01:27:08
CÓRKA MARYI
111.2K
Krucjata Modlitwy o zbawienie dusz - na podstawie Księgi Prawdy ✔️ Spotkanie modlitewne „Krucjata Modlitwy o zbawienie dusz” zawiera modlitwy z Księgi Prawdy, Różaniec święty i Koronkę do Bożego …More
Krucjata Modlitwy o zbawienie dusz - na podstawie Księgi Prawdy

✔️ Spotkanie modlitewne „Krucjata Modlitwy o zbawienie dusz” zawiera modlitwy z Księgi Prawdy, Różaniec święty i Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Wszystkie Orędzia oraz Modlitwy Krucjaty z Księgi Prawdy dostępne są po polsku na stronie jezusdoludzkosci.pl a w formie nagrań także na Księga Prawdy , gdzie cała Księga Prawdy jest czytana 24 h na dobę.

✔️ Program spotkania:
0:00 Wstęp
03:21 Modlitwy na początek spotkania.
08:00 Orędzie Pana Jezusa z Księgi Prawdy.
13:55 Różaniec Święty – Tajemnice Bolesne.
41:29 Codzienne Modlitwy Krucjaty.
Wybrane Modlitwy Krucjaty:
53:13 za zbawienie dusz,
57:31 o Boże Miłosierdzie dla dusz.
01:01:52 Modlitwy Litanie.
01:08:03 Koronka do Bożego Miłosierdzia.
01:22:57 Ogłoszenia.

✔️ W Orędziu z Księgi Prawdy z 11 lutego 2013 roku Pan Jezus zachęca nas do modlitwy za grzeszników:
„Moja szczerze umiłowana córko, jest pragnieniem Mojego Serca, by ratować od tortur piekła tych ludzi, którzy popełnili straszny grzech. (…) Musicie się modlić, aby te osoby mogły zostać ochronione przed złym urokiem szatana, który cieszy się na myśl o ich losie. Moje Światło może się na nich wylać i wyleje się wtedy, gdy otworzą oczy na prawdę o grzechu”.
Natomiast 8 lipca 2013 roku Pan Jezus przekazał:
„Jestem cierpliwy. Ja Jestem Miłością. Jestem waszym Zbawieniem. Czekam. Proszę, przyjdźcie do Mnie szybko, bo was kocham z niezgłębioną żarliwością. Nie spocznę, dopóki nie uratuję was wszystkich.”

✔️ Modlitwa Krucjaty 50 - Jezu, pomóż mi poznać, Kim jesteś
„O drogi Jezu, pomóż mi poznać, Kim jesteś. Przebacz mi, że dotąd nie rozmawiałem z Tobą. Pomóż mi odnaleźć pokój w tym życiu i ujrzeć prawdę o Życiu Wiecznym. Uspokój moje serce. Złagodź moje zmartwienia. Obdarz mnie pokojem. Otwórz teraz moje serce, tak abyś mógł napełnić moją duszę Twoją Miłością. Amen”.

✔️ Czym jest Księga Prawdy wyjaśnia strona Księga Prawdy – Księga Prawdy.
Księga Prawdy została wspomniana w Piśmie Świętym u proroka Daniela (Dn 10,21). Znajdujemy tutaj odniesienie do tej tajemniczej księgi. Archanioł Gabriel wyjaśnia Danielowi, że wszystko, co zostało mu objawione o przyszłości i końcu czasów, można znaleźć w Księdze Prawdy. Daniel usłyszał także polecenie zapieczętowania tej księgi, bo jest ona przeznaczona na inny czas – właśnie na nasze obecne czasy, to jest koniec czasów.
Księgę Daniela, rozdział 10. można przeczytać tutaj Biblia Tysiąclecia - Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu - Dn 10
Treść Księgi Prawdy została objawiona także św. Janowi Ewangeliście, a on przekazał ją w Księdze Apokalipsy za pomocą symboli i proroctw. Księga jest opieczętowanym zwojem, zawiera bogatą treść.
Księgę Apokalipsy, rozdział 10. można przeczytać tutaj Biblia Tysiąclecia - Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu - Ap 10
Obecnie Jezus Chrystus, Baranek Boży, łamie te pieczęcie. Księga Prawdy jest teraz ujawniania i przekazywana z Nieba jako orędzia w objawieniach Marii od Bożego Miłosierdzia. W latach 2010-2015 zostało przekazanych ponad 1330 orędzi. Celem Księgi Prawdy jest przygotowanie naszego pokolenia na Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa.

✔️ Spełnione do tej pory proroctwa z Księgi Prawdy są opisane na stronie Proroctwa – Księga Prawdy

✔️ Zapraszamy do dołączenia do naszych spotkań modlitewnych – grup Krucjaty Modlitwy misji Jezus do Ludzkości, więcej informacji znajdziesz na tej stronie Biuletyn informacyjny „Jezus do ludzkości” - na temat Krucjaty Modlitwy i Księgi Prawdy
CÓRKA MARYI