Christmas Campaign: Financial Insights
Posoborowe absurdy
Co to za biadolenie. NA POTĘGĘ TRZEBA WYPOWIEDZIEĆ POSŁUSZEŃSTWO antypapieżowi FRANCY
Krystian N.
Bergoglio (który nie jest homo) zarządza Kościołem poprzez bandę skompromitowanych sodomitów. Jeden fałszywy ruch sodomity z kręgów K9 i będzie cywilne ukrzyżowanie. On ma na nich haki.
To jest zwykła teoria zarządzania poprzez strach. Sodomitów najłatwiej zastraszyć. Dochodzi do tego pedofilia.
TomaszBiał
To jest prywatne zdanie Papieża . Jeżeli ktoś sledzi jego historię to nic nowego ma takie poglądy ale prywatnie . Nie jest to nauczanie Kościoła Dogmaty mówią o tym wyraźnie. Spokojnie
Krystian N.
Czyli mamy do czynienia z następującą sytuacją: Prywatne poglądy pana Bergoglio (papieża) są sprzeczne z nauczaniem Kościoła.
TomaszBiał
Tak masz rację
Krystian N.
Rzym stracił wiarę i stał się siedzibą Antychrysta.
Wieczne Odpoczywanie Amen
322

,,HOMOSEKSUALIŚCI SĄ OPĘTANI.,,

pch24.pl/…echowi-w-kosciele,19382,i.html
Wieczne Odpoczywanie Amen
321

borgolio to fałszywy prorok, sługa antychrysta, jeśli ktoś tego nie pojmuje, nie zna wiary katolickiej.

wszyscy, którzy promują tego ,,SIEWCĘ ZŁA,, będą mieli udział w zgorszeniu jakie czyni.
W obronie Tradycji Kościoła
Czekam na krytykę bp Fellaya i lefebrystów, którzy jak do tej pory nie skrytykowali tych słów. Polecam: Obowiązek ewangelizowania Żydów
Wieczne Odpoczywanie Amen
315

Zło należy zniszczyć w zarodku

Św. Damiani poprosił Ojca św. o interwencję, aby używając swojego autorytetu od razu zdusił zło homoseksualizmu w zarodku, bo jak zaznaczył: „ta niepohamowana niegodziwość nie da się okiełznąć, gdy się już rozprzestrzeni”.

Leon IX ustosunkował się do prośby św. Damianiego pisząc w odpowiedzi, że każda z osób winnych tego występku powinna być wykluczona …More
315

Zło należy zniszczyć w zarodku

Św. Damiani poprosił Ojca św. o interwencję, aby używając swojego autorytetu od razu zdusił zło homoseksualizmu w zarodku, bo jak zaznaczył: „ta niepohamowana niegodziwość nie da się okiełznąć, gdy się już rozprzestrzeni”.

Leon IX ustosunkował się do prośby św. Damianiego pisząc w odpowiedzi, że każda z osób winnych tego występku powinna być wykluczona nieodwołalnie ze stanu kapłańskiego, a jej funkcje powinny być dyskretnie przekazane komu innemu.

Święty w swoim dziele ubolewał nad osobami duchownymi piastującymi wysokie stanowiska w Kościele, którzy choć upadli tak nisko dopuszczając się sodomii, nie żałowali za grzechy i nawet nie próbowali zmienić swojego postępowania.

Św. Damiani płacze nad nimi powodowany „braterskim współczuciem”, ponieważ widział „szlachetną duszę uczynioną na obraz i podobieństwo Boga, połączoną z najbardziej drogocenną krwią Chrystusa” zrzuconą z wysokości godności i chwały. „Każdy chrześcijanin, który oddaje się sodomii – wyjaśnia Święty – przewyższa w grzechu ludzi Sodomy, bo przeciwstawia się ewangelicznej drodze łaski”.

Święty żalił się do papieża, że z powodu głoszenia nauki wymierzonej w sodomię spotkało go prześladowanie. Zwrócił się więc do Leona IX z prośbą o to, aby używając swojej władzy „odrzucił skargi przewrotnych ludzi”, którzy złoszczą się na niego, nie chcąc przyjąć tego, o czym napisał w traktacie. Niektórzy duchowni – według oceny św. Damianiego – mieli do niego pretensje o to, że „jest zdrajcą i donosi w sprawie występków innych braci”.

Obowiązek napominania grzeszników

Św. Damiani ubolewał nad tym, że jego upomnienia były odrzucane. Przypomniał słowa Pana Boga o obowiązku napominania grzeszników. Wyraził nadzieję, że jeśli papież przemówi w tej sprawie „chory Kościół znowu nabierze prawowitego wigoru”.

