Samson1
12963

Zasvěcení se tradicionalistikých společenství Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

matejgavlak.eu/…ch-spolocenstiev-neposkvrnenemu-srdcu-panny-marie/
Samson1
U.S.C.A.E.
ak myslíte tú 50 ročnú resp. dlhšiu modernistickú tradíciu ona má prvky aj 500 ročnej rebélie tak to máte pravdu tá ľudská heretická tradícia je mimo Boha toľká sebakritika 😊
dyk
Tradicionalisti, to znamená že mimo Boha.
Samson1
" Ó, Neposkvrněná, Matka Boží, Matka církve, přicházíme k Tobě v tuto bezútěšnou hodinu. Síly zla, nepřátelé tvého milovaného Syna, zvedají v nadutý troufalosti své hlavy. Naše rodiny jsou pod zuřivým útokem, Nenarození jsou vražděni po milionech, probíhá snaha naše děti pohoršovat a zkazit. Zlo je oslavované a zákonem uznávané, naše nejzákladnější svobody jsou rychle omezovány. Dobro …More
" Ó, Neposkvrněná, Matka Boží, Matka církve, přicházíme k Tobě v tuto bezútěšnou hodinu. Síly zla, nepřátelé tvého milovaného Syna, zvedají v nadutý troufalosti své hlavy. Naše rodiny jsou pod zuřivým útokem, Nenarození jsou vražděni po milionech, probíhá snaha naše děti pohoršovat a zkazit. Zlo je oslavované a zákonem uznávané, naše nejzákladnější svobody jsou rychle omezovány. Dobro je dnes nazýváno zlem a zlo dobrem (Iz 5:20).

Tato bídná situace se přitom netýká pouze sekulárního světa. V naší milované církvi, založené tvým Nebeským Synem, je Pravda a Spravedlnost nejednou odsouvána stranou; kněží, kteří se postaví za morální zákon, jsou umlčeni a očerňování; náboženské komunity oddané tradičnímu rituálu jsou tištěné ke kompromisům nebo odepisovány jako zastaralé; Posvátná Liturgie předávána prostřednictvím Tradice je pod těžkým útokem.

V této hodině zuřivé zkoušky a perzekuce ti svěřujeme naše soužení. Ty jsi nás ujistila, že na konci tvé Neposkvrněné Srdce zvítězí. Tento slib nás utěšuje a máme proto na paměti, že musíme být hodnými takového vítězství svatostí svých životů.

Naše Paní Vítězství, v tento den, jak si ctíme tvé slavné vítězství nad smrtí as radostí, díváme se na věčnou korunu vítězství, která se skví na tvé milované hlavě a jsme naplňování vědomím, že nezapomeneš na svých milovaných syny a dcery, stále se namáhajících v trápeních v tomto slzavými údolí.

Ve Fatimě si požadovala, že celý svět, a zvláště Rusko, mají být zasvěcené Tvému Neposkvrněnému Srdci. Jak se ohlížíme kolem sebe, je zcela zjevné, že omyly komunismu se skutečně rozšířily do celého světa skrze chapadla ateistického kulturního marxismu; naše komunity žijí více a více jakoby nebylo Boha. Jsme smutní z neutěšené situace naší milované církvi v níž je prominentním katolíkem dovolovala beztrestně odmítat nejzákladnější učení naší víry a to nejen bez odsouzení, ale dokonce se souhlasem, dokud věrní katolíci bránicí morální zákon, přimknutí k posvátným ritem a tradicím našich otců, jsou zatlačování na okraj. V této hodině, Nejmocnější Panna, každý z nás přichází se synovskou důvěrou k tvému Neposkvrněnému a mateřského Srdce.

Dnes, spojení se všemi katolickými komunitami po celém světě, které jsou oddané tradici, zasvěcujeme tobě nás samých, naše rodiny, naše komunity, našich kněží našich biskupů, našeho Svatého otce papeže, a celý svět. Následujíc tvůj příkaz, zasvěcujeme tvému Neposkvrněnému Srdci zvlášť Rusko. Do tvého mateřského přímluvě svěřujeme všech těch, jejichž životy jsou v nebezpečí: nenarozených, mladých, starých, slabých a hendikepovaných, pronásledovaných a proti útokům, hladovějící duše které marně hledají jasnost pravdy a čistotu Božského uctívání. Prosíme tě, aby ses svými milostivě očima podívala dolů a aby si všech zachránila.

