczne różnice pomiędzy władcami, a poddanymi się zwiększą, aż staną się prawie różnymi gatunkami.

Bunt plebsu będzie nie do pomyślenia, jak rebelia owiec przeciw jedzeniu baraniny”
– Bertrand Russell

Dieta,


zastrzyki

i przymus sądowy,


łączone od najmłodszych lat stworzą rodzaj charakterów i wierzeń pożądany przez rządzących, każda krytyka władzy stanie się psychicznie niemożliwa” – Bertrand Russell