Boží slovo na den 6.5. A.D. 2022

Židé se mezi sebou přeli a říkali: „Jak nám tento člověk může dát jíst svoje tělo?“ Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám: Když nebudete jíst tělo …
U.S.C.A.E.
rohatý sa nemôže vteľovať čiže zasa skočenie na blud ako inak
U.S.C.A.E.
smiešne je že ozajstné vtelenie popierate a možnosť pripisujete bytosti ktorá to nedokáže zasa raz hore nohami
U.S.C.A.E.
to určite vie posúdiť človek ktorý zapiera Svätú Trojicu
3 more comments from U.S.C.A.E.
U.S.C.A.E.
čiže ten čo je proti Viere nie je infikovaný lžami hmm 😊
U.S.C.A.E.
Vtelil sa len Boh a diabol posadá to sú dve veci nehmotný padlý anjel proste ovláda nižšiu bytosť to je od Inkarnácie ako Nebo od zeme
U.S.C.A.E.
posadnutie nie je vtelenie a volajte ma aj belzebub argumentom sa to nestane
Michal Bil
Když je to tak jednoduché tak to udělejte
U.S.C.A.E.
oni to majú platne ale nedovolene vy to máte horšie ako anglikán lebo ten nemá nič vy primajte u rozkolníkov a ešte aj svätokrádežne lebo bez viery
Michal Bil
Přesně to myslím, když je to teda obyčejny oplatek tak z něho nemusite mit strach ne?
U.S.C.A.E.
perfektne a ja myslím skôr celok viery lebo nie náhodou má Eucharistia aj názov Communio
Michal Bil
Lámal, dával svým učedníkům a řekl..
On nelamal žádné duchovní spojení.. On lamal chleb do ktereho se promenil
U.S.C.A.E.
ja mám a to že donátistická heréza nebude pravdou ani 1959-ty pokus
U.S.C.A.E.
toto je MOJE telo nie Kňazovo ale Kristovo Kňaz môže byť aj vrah aj Pápež môže byť a na premenu to vplyv nemá
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Mohla by ste stará ženská bohumila už konečne odísť a vymazať si svoj profil sektársky čo obsahuje samé jedovaté herezy a bludy lebo niet vám pomoci a neotravovať už konečne na tejto stránke. Tak či onak ste mimo pravej Svätej RKC a už ste stratený prípad. Nemáte pravú katolícku vieru a pravdu v sebe.
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Pravoslávna cirkev vznikla ľudskou mysľou a predstavou z tohto sveta v roku 1054 s duchom svetským ( ľudským ). Práva Svätá RKC od Boha kde prebýva Duch Svätý vznikla samotným synom Božím Ježišom Kristom pred 2000 rokmi keď žil ako Bohočlovek na tejto zemi.
Michal Bil
Toto je moje telo ktere se za vas vydava, to cinte na mou pamatku.

Eucharistie je ťelo Kristovo které nám vydal... A říká že máme to činit na jeho památku...

Pokud tomu nevěříte tak nemužete ani věřit že Kristus porazil satana..
Nějací zednáři v cirkvi jsou pro Krista jen plevel.. Vážně věříte že par odpadliku v cirkvi zničilo takový odkaz který nám Kristus dal? Však eucharistie je Kristus jak …More
Toto je moje telo ktere se za vas vydava, to cinte na mou pamatku.

Eucharistie je ťelo Kristovo které nám vydal... A říká že máme to činit na jeho památku...

Pokud tomu nevěříte tak nemužete ani věřit že Kristus porazil satana..
Nějací zednáři v cirkvi jsou pro Krista jen plevel.. Vážně věříte že par odpadliku v cirkvi zničilo takový odkaz který nám Kristus dal? Však eucharistie je Kristus jak sam řekl. A Kristus se nenecha znicit clovekem.
apredsasatoci
Hlupák! 😘
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Si ty teší ma ja som Martin. 😘
Michal Bil
Tady uz chybi jen tvrzeni ze Kristus žil v Rusku a ukřižovali ho katolíci 🤭
Stylita
Z denní liturgie
Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Šavel ještě soptil hrozbami a hořel touhou zabíjet učedníky Páně. Přišel k veleknězi a vyžádal si od něho pověřující listy na synagogy v Damašku: najde-li tam některé stoupence toho vyznání, muže i ženy, aby je mohl přivést v poutech do Jeruzaléma. Když byl na cestě a už se blížil k Damašku, tu ho náhle obklopilo světlo z nebe. …More
Z denní liturgie
Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Šavel ještě soptil hrozbami a hořel touhou zabíjet učedníky Páně. Přišel k veleknězi a vyžádal si od něho pověřující listy na synagogy v Damašku: najde-li tam některé stoupence toho vyznání, muže i ženy, aby je mohl přivést v poutech do Jeruzaléma. Když byl na cestě a už se blížil k Damašku, tu ho náhle obklopilo světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel, že k němu mluví nějaký hlas: „Šavle, Šavle, proč mě pronásleduješ?“ Zeptal se: „Kdo jsi, Pane?“ Ten odpověděl: „Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Ale vstaň a jdi do města. Tam ti bude řečeno, co máš dělat.“ Muži, kteří s ním konali tu cestu, stáli neschopní slova. Slyšeli sice hlas, ale neviděli nikoho. Šavel pak vstal ze země. Oči měl otevřené, ale nic neviděl. Vzali ho proto za ruce a dovedli do Damašku. A tři dni zůstal slepý a nic nejedl ani nepil. V Damašku žil jeden učedník, jmenoval se Ananiáš. Pán k němu ve vidění promluvil: „Ananiáši!“ On odpověděl: „Prosím, Pane.“ Pán mu řekl: „Vstaň a jdi do ulice zvané Přímá a vyhledej tam v Judově domě muže, který se jmenuje Šavel z Tarsu. Právě se modlí.“ (Šavel) uzřel ve vidění muže jménem Ananiáše, jak k němu vchází a vkládá na něho ruce, aby zase viděl. Ananiáš odpověděl: „Pane, od mnoha lidí jsem slyšel, kolik zla způsobil právě tento člověk tvým věřícím v Jeruzalémě. I tady má od velekněží moc, aby dal spoutat všechny, kdo vzývají tvé jméno.“ Ale Pán mu řekl: „Jen jdi. Neboť on je nástroj, který jsem si vyvolil, aby o mně donesl zvěst pohanům, králům a Izraelitům. Já mu ovšem ukážu, jak mnoho musí pro mě vytrpět.“ Ananiáš tedy šel, vstoupil do toho domu a vložil na něho ruce se slovy: „Bratře Šavle, Pán mě poslal, Ježíš, který se ti ukázal na cestě sem. Máš zase nabýt zraku a dostat v plnosti Ducha Svatého.“ V té chvíli jako by mu šupiny spadly s očí, zase viděl a hned se dal pokřtít. Potom pojedl a vrátily se mu síly. Pak pobyl nějaký čas s učedníky v Damašku. A hned začal v synagogách hlásat Ježíše, že je to Boží Syn.
Sk 9,1-20

Žalm:
Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.
Nebo: Aleluja.

Chvalte Hospodina, všichni lidé,
oslavujte ho, všechny národy.

Neboť mocně vládne nad námi jeho milosrdenství
a Hospodinova věrnost trvá navěky.
Zl 117

Evangelium:
Jan 6,52-59
U.S.C.A.E.
vy veríte sebe lebo aj v tej perikope je telo oddelené ako dostačujúce ono živá osoba má aj krv a krv predpokladá telo