Kallistratos
A ještě snad závěrečná drobnost a Stylita nechť promine, ale má to jistou souvislost... Včera jsem se začetl do knihy, kterou delší čas mám: ENCYKLOPEDIE náboženských směrů v České republice od Zdeňka Vojtíška. Vydal Portál a má to skoro 500 stran a předmluva MUDr. Prokop Remeš.

Ta kniha má ale rozhodně široký záběr, velmi široký a během chvíle zjistíte, že nějaký bývalý katolický mudrc co …More
A ještě snad závěrečná drobnost a Stylita nechť promine, ale má to jistou souvislost... Včera jsem se začetl do knihy, kterou delší čas mám: ENCYKLOPEDIE náboženských směrů v České republice od Zdeňka Vojtíška. Vydal Portál a má to skoro 500 stran a předmluva MUDr. Prokop Remeš.

Ta kniha má ale rozhodně široký záběr, velmi široký a během chvíle zjistíte, že nějaký bývalý katolický mudrc co se naváží do papeže a chvíli blouznil na Ukrajině je naprosto irelevantní smítko v zástupu mnohosti. A nebo nějaká pachamama a lasička s kterou tady obtěžuje Zedad do vyčerpání tématu je opět banalita. A spousta dalších a dalších věcí se stávají směšnými a bezcennými v zástupu různorodosti co náboženská scéna urodila a rodí. A v kontextu historie vidíme i příčinnost vzniku a nebo nastavení těchto společenstev.....

Co mi ale z toho pro mne jako olej na hladinu vystupuje a jako jistota zůstává? Ano, osoba Ježíše KRISTA, velká touha upnout se na kořeny a pravdivost Evangelia. Touha pomáhat a být dobrý a nalézat cesty ke smíření a objevovat jak lidské, tak to božské co nás obklopuje a činí doslova více lidmi a poctivými věřícími. Uvědomuji si, jak banální jsou tahanice o pojetí jistých forem a manipulace některých trollů nebo náboženských urputníků. Je to vše marnost před Bohem, marnost i před lidmi, před vlastním životem a ztracenost v prostoru mnohosti....

Obrovskou cenu má tato výpověď 1 KOR 13 (viz. níže)
A obrovskou cenu má každý kněz v katolické Církvi, který je poslušný svého poslání a rozvíjí lidskou vzájemnost a úctu k Pánu Bohu. Obrovskou cenu má každý člověk, který je rytířem svého života a dokáže pod svá křídla vzít zodpovědnost za druhé i za své nejbližší a je schopen bránit Pravdu evangelia před korozí světa, před lidskou zlobou, lidskou hloupostí a lží. A nejvyšší cenu má ten, který je stále schopen život lásku, skutečnou lásku, která koná dobro a přeje dobro i druhým. O tom všem ale hovoří 1 KOR 13. Krásný a požehnaný den! Pokojný ADVENT.

1Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.

www.biblenet.cz/b/Cor1/13Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.

www.biblenet.cz/b/Cor1/13A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.

www.biblenet.cz/b/Cor1/13Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.

www.biblenet.cz/b/Cor1/13Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.

www.biblenet.cz/b/Cor1/13Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.

www.biblenet.cz/b/Cor1/13Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.

www.biblenet.cz/b/Cor1/13Láska nikdy nezanikne. Proroctví – to pomine; jazyky – ty ustanou; poznání – to bude překonáno.

www.biblenet.cz/b/Cor1/13Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné;

www.biblenet.cz/b/Cor1/13až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno.

www.biblenet.cz/b/Cor1/13Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě; když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské.

www.biblenet.cz/b/Cor1/13Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne.

