Clicks19

Różańce Święte w Polsce w styczniu

,,Zwyciężyłaś, zwyciężaj, straszny jest szczęk oręża, już różaniec, różaniec, różaniec, wytaczają żołnierze na szaniec'' - brzmi polska pieśń ku cześć Królowej Polski. I ona też wzywa nas nie do …More
,,Zwyciężyłaś, zwyciężaj, straszny jest szczęk oręża, już różaniec, różaniec, różaniec, wytaczają żołnierze na szaniec'' - brzmi polska pieśń ku cześć Królowej Polski. I ona też wzywa nas nie do jakiegoś ,,klepania paciorków'', ale stanięcia z jednym z najgroźniejszych i realnych oręży, mogących zmienić historię naszej Ojczyzny i świata. Walka toczy się codziennie. Jeszcze większą ma moc, gdy odbywa się publicznie. To wyzwanie dla rycerzy Matki Bożej! To laurka dla Niepokalanego Serca Maryi i Jego, jak głoszą proroctwa, ostatecznego tryumfu.
Czytam dalej: isidorium.com/…/rozance-swiete-…