Stylita
Dnes mají svátek sv. Nazarius a Celsus

Nazarius et Celsus, Inventio
28. července, připomínka
Postavení: mučedníci
Úmrtí: s. III.
Patron: dětí

Říman Nazarius byl synem vznešeného pohana a křesťanky Perpetuy. Když se rozhodl pro křesťanskou víru, byl v ní od papeže Lina vyučen a pokřtěn. Za pronásledování Nerona odešel do Milána, kde povzbuzoval vězněnou dvojici světců, Gervasia a Protasia. Byl …More
Dnes mají svátek sv. Nazarius a Celsus

Nazarius et Celsus, Inventio
28. července, připomínka
Postavení: mučedníci
Úmrtí: s. III.
Patron: dětí

Říman Nazarius byl synem vznešeného pohana a křesťanky Perpetuy. Když se rozhodl pro křesťanskou víru, byl v ní od papeže Lina vyučen a pokřtěn. Za pronásledování Nerona odešel do Milána, kde povzbuzoval vězněnou dvojici světců, Gervasia a Protasia. Byl přitom dopaden a zbit. Vyhnán z města pokračoval do Gallie, kde pokřtil Celsa. Po hlásání evangelia v Trevíru, kam ho Celsus doprovázel, se sám vrátil do Říma. Tam se setkal s otcem již obráceným na víru. S Celsem se znovu setkal v Miláně a spolu s ním zemřel mučednickou smrtí, byl sťat.
Martyrologium místo data úmrtí uvádí rok nalezení (Inventio) 395. Podle svědectví v tomto roce nalezl biskup Ambrož v zahradě před městskou zdí jejich ostatky, přičemž Nazáriovo tělo bylo zachovalé. Nazarius byl pak přenesen do kostela před Římskou branou a nad Cesovým hrobem byla v Miláně postavena basilika.
Asi pro důkaz nevinnosti se Nazárius stal patronem dětí.
zdroj: catholica.cz/index.php?id=3401
U.S.C.A.E.
aby sa to uviedlo na pravdivú mieru sv. Linus bol prvý Nástupaca Petrov to že toho svätého chlapca svätý Ambróz Milánsky našiel v štvrtom storočí neznamená že ten chlapec v štvrtom storočí žil on žil v začiatkoch Kristovej Cirkvi

nič o to že pravoslávie uznáva svätého Gregora Veľkého a východ má pre neho prídomok Dialogos ja tú vašu vytrvalosť v nezmysloch obdivujem a zaťato opakovať do …More
aby sa to uviedlo na pravdivú mieru sv. Linus bol prvý Nástupaca Petrov to že toho svätého chlapca svätý Ambróz Milánsky našiel v štvrtom storočí neznamená že ten chlapec v štvrtom storočí žil on žil v začiatkoch Kristovej Cirkvi

nič o to že pravoslávie uznáva svätého Gregora Veľkého a východ má pre neho prídomok Dialogos ja tú vašu vytrvalosť v nezmysloch obdivujem a zaťato opakovať do nevoľnosti 😊
U.S.C.A.E.
Línus, Klétus alebo Anaklétus, Clementus čiže Klement a Kristova Cirkev a Katolícka sú synonymá
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/17_03.htm

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
Když Mojžíš sestupoval s hory Sinaj, měl dvě desky svědectví v ruce. Při sestupu s hory nevěděl, že pleť jeho tváře září od rozhovoru s Hospodinem. Árón a všichni synové Izraele viděli Mojžíše, jak září pleť jeho tváře, a báli se k němu přistoupit. Teprve až je Mojžíš zavolal, obrátil se k němu Árón …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/17_03.htm

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
Když Mojžíš sestupoval s hory Sinaj, měl dvě desky svědectví v ruce. Při sestupu s hory nevěděl, že pleť jeho tváře září od rozhovoru s Hospodinem. Árón a všichni synové Izraele viděli Mojžíše, jak září pleť jeho tváře, a báli se k němu přistoupit. Teprve až je Mojžíš zavolal, obrátil se k němu Árón se všemi náčelníky (izraelského) společenství a Mojžíš s nimi mluvil. Po nich přistoupili všichni synové Izraele a on jim přikázal vše, o čem s ním Hospodin na hoře Sinaj rozmlouval. Když s nimi Mojžíš přestal hovořit, dal si na tvář závoj. Kdykoli Mojžíš vstupoval před Hospodina, aby s ním mluvil, odkládal závoj až do svého odchodu; pak vycházel, aby mluvil k synům Izraele, co mu bylo přikázáno. Synové Izraele viděli Mojžíšovu tvář, jak zářila její pleť; potom si Mojžíš dával na tvář závoj až do chvíle, kdy přicházel, aby mluvil s Hospodinem.
Ex 34,29-35

Žalm:
Svatý jsi, Hospodine, náš Bože!

Oslavujte Hospodina, našeho Boha,
klaňte se u podnože jeho nohou,
neboť je svatá.

Mojžíš a Árón jsou mezi jeho kněžími
a Samuel mezi těmi, kdo vzývali jeho jméno:
vzývali Hospodina, a on je vyslýchal.

Mluvíval k nim v oblačném sloupu,
slýchali jeho příkazy,
zákon, který jim dal.

Oslavujte Hospodina, našeho Boha,
klaňte se na jeho svaté hoře,
neboť svatý je Hospodin, náš Bůh!
Zl 99

Evangelium:
Mt 13,44-46