Clicks632
csk.news
4

Stará omša vo Svätej zemi prekvitá

João Silveira píše na PaixLiturgique.fr (21. januára) po návšteve Svätej zeme v decembri 2019, že Stará omša je v Jeruzaleme dobre zaužívaná.

Už dva roky sa Stará Dominikánska Nedeľná Omša o 8:30 v rakúskom hospici v Starom Meste a taktiež najmenej počas troch pracovných dní v týždni. Účastníci sú z Ameriky, Brazílie, Francúzska, Nemecka, Anglicka. Všetci sú mladí.

Silveira sa stretol s rôznymi pútnickými skupinami Spoločnosti sv. Pia X (SSPX) a s pútnikmi starých obradov z Kanady, Francúzska, Singapuru a Japonska. SSPX má dovolené sláviť omše všade.

Vo Svätej zemi je tiež veľa náboženských a diecéznych kňazov, ktorí často slávili Starú omšu.

Silveira spomína napríklad najmladšieho kňaza patriaceho do pomerne moderného opátstva, ktorý často slávi Starú omšu, budúceho Františkána, ktorý chce urobiť to isté, a skupinu kontemplatívnych sestier, ktoré nasledujú starú liturgiu.

Stretol sa aj s nemeckými misionárskymi komunitami „Zelený ľud“, ktoré sa oficiálne nazývajú Agnus Dei a ktoré sú veľmi prepojené s tradičnou liturgiou.

Obrázok: © Lawrence OP, CC BY-NC-ND, #newsSoijvjybxk