www.biblenet.cz/b/Cor1/13A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska.
Kallistratos
Milý Barbarine a nebo Joske atd. Citovat Písmo umí leckdo, ale obtíž je s interpretací a vždy byla. Naštěstí se lze spolehnout na Boží zaslíbení, že máme možnost nalézat útočiště v Církvi a nabízejí se nám možnosti, jak svůj život zhodnotit, posvětit a nasměrovat k Dárci života. Mnoho sektářů často operuje s pobídkami z Písma svatého, ale neumí vyložit kontext a nebo obsah a napasuje to na ryze …More
Milý Barbarine a nebo Joske atd. Citovat Písmo umí leckdo, ale obtíž je s interpretací a vždy byla. Naštěstí se lze spolehnout na Boží zaslíbení, že máme možnost nalézat útočiště v Církvi a nabízejí se nám možnosti, jak svůj život zhodnotit, posvětit a nasměrovat k Dárci života. Mnoho sektářů často operuje s pobídkami z Písma svatého, ale neumí vyložit kontext a nebo obsah a napasuje to na ryze účelové skutečnosti dle momentální situace, která se jim hodí. Písmo Boží ale nelze kroutit tak snadno. Svět mnohdy ideu Boha odmítá a ideu Církve jako organizace dvojnásobně. Kdo nás má omezovat, kdo nám má co určovat, podívej se jak lidé trpí, jaké mají choroby, co příroda a co historie atd. atd. Obrovský převis různých předsudků a důvodů, které mají uchlácholit i svědomí a nebo konzervovat nevědomost. Ale k jesličkám, perníčkům, košíkům s větvičkami a kultuře se občas ženou... Ale chytit Krista za lem roucha? To už ne. To ponechme těm pánbíčkářům, že... Takto občas ten "kulturní" ale i "barbarský" svět uvažuje.... Na stranu druhou, buďme nadějní :) Takže v Církvi ve společenství věřících můžeme nalézat i útočiště a jistotu v rozbouřených časech i neklidu světa. Nikoli tak v obrazech Boha a Církve, které si někdo pokoutně vybájí a samozvaně hlásá k rezignaci, odloučení a nebo oddělení. Naopak je třeba hledat cesty a ocenit hloubku toho co Církev ve své tradici, mystice, moudrosti a historii nabízí a nepochybně stále nabízet i bude. O kvantitu nikdy nejde.
Stylita
Kallistratosi, ujasni si, kam píšeš. Tvé dva příspěvky s dnešním Božím slovem nijak nesouvisí. Prosím nedělej z toho místo, kam dáváš komentáře na reakce z jiných vláken.
Kallistratos
Oceňuji vklad Božího slova o který se snažíš, ale věřím, že komentáři pod ním nijak toto slovo neutrpí. Žel, nemám možnost pod nějaké lumpy psát, takže jsem zneužil prostoru zde a k tomu se bez práva útrpného přiznávám.

Samozřejmě to ale s tímto Slovem souvisí, protože pojmenováním těch, kteří slova Božího zhusta zneužívají ke svým dílčím cílům ukazuji na to, že NOE byl muž věrný a pravdivý. A …More
Oceňuji vklad Božího slova o který se snažíš, ale věřím, že komentáři pod ním nijak toto slovo neutrpí. Žel, nemám možnost pod nějaké lumpy psát, takže jsem zneužil prostoru zde a k tomu se bez práva útrpného přiznávám.

Samozřejmě to ale s tímto Slovem souvisí, protože pojmenováním těch, kteří slova Božího zhusta zneužívají ke svým dílčím cílům ukazuji na to, že NOE byl muž věrný a pravdivý. A co více. Dokázal SPOLEHLIVĚ oddělit pravdu od lži. Není důležité zda vzal na archu dva čápy a nebo zapomněl na stonožku a nebo pijavici :) Důležité je, že slyšel Boží hlas a šel za ním a jednal podle cti a svědomí. Naše bdění spočívá v tom, že nenecháme zloděje aby se nám prokopával do domu a to přesně navazuje na tvé slovo výše a tedy Boží slovo, které sem dáváš.

Je to tedy k věci. Do CÍRKVE se nám lží nikdo vkopávat nebude ani ji okopávat, proto je třeba Církev chránit a ctít a ne oprašovat rámy obrazů a pssssst, teď mne nerušte, klimbám... Ne, zloději Božího slova a narušitelé, pomlouvači a zpochybňovači krouží kolem jako supi, aby Slovo narušovali. Jenže SLOVO je živé a mocné a je neseno Církví a nikoli lháři a podvodníky. Účinná obrana je demaskovat podvody proti Božímu slovu a nedat jen prostor nástěnce, ale i jazyku. 😉
apredsasatoci
Presne tak! Nerob z glorie lotrovsky pelech! 🚬 😊
Kallistratos
Libore, ujasni si kam patříš. Opravdu chceš obtěžovat lidi z ŘKC a tvářit se jako katolík? Jsi nevýrazná entita nemající váhu hlasu, neschopna vydat literárně cokoli a souvisle prezentovat kdekoli. Jiní lidé to mají v hlavě srovnané a ví v co věří a jak. Ty jsi zřejmě skutečně nemocný odloučený kněz, který se akorát nemohl podřídit církevní autoritě a nastoupil na cestu asociální sebestřednosti …More
Libore, ujasni si kam patříš. Opravdu chceš obtěžovat lidi z ŘKC a tvářit se jako katolík? Jsi nevýrazná entita nemající váhu hlasu, neschopna vydat literárně cokoli a souvisle prezentovat kdekoli. Jiní lidé to mají v hlavě srovnané a ví v co věří a jak. Ty jsi zřejmě skutečně nemocný odloučený kněz, který se akorát nemohl podřídit církevní autoritě a nastoupil na cestu asociální sebestřednosti s mesiánským komplexem, který ti zabraňuje objektivně vnímat realitu a citlivě naslouchat okolnostem. Vytvořil sis dle mého jistou sociální bublinu svých představ v které žiješ a po padesátce se žel osobnost uzavírá a rekapituluje a někdo zraje a někdo krní. Přeji ti pochopitelně to první. Kéž bys ses rozvinul do požehnání a služby druhým. Kéž by. Zkušenost mne však ubezpečuje, že dost pacientů spíše začne chátrat a i díky nemocem těla upadat do horších stavů i své psychiky. U věřících nastupuje ten milenialistický nádech a starci mají pocit, že jejich stav vnímání kopíruje stav světa. To je ale nesmysl, ale často to tak je. Kéž by to bylo u tebe jinak. Vysvobodit tě může z toho služba druhým, služba rukama například jako asistent handicapovaných, asistent pedagoga, služba nemocným dětem, seniorům....
------------------------------------------
Libor Halik

