V.R.S.
Nie dajmy się ogłupić Gospie promowanej przez ks.Glasa.
Bos016
„Narodzie polski, wiedz, co mówi ci Chrystus - nie bądź niedowiarkiem, ale wierzącym! Odważnie mówimy, nie pierwszy raz na ambonach stolicy: nie bądźcie narodem tchórzy, miejcie odwagę myśleć!"
(Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński, Warszawa, 1974 r. )