Leon IX udzielił Świętemu pełnego poparcia i zagroził tym, którzy ośmielali się krytykować lub kwestionować jego papieski dekret w sprawie sodomii, utratą urzędów.

Papież, podobnie jak św. Damiani, nie miał wątpliwości, że grzech homoseksualizmu należy niszczyć w zarodku i konieczne są surowe kary. Był zdania, że ci, którzy nie upominają sodomitów w łonie Kościoła, zachęcają ich do nieprawości i poprzez milczenie są współwinni tego grzechu.

W swoim traktacie św. Damiani potępiał hierarchów pobłażliwych wobec sodomii. Nazywa to „zaniedbaniem”, a nie wyrazem miłosierdzia. Tłumaczy, że poprzez brak reakcji na ten grzech, poważna rana rozprzestrzenia się w sercu bliźniego, który umiera okrutnie”. Dlatego postuluje, by nie zaniedbać leczenia za pomocą „chirurgii słowa”.

Święty przypomniał, że każdy kto milczy w tej sprawie także zasłuży na karę. Mówi, że człowiek winien bardziej bać się Boga niż „nienawiści zdeprawowanych lub języka krytyków”. Św. Damiani stwierdził również, że zgodnie z napomnieniami wypowiedzianymi ustami Ezechiela, ten który nie poucza grzeszników surowo odpowie za to przed samym Bogiem.

Homoseksualizm to opętanie

Św. Damiani twierdził, że zdeprawowani zakonnicy powinni być natychmiast pozbawiani funkcji i wydalani z Kościoła. Zbijał argumenty samych duchownych, którzy twierdzili, że w obliczu zbyt małej liczby zakonników, powinno się pozostawić występnych braci w służbie Bożej.

Święty pisał: „Niektórzy mogą powoływać się na bezpośrednią konieczność i twierdzić, że nie ma wystarczającej liczby osób potrzebnych do pełnienia świętych funkcji w Kościele. Odpowiadam im, że zatrzymywanie takich pasterzy będzie prowadzić do nędzy całego ludu. Ich palące żądze doprowadzą do ruiny lud Boży. I chociaż niektórym mogą wydawać się przydatni do głoszenia nauki Kościoła, to jednak w rzeczywistości są to osoby, które będą prowadzić stado na manowce”.

Św. Damiani zapytywał, jakich owoców można się spodziewać po ludziach zaślepionych, którzy stracili swoje „wewnętrzne oczy i nie widzą powagi tego, co zrobili”. Są oni tak zaślepieni, że nie widzą ohydy grzechu sodomii i wyjątkowej jego złośliwości.

Święty przypomniał też, że już na Synodzie w Ancyrze(AD 314 ) przyjęto dwa ważne kanony. W kanonie 16. Ojcowie Kościoła stwierdzili, że świeccy, którzy popełnili grzech sodomii przed 20. rokiem życia nie mogą przyjmować Komunii św. przez 20 lat, a ci, którzy popełnili ten grzech po 20. roku życia nie mogą przystępować do Komunii przez 30 lat. Św. Damiani komentuje, że jeśli świeccy w Kościele pierwotnym byli tak surowo karani, to jaka kara powinna spotkać duchownych poświęconych służbie Bożej?

Św. Damiani dodaje, że kiedy mężczyzna wymusza grzech na innym, to nie jest to tylko „naturalny odruch ciała”, ale „diaboliczny impuls”. Jego zdaniem homoseksualiści są opętani.

Św. Damiani daje jednak grzesznikom nadzieję i zachęca by szukali miłosierdzia Bożego poprzez radykalne zerwanie z grzechem i szczerą pokutę. Wezwał wszystkich tych, którzy walczą z pożądliwością, aby starali się ją zdusić od razu, gdy tylko się pojawi.

