ROCKEFELLEROVA NADÁCIA A VÝZVA NA UNIVERZÁLNE OČKOVANIE

Všetky nedávne správy Rockefellerovej nadácie tvrdia, že na záchranu ľudstva je potrebné univerzálne očkovanie.

V knihe Klausa Schwaba «COVID-19: The Great Reset» („Covid -19: Veľký reset“ 2020) sa načrtáva plán globálnej elity pre prechod od klasického kapitalizmu k takzvanému inkluzívnemu kapitalizmu. Ide o budovanie „odvážneho nového sveta“ s jednotnou svetovou vládou a sociálno-ekonomickým modelom, ktorý možno nazvať novým otrokárskym systémom.

„Pandémia“ a otepľovanie podnebia sa stali dymovou clonou pokrývajúcou tieto plány. Očkovanie svetovej populácie a dekarbonizácia svetovej ekonomiky boli vyhlásené za priority pre všetkých.

Hlavnými motormi univerzálneho očkovania a „dekarbonizácie“ sú OSN a jej špecializované orgány (WHO, UNEP, Svetová meteorologická organizácia atď.), Svetová banka, MMF, Svetové ekonomické fórum, Koalícia pre inkluzívny kapitalizmus a celý rad charitatívnych nadácií v USA. Medzi nimi vyniká Gatesova nadácia a Rockefellerova nadácia.

Tu si povieme niečo o Rockefellerovej nadácii založenej patriarchom klanu Johnom D. Rockefellerom spolu s jeho synom Johnom D. Rockefellerom ml. a Frederickom T. Gatesom v štáte New York v roku 1913.

Rockefellerova nadácia má mimoriadnu schopnosť spôsobiť informačný šum lobovaním v záujmoch svojich zakladateľov, predovšetkým klanu Rockefellerovcov. Hlavnou postavou klanu je dnes David Rockefeller mladší (narodený v roku 1941), syn Davida Rockefellera , ktorý zomrel v roku 2017 vo veku 102 rokov.

Podľa môjho názoru bola Rockefellerova nadácia iniciátorom Veľkého resetu. Ešte v máji 2010 táto nadácia pripravila správu, Scenarios for the Future of Technology and International Development. The Rockefeller Foundation, Global Business Network. (Scenáre budúcnosti technológií a medzinárodného rozvoja. Rockefellerova nadácia, globálna obchodná sieť).

Citujem správu z roku 2010: „Počas pandémie národní vodcovia po celom svete zvýšili svoje právomoci a zaviedli prísnejšie pravidlá a nariadenia – od povinných masiek na tvár až po kontrolu telesnej teploty pri vstupoch na verejné miesta, ako sú železničné stanice a supermarkety. Aj po skončení pandémie táto autoritatívnejšia kontrola a dohľad nad občanmi a ich činnosťami zostala a dokonca sa zintenzívnila. Aby ochránili seba pred rozširovaním čoraz globálnejších problémov – od pandémií a nadnárodného terorizmu až po environmentálne krízy a narastajúcu chudobu – vodcovia po celom svete začali vládnuť prísnejšie .

K tomuto dokumentu som sa už vyjadril . Môj názor: nejde o nepriaznivú predpoveď budúcnosti, ale o projekt, ktorý sa pripravoval celé desaťročie. V roku 2020 bol projekt zahájený.

Od spustenia projektu začiatkom minulého roka (pod zámienkou boja proti „pandémii COVID-19“) sa Rockefellerova nadácia prudko aktivizuje pri propagácii Veľkého resetu. Takmer každý mesiac vydáva nadácia správy o boji proti „pandémii“ a potrebe univerzálneho očkovania, o klimatických katastrofách a potrebe „dekarbonizácie“ ekonomiky.

