Objavi sa nový vírus, ... použite rastlinu: "Fumaria officinalis L."

Fumaria officinalis L.

"Objaví sa nový vírus. . . Pozývam vás, aby ste použili rastlinu s názvom Fumaria officinalis L. so stonkami, kvetmi a listami, nechtík na pokožku a cesnak [3].

Bez strachu dôveruj v moju lásku k môjmu ľudu; Už som vám spomenul, že ľudstvo sa zmení; vojna sa rozšíri.

Deti moje, varujem vás, aby ste sa ku Mne priblížili a začali sa obracať. Pozvi Ma, aby som zostal vo vás; tak sa odvrátiš od hriechu. Každý z vás je môj veľký poklad. Zavolajte Ma a neoddeľujte sa odo Mňa.

Ľúbim ťa; vstúp do Môjho Srdca."


18.7.2022 Celé posolstvo Ježiša krista (Luz de Maria)
Metod
Stačí sa zdravo stravovať, mať pozitívnu myseľ a hlavne mať vieru v Boha a jemu ďakovať za všetko!
Peter(skala)
To si dobre povedal: stačí ...
Už len aby človek vedel ČO je "zdravá strava"
ČO je "pozitívna myseľ" a HLAVNE
ČO je "viera v Boha"
Peter(skala)
Fumaria officinalis L. je: "Zemedym lekársky" - užívať ako čaj.
BYLINNÝ ČAJ Zemedym lekársky - vňať (35g)