21:47
Evanjelizacia
1.6K
Ľubomír Stanček - 2. Čnostný život je provokácia diabla. - na záberoch môžete vidieť BETFAGE /Mt 21, 1 - 4 Slávnostný vstup do Jeruzalema - Keď sa priblížili k Jeruzalemu a prišli do Betfage pri …More
Ľubomír Stanček - 2. Čnostný život je provokácia diabla.

- na záberoch môžete vidieť BETFAGE /Mt 21, 1 - 4 Slávnostný vstup do Jeruzalema - Keď sa priblížili k Jeruzalemu a prišli do Betfage pri Olivovej hore, Ježiš poslal dvoch učeníkov a povedal im: „Choďte do dediny, čo je pred vami a hneď nájdete priviazanú oslicu a s ňou osliatko! Odviažte ich a priveďte ku mne! A keby vám niekto niečo hovoril, povedzte: ,Pán ich potrebuje'. A hneď ich prepustí."

Foto by Tisinko - ĎAKUJEME!