Clicks8.2K

posolstvá z Medžugoria

vsrdce
Panna Mária sa k nám prihovára v posolstvách z Medžugoria, vypočujme si tieto posolstva a zdieľajme ich svojim priateľom a známym, splňme želanie Panny Márie : „Pozývam Vás deti moje aby ste s lásko…More
Panna Mária sa k nám prihovára v posolstvách z Medžugoria, vypočujme si tieto posolstva a zdieľajme ich svojim priateľom a známym, splňme želanie Panny Márie : „Pozývam Vás deti moje aby ste s láskou žili posolstvá ktoré Vám dávam, aby ste ich prenášali do celého sveta, tak aby rieka lásky tiekla do ľudstva plného nenávisti a nepokoja!