Koncom apríla a začiatkom mája bola zverejnená správa Rockefellerovej nadácie „Jeden za všetkých: Akčný plán na financovanie globálneho očkovania a udržateľného rastu“ (One for All: An Action Plan for Financing Global Vaccination and Sustainable Growth ). V júni nasledovala ďalšia správa : „Jeden za všetkých: Aktualizovaný akčný plán pre globálne očkovanie proti Covid-19“ (One for All: An Updated Action Plan for Global Covid-19 Vaccination). V júli bola predložená správa s názvom Reimagining the Role of Multilateral Development Banks (Prehodnotenie úlohy multilaterálnych rozvojových bánk).

Všetky tieto správy vyvolávajú paniku a tvrdia, že na záchranu ľudstva je potrebné univerzálne očkovanie, ktoré pokryje najmenej 80% svetovej populácie. Uvádza sa, že väčšina ľudstva žije v krajinách s tak nízkou úrovňou blahobytu, že ľudia nemajú možnosť dať sa zaočkovať: nie sú peniaze. Zaznieva výzva adresovaná vodcom bohatých západných krajín a medzinárodných finančných inštitúcií, aby našli peniaze a poskytli pomoc miliardám znevýhodnených ľudí pri očkovaní.

Nie bez úsilia Rockefellerovho fondu začal MMF minulý rok diskutovať o otázke potreby zvýšenia zdrojovej základne fondu v súvislosti s vírusovou hospodárskou krízou vydaním ďalších takzvaných SDR (Špeciálne práva čerpania – mena generovaná fondom). Táto otázka bola nastolená na jarnom zasadnutí MMF a Svetovej banky, potom na stretnutí G8 v Anglicku.

V júli MMF prijal konečné rozhodnutie o vydaní SDR v hodnote 650 miliárd dolárov. Distribúcia meny SDR by sa mala uskutočniť v auguste a bude sa realizovať v súlade s kvótami členských krajín Fondu v kapitále organizácie. Chudobné krajiny dostanú z takejto distribúcie veľmi málo.

Rockefellerova nadácia sa usiluje zabezpečiť, aby najchudobnejšie krajiny dostali najmenej 100 miliárd dolárov, bez ktorých zlyhá univerzálne očkovanie. Fond chce, aby bohaté krajiny venovali 100 miliárd dolárov z peňazí, ktoré dostanú z augustovej distribúcie SDR. V tejto otázke zatiaľ neexistuje v skupine G7 žiadna dohoda.

Vyvstáva otázka: aký je dôvod takého záujmu Rockefellerovej nadácie o univerzálne očkovanie? Existujú dva dôvody.

Prvý dôvod. Rockefellerov klan sa myšlienkam maltuzianizmu a kontroly nad demografickými procesmi venuje už takmer celé storočie . Jedným zo spôsobov, ako to urobiť, je očkovanie. Koncom 60. rokov sa David Rockefeller starší stal zakladateľom Rímskeho klubu, ktorý bol vyzvaný, aby na „vedeckom základe“, zdôvodnil potrebu obmedzenia rastu a následného postupného znižovania počtu obyvateľov.

V správach Rímskeho klubu bol stanovený „optimálny počet obyvateľov planéty“ – 1 miliarda. Všetci ostatní sú nadbytoční. Očkovanie je vhodný nástroj na demografickú „optimalizáciu“.

Dovoľte mi, aby som vám pripomenul niektoré detaily z histórie Rockefellerovej nadácie. Počnúc rokom 1930 poskytovala nadácia finančnú podporu Inštitútu cisára Wilhelma pre výskum antropológie, ľudského dedičstva a eugeniky. Tretia ríša prešla od akademického výskumu eugeniky k praktickým experimentom na ľuďoch. To všetko je podrobne popísané v knihe Gretchen Engle Schafftovej From Racism to Genocide: Anthropology in the Third Reich (Od rasizmu po genocídu: antropológia v Tretej ríši.)

Rockefellerova nadácia financovala nacistický rasový výskum aj potom, čo vyšlo najavo, že sa používa na prípravu vyvražďovania Židov, Rómov, Slovanov a ďalších „podradných“. Rockefellerova podpora eugenického výskumu pokračovala dokonca aj potom, čo Tretia ríša prijala Norimberskú rasovú legislatívu z roku 1935, ktorú odsúdila Spoločnosť národov.

