Christmas Campaign: Financial Insights
Clicks146

O POLONIA QUANTOM HABES PATRONOS! (O Polsko! Jakże wielu masz Patronów!) Halina Łabądź

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

5 lipca 1607 r. włoski franciszkanin Bartłomiej Salutius , w czasie sprawowania Mszy Świętej, otrzymał mistyczną wizję.

Dokładnie w czasie Memento za żywych zawołał:
O POLONIA QUANTOM HABES PATRONOS! (O Polsko! Jakże wielu masz Patronów!)
Po zakończeniu Mszy Św. franciszkanin wypytywany został przez współbraci z zakonu, co oznaczają te słowa i dlaczego je wypowiedział. Bartłomiej nie bardzo obeznany z geografią zapytał - czy istnieje takie państwo co się nazywa Królestwo Polskie? Kiedy współbracia potwierdzili, Salutius odparł: W tym Królestwie źli poddani podnieśli bunt przeciw dobremu królowi swemu (królem wówczas był Zygmunt III Waza – przyp.red.). Dziś do bitwy przychodzi i powiedziano mi, że wygrają, co będzie ostatnią i nieopisaną zgubą tego państwa. A gdym na to ubolewał, w sercu widziałem, aż oto Przenajświętsza Panna stanęła przed majestatem Boskim z nieprzeliczonym gronem Świętych patronów Królestwa tego, którzy wraz z Nią, padając na twarze prosili Pana Boga za królem i Królestwem jego. Więc na ich prośby zaszedł od Boga wyrok, a zbuntowani przegrali, a król i Państwo ocalało.

Zanotowano ten dzień i doniesiono o tym Papieżowi, Pawłowi V.

I tego samego dnia doszło do Bitwy pod Guzowem, zwanej też ,,rokoszem sandomierskim".
Głównym Powodem tej wojny domowej było żądanie protestantów o usunięcie z Polski
, wtedy jeszcze najpotężniejszego zakonu Jezuitów, wraz z najbardziej znienawidzonym przez nich Ks. Piotrem Skargą, na co ówczesny Król Zygmunt III Waza się nie zgodził.
I tak jak było przekazane w wizji o. Bartłomiejowi protestanci ponieśli sromotną porażkę zostali upokorzeni i błagali króla na kolanach o przebaczenie.
Gdy wreszcie do Rzymu nadeszła nowina, że 5 lipca 1607 roku król Polski odniósł zwycięstwo nad rokoszanami pod Guzowem, Matka Boża jeszcze większą czcią została otoczona, a cała Stolica Apostolska gorące modlitwy zanosiła za Polskę.

Czy mając takich silnych protektorów w Niebie, winniśmy się lękać jakichkolwiek dziejowych przeciwności?

Gdyby nawet całe piekło razem ze swoimi sługami chciało walczyć z Polską i tak będą pokonani.

Jesteśmy Królestwem Maryi, bądźmy godni tego wybraństwa. Słuchajmy się, naszej Matki Niebiańskiej i naszej Królowej.

Pomóżmy Maryi ratować Świat, Modlitwą Różańcową, o którą Matka Boża w każdych objawieniach nas gorąco prosi. Jest to najpotężniejsza broń i najmocniejszy egzorcyzm przeciwko szatanowi.


źrodło: Isidorium