Joske
Uvažujte, proč byl Ježíš veden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla.
1 Potom byl Ježíš vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. 2 Když se postil čtyřicet dní a čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl. 3 Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: »Jsi-li syn Boží, řekni, ať se z těchto kamenů stanou chleby.« 4 On však odpověděl: »Je psáno: 'Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, …More
Uvažujte, proč byl Ježíš veden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla.
1 Potom byl Ježíš vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. 2 Když se postil čtyřicet dní a čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl. 3 Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: »Jsi-li syn Boží, řekni, ať se z těchto kamenů stanou chleby.« 4 On však odpověděl: »Je psáno: 'Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst.' 5 Potom ho ďábel vzal s sebou do Svatého města, postavil ho na vrchol chrámu 6 a řekl mu: »Jsi-li syn Boží, vrhni se dolů. Je přece psáno: 'Svým andělům dá o tobě příkaz, takže tě ponesou na rukou, abys nenarazil nohou na kámen.'« 7 Ježíš mu odpověděl: »Také je psáno: 'Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha.'« 8 Zase ho vzal ďábel s sebou na velmi vysokou horu, ukázal mu všecka království světa i jejich slávu 9 a řekl mu: »To všecko ti dám, jestliže padneš a budeš se mi klanět.« 10 Tu mu Ježíš řekl: »Odejdi, satane! Neboť je psáno: 'Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit.'« 11Potom ho ďábel nechal - i přistoupili andělé a sloužili mu.
Mt 4:1-11
Bratia a sestry
Peter(skala)
lebo aj ruske vakciny su nebeuzpečne: ide totiž o velmi prekombinovanu hru:
- najprv pridu s vakcinami, ktore očividne nie lenže zanechavaju škodlive až smrtelne nasledky, ako od zn.Pfizer a MOderna alebo Astra Zeenca. Vedia, že na to sa nachytaju slniečkari, ale kedže tiež vedia, ako nie všetci sa nachytaju hned na "lep", tak v zalohe ponechaju vakciny ako "placebo", ktoré nemaju vedlajšie …More
lebo aj ruske vakciny su nebeuzpečne: ide totiž o velmi prekombinovanu hru:
- najprv pridu s vakcinami, ktore očividne nie lenže zanechavaju škodlive až smrtelne nasledky, ako od zn.Pfizer a MOderna alebo Astra Zeenca. Vedia, že na to sa nachytaju slniečkari, ale kedže tiež vedia, ako nie všetci sa nachytaju hned na "lep", tak v zalohe ponechaju vakciny ako "placebo", ktoré nemaju vedlajšie učinky, ale maju nanočipy.

Ked vakciny zo Zapadu budu vykazovať velké straty na ludských životoch a ludia sa už nebudu mať kam obratiť (myslím na tých, čo silou-mocou chcu vakciny alebo nadržiavaju strane Východu - Sputik V), tak potom pridu s tými vakcinami ako "new age spasenie".

V skutočnosti ide o hru 2 stran, ktoré v konečnom dôsledku ziskaju to, čo nechceli ludia prijať prvorado a to čipovanie. Nakoniec Iluminati dosiahnu to, čo chceli na začiatku (čipovanie), lebo ludia nerozlišovali triedny boj medzi velmocami ale sa zameriavali len na to, čo vidia - zdravie a choroby.

Veriaci človek musí pozerať aj na duchovne zaležitosti, ktoré nie je vidieť navonok, ale sú tam a musí proti nim bojovať vierou rozlišovania.

...takže žiadne vakciny, žiadne testovanie, žiadne čipovanie, ale zdravá životospráva a sviatostný život.
dusan.podstavsky
Hlboká pravda, výstižnejšie by som to nevedel napísať,,,,ďakujem, kiež by si to prečítal a zamyslel sa nad tým každý. Klobúk dole, s úctou a s pozdravom.
Peter(skala)
typické, nič nové pod slnkom... politici, ktorí su katolici ale podporuju potraty by mali byť exkomunikovaní a nie ešte aby mali čestne miesto v prvej lavici kostola.
🤮
Bratia a sestry
Peter, dúfajme že deep state už čoskoro skončí na tribunáloch ;-)

tadesco.org/zpravy-od-jury-22-01-2q21/More
Peter, dúfajme že deep state už čoskoro skončí na tribunáloch ;-)

tadesco.org/zpravy-od-jury-22-01-2q21/