Clicks15
tommy1
Poczet wielkich Polaków: Ppłk Stanisław Maleszewski