Clicks1.4K
Evanjelizacia
Čnosti 4. ✿ Výchova k čnostiam. celú knihu ČNOSTI od P. prof. Ľubomíra Stančeka CM si môžete prečítať tu: evanjelizacia.eu 4 VÝCHOVA K ČNOSTIAM - Stručná charakteristika čností - Vychovávať sa v …More
Čnosti 4. ✿ Výchova k čnostiam.

celú knihu ČNOSTI od P. prof. Ľubomíra Stančeka CM si môžete prečítať tu: evanjelizacia.eu
4 VÝCHOVA K ČNOSTIAM
- Stručná charakteristika čností
- Vychovávať sa v čnostiach je povolaný každý človek
- Vychovávať sa v čnostiach sú povolaní najmä tí, ktorí svoj život osobitne zasvätili Kristovi