Read more: pch24.pl/…echowi-w-kosciele,19382,i.html
V.R.S.
Natomiast jaki w tej kwestii jest główny zarzut teologiczny wobec Karola Wojtyły? Ano taki że odszedł od tradycyjnej, prawdziwej teologii Kościoła, którą teraz pogardliwie nazywa się teologią zastąpienia (por. np. bp Ryś), wedle której na Krzyżu umarł Stary Zakon (Pius XII) na rzecz baśni, które prowadzą do obrażającego Mądrość Bożą wniosku iż Bóg posłał swojego Syna do Żydów po to by Nowe …More
Natomiast jaki w tej kwestii jest główny zarzut teologiczny wobec Karola Wojtyły? Ano taki że odszedł od tradycyjnej, prawdziwej teologii Kościoła, którą teraz pogardliwie nazywa się teologią zastąpienia (por. np. bp Ryś), wedle której na Krzyżu umarł Stary Zakon (Pius XII) na rzecz baśni, które prowadzą do obrażającego Mądrość Bożą wniosku iż Bóg posłał swojego Syna do Żydów po to by Nowe Przymierze było dla gojów. By dla Żydów było tylko opcjonalne, by zachowali oni odkupienie nie przez Chrystusa lecz przez zrównaną z Nim własną mniej lub bardziej urojoną plemienność. Bo tylko tak można rozumieć wypowiedziane pod koniec XX wieku wobec żydów talmudycznych słowa o starszych braciach w wierze (Przekroczyć próg nadziei) czy że kto spotyka Chrystusa spotyka judaizm. Tylko tak można tłumaczyć wzywanie Chrystusa i jednocześnie przyjmowanie błogosławieństwa od talmudycznych rabinów czy fundowanie katolikom dni talmudyzmu w kościołach.
W obronie Tradycji Kościoła
Bp Bernard Fellay również powiedział: Żydzi są "naszymi starszymi braćmi" w tym sensie, że mamy coś wspólnego, to znaczy, Stare Przymierze. Jak do tej pory nikt z FSSPX nie skrytykował tych słów, ani nie uznał za błędne. Przy okazji warto przeczytać: sanctus.pl/…php?module=aktualnosci&id=1479
V.R.S.
"Przy innej okazji powiedział: Bądź dumny, że jesteś Żydem (info.wiara.pl/…8940.Pius-XII-przyjaciel-Zydow). Nikt nigdy nie podważył prawdziwości tych słów."
----
No to zobaczmy pod zapodanym linkiem jakie jest faktyczne źródło tej hagady:
"W materiałach zgromadzonych przez Pave the Way „nie brakuje też świadectw z tamtych czasów: 'Bądź dumny, że jesteś Żydem', wykrzyknął na przykład Pius …More
"Przy innej okazji powiedział: Bądź dumny, że jesteś Żydem (info.wiara.pl/…8940.Pius-XII-przyjaciel-Zydow). Nikt nigdy nie podważył prawdziwości tych słów."
----
No to zobaczmy pod zapodanym linkiem jakie jest faktyczne źródło tej hagady:
"W materiałach zgromadzonych przez Pave the Way „nie brakuje też świadectw z tamtych czasów: 'Bądź dumny, że jesteś Żydem', wykrzyknął na przykład Pius XII do chłopca, którego przyjął na audiencji w 1941 roku, pisał w 1945 dziennik 'Palestine Post'”

I teraz jeszcze krótki tekst źródłowy z pierwszej ręki żeby gloriański czytelnik miał świadomość że owa żydowska fundacja Pave the Way to nie byle co:
nondraco.wordpress.com/…s-swiadectwo-lekarza-dentysty/
W obronie Tradycji Kościoła
Pius XII publicznie powiedział: Św. Paweł mówi nam, że Żydzi są naszymi braćmi. Powinni być również przyjmowani jako przyjaciele (opoka.org.pl/…eka/T/TH/THW/pius12_dalin.html). Przy innej okazji powiedział: Bądź dumny, że jesteś Żydem (info.wiara.pl/…8940.Pius-XII-przyjaciel-Zydow). Nikt nigdy nie podważył prawdziwości tych faktów.
Rycerz Bożego Miłosierdzia
Do opozycjonistów w Kościele Katolickim: Jeżeli będziecie profanowali Prawa Mojego Kościoła, zostaniecie ukarani.

Ziemia zatrzęsie się, gdy gniew Mojego Ojca wyleje się na te narody, które postępują wbrew Prawom Mojego Ojca.

Miłosierdzie nie zostanie okazane, ponieważ Jego cierpliwość została wypróbowana do ostatecznych granic.

Ich grzechy obejmują aborcję, zabójstwa, ustawy, które próbują …More
Do opozycjonistów w Kościele Katolickim: Jeżeli będziecie profanowali Prawa Mojego Kościoła, zostaniecie ukarani.

Ziemia zatrzęsie się, gdy gniew Mojego Ojca wyleje się na te narody, które postępują wbrew Prawom Mojego Ojca.

Miłosierdzie nie zostanie okazane, ponieważ Jego cierpliwość została wypróbowana do ostatecznych granic.

Ich grzechy obejmują aborcję, zabójstwa, ustawy, które próbują podważyć chrześcijaństwo, małżeństwa osób tej samej płci i wielbienie fałszywych bogów.

Następnie są ci opozycjoniści wewnątrz Mojego Kościoła, którzy grożą, że się Mnie wyprą.

Kiedy próbują zdystansować się od Mojego Kościoła oraz starają się tworzyć nowe prawa wbrew Mojej Świętej Woli, wyrzekają się Mnie.

Odrzucam ich teraz za ich niewierność. Ich próby wprowadzania praw bazujących na grzechu pychy, żądzy i światowej ambicji, nie będą tolerowane.

