29:32
Maria Maria
928
Mystické pozadí husitské revoluce - hodně paradoxní, že husité se půvdodně bili za eucharistii, kterou dnešní husitská církev naprosto neuznává. Inu - co není od Boha ...