Samson1
21.5K
dyk
Prečítať!!!
hlavnydennik.sk/…elnosti-hrozi-znarodnovanie-majetku-pre-migrantov/
...
Bdejte a modlite sa
28. júla 1973
„Mám synov kňazov, ktorí zradili evanjelium, aby podporovali veľký diabolský blud, marxizmus…
Najmä kvôli nim príde trest komunizmu a ulúpi všetkým všetko. Prídu chvíle veľkého súženia.
A budú to títo moji úbohí synovia, ktorí spôsobia začiatok veľkého odpadu.
Vy všetci, …More
Prečítať!!!

hlavnydennik.sk/…elnosti-hrozi-znarodnovanie-majetku-pre-migrantov/
...
Bdejte a modlite sa
28. júla 1973

„Mám synov kňazov, ktorí zradili evanjelium, aby podporovali veľký diabolský blud, marxizmus…
Najmä kvôli nim príde trest komunizmu a ulúpi všetkým všetko. Prídu chvíle veľkého súženia.
A budú to títo moji úbohí synovia, ktorí spôsobia začiatok veľkého odpadu.
Vy všetci, mne verní kňazi, bdejte a modlite sa!“
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Môže dobré hovoríť ten lekár len s tej goscha televízie aj z YouTube kde majú svoj účet tak by som to nepodporoval aj toho hlavného čo hovorí aj hneď na začiatku vo videu. Lebo je to človek aj ľudia,ktorí sú zároveň aj sekta,ktorí slúžia new age falošnému náboženstvu a modernizmu a kombinujú všetko dohromady atď. nebudem to rozoberať.