Czy oni myślą, że mogłoby im być dozwolone oddalanie Bożych dzieci od Mojego Kościoła na ziemi i uniknięcie Ręki Mojego Ojca?

Czy oni myślą, że są ponad Prawami Boga?

Oni nie kochają Boga, oni kochają samych siebie.

Brakująca pokora, ich publiczne odrzucenie Praw Katolickiego Kościoła, budzą we Mnie wstręt.

Ich haniebne żądania, gdy starają się zmusić Mój Kościół do przyjęcia praw, które urażają Mnie, oznaczają, że sami rzucili siebie do ciemności.

Ich zakonne śluby są nic nieznaczące.

Ich obietnica poszanowania i posłuszeństwa wobec Mojego Kościoła, została złamana.

Nie mają prawa nazywać się sługami w Moim Kościele, chyba że okażą skruchę i powrócą do Mojego Ciała, Mojego Kościoła na ziemi.

Zostaliście ostrzeżeni. Odrzucę was na pustynię.

Do opozycjonistów w Kościele Katolickim: Jeżeli będziecie profanowali Prawa Mojego Kościoła, zostaniecie ukarani.

Wasz Jezus
V.R.S.
Głupota lub gorzej może prowadzić nawet do przekręcania słów św. Bernarda cytującego Pawłowe:
"z nich również jest Chrystus według ciała, który jest ponad wszystkim" (Bóg błogosławiony na wieki) - Rz 9 (por. List CCCLXIII św. Bernarda) na judaizujący bełkot "oni również są ciałem Mesjasza".
W obronie Tradycji Kościoła
Nienawiść przeszkadza w zrozumieniu, że nie chodzi o akceptowanie błędnej wiary talmudystów, których mamy obowiązek ewangelizować. Przy okazji warto przypomnieć, że papieże przez wieki bronili Żydów przed prześladowaniami i zabraniali katolikom przeszkadzania im w praktykowaniu religii.
V.R.S.
Głupota lub gorzej nie odróżnia zabijania ciała bliźniego od odcinania się od jego przewrotności i niewiary.
---

Św. Bernard z Clairvaux pisał w liście do panów wschodniej Francji i Bawarii z wezwaniem na II pielgrzymkę zbrojną:
"Są oni dla nas żywym znakiem, przedstawiającym mękę Pana. Z tego powodu zostali oni rozproszeni na wszystkie kraje, aby teraz mogli zapłacić sprawiedliwą karą za tak …More
Głupota lub gorzej nie odróżnia zabijania ciała bliźniego od odcinania się od jego przewrotności i niewiary.
---

Św. Bernard z Clairvaux pisał w liście do panów wschodniej Francji i Bawarii z wezwaniem na II pielgrzymkę zbrojną:
"Są oni dla nas żywym znakiem, przedstawiającym mękę Pana. Z tego powodu zostali oni rozproszeni na wszystkie kraje, aby teraz mogli zapłacić sprawiedliwą karą za tak wielką zbrodnię i aby mogli być świadkami naszego odkupienia. Dlatego też Kościół, mówiąc w tym samym Psalmie, powiada: Rozprosz ich mocą Twoją i powal, o Panie, moja tarczo. I tak jest. Zostali rozproszeni, powaleni. (…)

Kiedy rzesza pogan wejdzie wtedy cały Izrael będzie zbawiony powiedział Apostoł. W międzyczasie, ten kto umrze, w śmierci pozostaje."


Nie, nie byli to bracia św. Bernarda z Clairvaux w wierze. A pisał to zanim Rzym przyjrzał się Talmudowi.
V.R.S.
Dam przykład: rabin Talmudu nie jest dla mnie starszym bratem w wierze, bo czyż wiara jest w pokrewieństwie z wiarołomstwem i niewiarą?
2 more comments from V.R.S.
V.R.S.
Głupota lub gorzej zadaje pytania odwracające uwagę, nieistotne dla komentowanego tekstu.
Nadto "hagad" o tym co papież niby powiedział wziętych z opracowań nie podających źródła cytatu nie warto komentować.
V.R.S.
Głupota lub gorzej nie odróżnia dwóch różnych kategorii pojęć: "bracia według ciała" - "bracia w wierze".
Weronika....S
Mimo tego, co myślę o tym pontyfikacie, to dla mnie zaskoczenie.
V.R.S.
"
Święty Jan Paweł II Wielki - największy z Rodu Słowian

Akt kanonizacji jest nieomylny, dlatego żaden przyszły papież nie może tego zmienić"

----

Dożyjemy - zobaczymy. Ciekawe co to ten "ród Słowian", zastanawia też plemienne nastawienie do spraw religii, typowe dla starszych braci Jana Pawła II w wierze.