Clicks183

ks. Piotr Natanek - 26.06.2020r

Ahael
2
ChristusVincit-Tv Youtube
Rozkład religii Novus Ordo.

Sprzeczność Vaticanum II z nauczaniem Kościoła katolickiego.

Sprzeciw wobec zmian soborowych a niezniszczalność Kościoła.

Asyż III – obrzydliwość spustoszenia w miejscu świętym.

Zgubne skutki kompromisów z prekursorami Antychrysta.

Protestantyzm a katolicyzm. Rewolucja wymierzona w Boski porządek świata.

Pseudopapież Bergoglio przeciw prawu Bożemu! Jedynie słuszna interpretacja adhortacji "Amoris laetitia".

Papieska nieomylność a dzisiejszy kryzys w Kościele.

Ecône – koniec, kropka.

Uderzające podobieństwo reform Pawła VI do reformy anglikańskiej 1549 roku.

Katolicka Msza święta a Novus Ordo Missae. Czy NOM jest ważną mszą?

Czy Jan Paweł II jest modernistą?

Zdemaskowanie braku autorytetu władzy Neokościoła.

A on znowu swoje! Bergoglio wywołuje zgorszenie wśród katolików nonszalanckim podejściem do małżeństwa.

Zaniechanie potępienia: Bergoglio zaniedbuje obowiązek potępienia zła.

Franciszek okazuje względy dla ruchu charyzmatycznego.

Farsa Vaticanum II. Rzetelna ocena soboru po pięćdziesięciu latach.

Neopapież – fałszywy papież.

Ciężkie zaniedbanie: Całkowita porażka soborowej hierarchii w egzekwowaniu norm moralnych.

Nowa encyklika: Bergoglio wykorzystuje koniunkturę na "zmiany klimatyczne".

Nowa Religia Człowieka. Bergoglio propaguje naturalizm w "papieskich wideo-przesłaniach".

"Papież" Franciszek kontra św. Franciszek. Haniebna karykatura Wielkiego Świętego.

Milczenie pasterzy.

Wielomówstwo. Dlaczego moderniści publikują takie rozwlekłe dokumenty?

Papież Pius XII – w pięćdziesiątą rocznicę śmierci.

Encyklika "Pascendi dominici gregis", o zasadach modernistów.

Przysięga antymodernistyczna.

Modernizm i moderniści.

O modernizmie.

Wyznanie Wiary dla heretyków przechodzących na łono Kościoła katolickiego.

Chrystus nauczający. Ustanowienie i skład Urzędu Nauczycielskiego.

Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna.

Zarys dogmatyki katolickiej.

System modernistów.

Modernistyczny Neokościół.

Problem istnienia Boga.

Dogmatyka katolicka. Podręcznik szkolny.

Główne zasady etyki Kanta a etyka chrześcijańska.

Modernizm w książce polskiej.

Pierwszy projekt Konstytucji dogmatycznej o Kościele Chrystusowym przedłożony Ojcom do rozpatrzenia.

Dzieje Kościoła powszechnego.

Sobór Watykański.

Zasady modernizmu.

Biskupi wobec Soboru i Papieża.

"Masoni i tajne towarzystwa".

( PDF )
POKÓJ DUSZY

ŚW. PIOTR Z ALKANTARY

z angielskiego na język polski przełożył

O. BERNARD ŁUBIEŃSKI

ze Zgromadzenia
OO. Redemptorystów w Mościskach

––––––––

SPIS RZECZY


Przedmowa

Modlitwa do św. Piotra z Alkantary

Rozdział I. O naturze serca naszego i o tym, jak nad nim możemy panować

Rozdział II. Jak się dusza powinna starać o zupełne uspokojenie

Rozdział III. Jak zwolna…
More
POKÓJ DUSZY

ŚW. PIOTR Z ALKANTARY

z angielskiego na język polski przełożył

O. BERNARD ŁUBIEŃSKI

ze Zgromadzenia
OO. Redemptorystów w Mościskach

––––––––

SPIS RZECZY


Przedmowa

Modlitwa do św. Piotra z Alkantary

Rozdział I. O naturze serca naszego i o tym, jak nad nim możemy panować

Rozdział II. Jak się dusza powinna starać o zupełne uspokojenie

Rozdział III. Jak zwolna i stopniowo dochodzimy do zbudowania wewnętrznego przybytku świętego pokoju

Rozdział IV. Kto pragnie dojść do takiego pokoju duszy, ten się wyrzec musi wszelkich innych uciech

Rozdział V. Jak dusza powinna być od wszystkiego oderwaną, żeby Bóg w niej mógł działać

Rozdział VI. Jakiej roztropności wymaga miłość bliźniego, żeby nie zakłócała naszego wewnętrznego pokoju

Rozdział VII. Dusza nie powinna szukać pociech, ani uczuciowego zadowolenia, ale Boga samego

Rozdział VIII. Dusza nie powinna tracić odwagi, choćby doświadczała największych trudności i przeszkód w zachowaniu wewnętrznego pokoju

Rozdział IX. Szatan usiłuje z całą przebiegłością pozbawić nas tego pokoju; jak winniśmy zasadzek jego unikać

Rozdział X. Pokusy wewnętrzne nie powinny zakłócać pokoju duszy

Rozdział XI. Bóg zsyła takie pokusy dla naszego dobra

Rozdział XII. Jakiego lekarstwa powinna używać dusza, żeby ją własne upadki i niedoskonałości nie pozbawiały pokoju

Rozdział XIII. Jakim sposobem dusza powinna się uspakajać w każdym razie, żeby nadaremnie nie tracić ani czasu, ani pożytku

.