před 2 hodinami

Dnešní církev následuje hříšnou Evu, ne Pannu Marii

Proroctví řeholního římskokatolického kněze Fredericka Fabera z 19. května 1861: "...v posledních dnech oklamání povstane z dobrých lidí, kteří budou stát na špatné straně." L: Dnes z těch mariánských ctitelů, kteří však neuctívají skutečnou Pannu Marii, ale falešnou kopii z Medžugorje a od jiných falešných postmoderních vizionářek a vizionářů. Před těmi stovkami falešných kopií varovala i blah. Kateřina Emmerichová.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/01advent/01_00.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Obsah vidění Izaiáše, syna Amosova, o Judovi a Jeruzalému. Stane se v posledních dnech: Pevně bude stát hora s Hospodinovým domem na vrcholu hor, vyvýšena nad pahorky. Budou k ní proudit všechny národy, budou k ní putovat četné kmeny a řeknou: "Vzhůru, vystupme na Hospodinovu horu, do …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/01advent/01_00.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Obsah vidění Izaiáše, syna Amosova, o Judovi a Jeruzalému. Stane se v posledních dnech: Pevně bude stát hora s Hospodinovým domem na vrcholu hor, vyvýšena nad pahorky. Budou k ní proudit všechny národy, budou k ní putovat četné kmeny a řeknou: "Vzhůru, vystupme na Hospodinovu horu, do domu Jakubova Boha! Ať nás naučí svým cestám, choďme po jeho stezkách!" Ze Siónu vyjde nauka, z Jeruzaléma Hospodinovo slovo. Soudit bude národy, rozsuzovat četné kmeny, že zkují své meče v radlice a svá kopí ve vinařské nože. Nezdvihne již meč národ proti národu, válce se již nebudou učit. Jakubův dome, vzhůru, choďme v Hospodinově světle!
Iz 2,1-5

Žalm:
Odp: Do domu Hospodinova půjdeme s radostí.

Zaradoval jsem se, když mi řekli:
"Do domu Hospodinova půjdeme!"
Už stojí naše nohy
v tvých branách, Jeruzaléme!

(Tam vystupují kmeny,
kmeny Hospodinovy,
jak to zákon přikazuje Izraeli,
aby chválil Hospodinovo jméno.
Tam stojí soudní stolce,
stolce Davidova domu.

Vyprošujte Jeruzalému pokoj:
ať jsou v bezpečí, kdo tě milují;
ať vládne mír v tvých hradbách,
bezpečnost v tvých palácích!)

Kvůli svým bratřím a přátelům
budu říkat: Pokoj v tobě!
Kvůli domu Hospodina, našeho Boha,
budu ti přát štěstí.
Zl 122(121)

2. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
(Bratři! Víte,) jaký je nyní čas: že vám už nastala hodina, kdy je třeba se probrat ze spánku. Neboť nyní je nám spása blíže než tehdy, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme tedy skutky temnoty a oblečme se do výzbroje světla. Veďme počestný život jako ve dne; ne v hodováních a pitkách, ne v necudnostech a prostopášnostech, ne ve sváru a závisti. Ale oblečte se v Pána Ježíše Krista a nepečujte o tělo tak, že by to vyvolávalo žádosti.
Rim 13,11-14

Evangelium:
Mt 24,37- 44

Církevní kalendář:
sv. Edmund Kampián, Radulf Sherwin a Alexandr Briant (+1581)
V tento den si připomínáme tři anglické mučedníky, kteří studovali v Oxfordu, rozhodli se pro katolickou víru a odešli do Francie. Zpět se vrátili jako kněží a přes kruté pronásledování upevňovali ve své zemi víru až k mučednické smrti. Zvláštní vztah a úcta patří v naší zemi prvnímu z nich, neboť zde konal noviciát jezuitského řádu, stal se knězem a působil zejména mezi pražskými studenty a mariánskými ctiteli. Druzí dva spolumučedníci přijali kněžské svěcení v Douai a všichni tři ve stejný den byli v londýnském Tyburnu z rozkazu královny Alžběty barbarsky popraveni.
více: catholica.cz