Zvláště ti zasvěcujeme všech kněží a věřících, kteří zůstávají oddaní mši století, která nám byla prodávána neporušitelný a prastarou Tradicí, navždy zvěčněn papežem sv. Piem V. Prosíme tě, abys ochránila každého kněze v jehož srdci si zasela odhodlání zůstat věrný tradiční latinské mši, abys mu dala milost a odvahu stát pevně v uprostřed jakékoliv perzekuce, kterou bude muset možná projít. Svěřujeme ti všechny tradiční náboženské komunity a společenství apoštolského života, aby byly neotřesitelné ve věrnosti a jedinečnosti, neústupné v jejich oddanosti konat pravdu v laskavosti (Ef 4:15) pro slávu Boží a spásu duší.

Ó, Žena oděná Sluncem, na níž hlavě spočívá koruna z dvanácti hvězd a pod jejíž nohama leží měsíc - symbol změn a nestálosti - (Zj 12: 1) neopouštěj nás v této hodině o které víme, že je tvou hodinou. Rozšiř svůj neposkvrněný plášť nad každého z nás, naše rodiny a komunity, a ochraň nás od veškeré újmy. Udrž nás věrné praktikování pravé víry a mši našich otců. Vždyť nás do nebeského domova, kde s tebou a všemi anděly a svatými, budeme moci navždy oslavovat slávu Nejsvětější Trojice (Ef 1:12). Amen.

Sub tuum praesidium ... "
warez
Fiat!
U.S.C.A.E.
mám dve výhrady prvá je že nikdy sa nežiadal svet a Rusko explicitne len Rusko bez prídavku alebo uberania a po druhé nemajú na to Jurisdikciu ináč dobré ale nie v celkovom zmysle lebo je tam niečo navyše a nie je základ na možnosť takého úkonu
Samson1
No, Panna Marie si to přebere. Mike.
U.S.C.A.E.
Dala jasné podmienky a tu sa porušujú obe. To bude keď to raz spravia poriadne, oddelení si všimnú že Katolícku Hierarchiu na čele s Pápežom v istom zmysle poslúcha sám Boh samozrejme nemyslené absolútne
že sa spomenulo Rusko pod menom Rusko má tri roviny jedna je že zlo čo dnes škrtí svet sa rozšírilo z Ruska po druhé chce vládnuť celým národom a štátom Trojjediný Boh a tretia že Ruská …More
Dala jasné podmienky a tu sa porušujú obe. To bude keď to raz spravia poriadne, oddelení si všimnú že Katolícku Hierarchiu na čele s Pápežom v istom zmysle poslúcha sám Boh samozrejme nemyslené absolútne

že sa spomenulo Rusko pod menom Rusko má tri roviny jedna je že zlo čo dnes škrtí svet sa rozšírilo z Ruska po druhé chce vládnuť celým národom a štátom Trojjediný Boh a tretia že Ruská odnož pravoslávia je tak veľká že sa s ňou dá stotožniť pravoslávie ako také tie menšie pôjdu za ním do znovuzjednotenia už teraz sa teším ako bude satan nepríčetne zúriť až sa to stane

z Ruska sa rozšírili všetky jedy skoncentrované do jedného mega jedu počnúc gnosticizmom pokračujúc "reformáciou" a vrcholiac vo "francúzskej" revolúcii

a modernizmus je teologický komunizmus resp. už neomodernizmus
Samson1
No, ale v té revoluci to byli Židé, kdo se zmocnil vlády na Ruskem. Slavný Soviet od zhora až dolů to samé. Jen pár etnických Rusů, ti trpěli v gulazích, hlavně věřící.
U.S.C.A.E.
toto etnikum je antilogické, z podstaty veci ich to ťahá rebelovať však si vybrali rebelanta Barabáša a nehrá rolu že pôvodní židia už od odvrhnutia LOGOS je rabínizmus podvratný stali sa synagógou satana ale keď sa poctivo obrátia tak nie je horších a húževnatejších nepriateľov satana a on to spravil geniálne tou bájkou o starších bratoch takto si hromada ľudí zafixovala strašný blud že …More
toto etnikum je antilogické, z podstaty veci ich to ťahá rebelovať však si vybrali rebelanta Barabáša a nehrá rolu že pôvodní židia už od odvrhnutia LOGOS je rabínizmus podvratný stali sa synagógou satana ale keď sa poctivo obrátia tak nie je horších a húževnatejších nepriateľov satana a on to spravil geniálne tou bájkou o starších bratoch takto si hromada ľudí zafixovala strašný blud že obrátenie na Pravú Vieru nepotrebujú

ale nehádžme všetko len na nich v morálnom podhubí by sa im toto nedarilo Boh trestá
U.S.C.A.E.
lumendelumine.cz/index.php?page=tragicky-osud-francie
aj v Rusku sa podobne rúhajú uctievaním tela leninaMore
lumendelumine.cz/index.php?page=tragicky-osud-francie

aj v Rusku sa podobne rúhajú uctievaním tela lenina