Nieprzejednany Wstecznik

#TradiLekcje: O codziennym deptaniu smoków - Adeste

Czemu opakowania puzzli mają na okładce obrazek? Nie tylko w celu reklamowym. Układanka to rzecz skomplikowana – gubiąc poszczególne elementy, …
Nieprzejednany Wstecznik
Prosimy o modlitwę i wsparcie kleryka.