Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks745
CÓRKA MARYI

JEZUS: Prawdę poznaje się przez stan duszy - nie poprzez umysł

JEZUS: Poznawać Mnie można tylko przez własne doświadczenie - przez przeżywanie osobistego kontaktu ze Mną.

Im głębsze jest poznanie Prawdy, tym mniejsza możliwość przekazania.

Prawdę poznaje się przez stan duszy - nie poprzez umysł.

Dlatego też głębsze porozumienie można znaleźć tylko z tymi, którzy znajdują się w podobnym stanie duszy - ale wtedy przydatność słów jest minimalna.

Droga do poznania Prawdy jest przez Miłość.

Im jest głębsza, tym mniej posługuje się zmysłami ciała i umysłem.

Jest przeżyciem, poznaniem duchowym powodującym przemianę wszystkiego, czym jesteś, co postrzegasz i co czynisz.

Najwięcej możesz powiedzieć, milcząc, okazując zrozumienie i czyniąc dobro.

Bardziej zbliżą do Prawdy wspólna modlitwa niż wspólna rozmowa.

Bardziej objawia się Miłość przez zrozumienie i czyny miłosierdzia niż przez słowa i gesty wyrażające uczucia.


***

Alicja Lenczewska „Słowo pouczenia” # 251
www.objawienia.pl/lenczewska/len2.html