Clicks4
ms.news

Schneider: Ini Mungkin Membawa Makna Kehilangan Roh Francis

Kepercayaan Katholik, suara daripada Magisterium, serta logik adalah menolak kepada pengenal pastian penyatuan sivil homoseks, Bishop Athanasius Schneider menulis dalam kenyataannya pada 22hb Oktober.

Dia menunjukkan bahawa homoseksual adalah demi menemukan kegembiraan seks dari satu sama lain yang melambangkan "skandal besar," “pengenal-pastian umum dosa fornikasi,”dan adalah "tidak realistik.”

“Dengan kepiluan yang mendalam dan hati yang menanggis,” Schneider berasa kesal bahawa Francis menamakannya endorsemen penyatuan homoseks. Oleh itu, dia menyokong “suatu struktur dosa, untuk suatu gaya hidup yang menentang Perintah Decalogue,” jelas Schneider.

Dia menunjukkan bahawa kelulusan Francis mengenai penyatuan homoseks adalah lebih “luar biasa ,” “suatu doktrin baharu,” berskhema dengan dosa", anti-pastoral, dan boleh mengimplikasikan sebagai kehilangan roh Francis.

#newsHqrcqkdryd