Quas Primas
Piękne kazanie. Katolickie kazanie.
O "trędowatych" naszego czsu.
"Jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam"?
Jesten BARDZO DUMNA z tego, że w oczach (NIEKTÓRYCH) ludzi postrzegana jestem za złą "lefebrystkę"