PAWEŁ LISICKI. Czas ujawnić wielkie KŁAMSTWO posoborowej teologii! || Rozmowa PCh24


Quas Primas
"Pragnę laikatu nie aroganckiego, pochopnego w mowie, rozgorączkowanego, lecz ludzi którzy znają swoją religię, zagłębiają się w nią, którzy wiedzą na czym stoją, wiedzą czego się trzymać a czego nie, którzy znają dobrze swe credo, którzy znają historię tak dobrze, iż mogą jej bronić."
kard. Newman
Quas Primas
Super!
Pewność Wiary w opinii kard. Newmana.
„Jednego się tylko lękam: obecności grzechu wśród nas. Bracia moi, wzrost Kościoła nie zależy ani od papieża i biskupów, ani od duchowieństwa i zakonów, zależy tylko od nas.“
Źródło: John Henry Newman cytaty (47 cytatów) | Cytaty sławnych ludziMore
Super!
Pewność Wiary w opinii kard. Newmana.
„Jednego się tylko lękam: obecności grzechu wśród nas. Bracia moi, wzrost Kościoła nie zależy ani od papieża i biskupów, ani od duchowieństwa i zakonów, zależy tylko od nas.“

Źródło: John Henry Newman cytaty (47 cytatów) | Cytaty sławnych ludzi