Po druhej svetovej vojne pokračovala Rockefellerova nadácia vo svojej činnosti zameranej na potlačenie rastu populácie na planéte podporou projektov na vývoj geneticky modifikovaných potravín (GMO) určených na narušenie ľudskej reprodukčnej funkcie. O tejto stránke činnosti Rockefellerovej nadácie sa dočítate v knihách zahraničných autorov preložených do ruštiny: Daniel Estulin. Transevolúcia. Éra ničenia človeka (2015); F. William Engdahl. Semená ničenia (2015) .

Druhý dôvod. Rockefellerov klan sa chce zahriať pri očkovaní svetovej populácie. Záujmy spoločnosti Rockefeller dominujú v mnohých priemyselných odvetviach vrátane farmaceutického priemyslu. Značná časť vakcín vyrábaných v Spojených štátoch pochádza od spoločností kontrolovaných Rockefellerovcami.

Pre predstavu o pozíciách Rockefellerovcov na Americkej Veľkej farme odporúčam obrátiť sa na diela slávneho amerického verejného činiteľa Roberta Kennedyho, synovca amerického prezidenta Johna F. Kennedyho, ktorého zavraždili v roku 1963. Najmä k jeho článku It’s Time to Find Our Common Ground and Fight the Real Deep State (Je čas nájsť našu spoločnú reč a bojovať proti skutočnému Tieňovému štátu).

R. Kennedy menuje nedávno zosnulého Davida Rockefellera a stále žijúceho Georga Sorosa za hlavných iniciátorov a organizátorov Veľkého resetu, ktorý sa začal . Oni „Manipulujú s tieňovými inštitúciami, ako sú Federálny rezervný systém a Rada pre zahraničné vzťahy, s cieľom previesť bohatstvo a moc na miliardársku elitu s konečným cieľom ustanoviť svetovú vládu.

Robert Kennedy o karteli, ktorý pokryl celú Ameriku, píše: „Big Oil, King Coal a Big Pharma sú titánmi kartelu podvodu a autoritatívnej kontroly nad Deep State (Tieňovým štátom, prekl.red.). Tento kartel vo svojej najodvážnejšej a najbezohľadnejšej zrade vyprovokoval samovraždu pre ľudstvo a našu planétu…. Ich obchodný plán predstavuje skutočnú hrozbu pre ľudstvo,“píše Robert Kennedy. Rockefellerovci sú prítomní v každej z troch zložiek kartelu.

Johnovi Rockefellerovi ml. sa podarilo zničiť tradičné farmaceutické výrobky, ktoré boli založené na prírodnej báze, a nahradiť ich petrochemickými výrobkami. Túto farmaceutickú revolúciu priniesol vďaka spolupráci s Treťou ríšou, konkrétne s IG Farben . Koniec koncov, Rockefeller získal kontrolný podiel v spoločnosti IG Farben (dnes Bayer, nemecký chemický a farmaceutický konglomerát). Robert Kennedy píše: „Farmaceutický kartel je produktom amerického ropného a uhoľného priemyslu, spoločnosti Rockefeller a chemikov Tretej ríše, ktorí sú zodpovední za holokaust a nacistickú vojnu.

Robert Kennedy uzatvára: „Rockefellerovo impérium dnes – v tandeme s JP Morgan Chase – naďalej vlastní polovicu farmaceutického priemyslu v USA .

Odtiaľ pramení šialená aktivita Rockefellerovej nadácie v snahe dosiahnuť úplné očkovanie ľudstva.

Autor: Valentin Jurijevič Katasonov – pôsobil ako konzultant pri OSN, poradca MMF a posledné roky ako profesor na Moskovskom inštitúte medzinárodných vzťahov MGIMO.

Oběti očkování proti covid-19: Masově zamlčovány? mRNA vakcíny jsou 50…

Eugenika elít...plánovaná a cielená genocída

Naliehava správa,ktorá je veľmi závažná !
Public domain