Zorrro
Urban VIII O WIERZE W OBJAWIENIA PRYWATNE

Dekret papieża Pawła VI

Na mocy Dekretu Kongregacji Doktryny Wiary z 15 listopada 1966 r.,
podpisanego przez papieża Pawła VI, zostały zniesione kanony 1399 i 2318 w
obowiązującym dotychczas prawie kanonicznym, tym samym zezwalając na
drukowanie i publikację nowych pism i książek dotyczących prywatnych
objawień, wizji, proroctw, cudów bez imprima…More
Urban VIII O WIERZE W OBJAWIENIA PRYWATNE

Dekret papieża Pawła VI

Na mocy Dekretu Kongregacji Doktryny Wiary z 15 listopada 1966 r.,
podpisanego przez papieża Pawła VI, zostały zniesione kanony 1399 i 2318 w
obowiązującym dotychczas prawie kanonicznym, tym samym zezwalając na
drukowanie i publikację nowych pism i książek dotyczących prywatnych
objawień, wizji, proroctw, cudów bez imprimatur władz kościelnych.

Papież Urban VIII o objawieniach „prywatnych”

„W podobnych przypadkach lepiej jest wierzyć niż nie wierzyć, gdyż jeżeli
wierzymy i zostanie udowodnione jako prawdziwe – będziemy szczęśliwi, że
uwierzyliśmy, gdyż o to prosiła Matka Najświętsza. Natomiast jeśli
wierzycie i to okaże się fałszywe, otrzymacie wszystkie łaski, jakby to
było prawdziwe, gdyż uwierzyliście, że to było prawdziwe”.

Papież Benedykt XIV o objawieniach „prywatnych”

„Kto odrzuca całkowicie objawienia prywatne, ten nie grzeszy przeciw
wierze, ale postępuje nierozważnie”.

Tak więc @Beatus1
Nie bój się jak Niebo do.ciebie mówi otwórz serce a rozum skłonny do mądrowania się trzymaj w ryzach...
bo logika może stworzyć wiele teorii wewnętrznej poprawnych (logicznie nie sprzecznych) ale żadna z nich, z tych krytykujących objawienia - nie będzie prawdziwa
Beatus 1
Rozważnie jest odrzucać objawienia niezgodne z nauką Kościoła, bądź gdy osoba posiadająca "objawienia" nie wzbudza zaufania naszego, bądź gdy owoce objawienia są niepokojące. Wszystkie moje stwierdzenia są logiczne i prawdziwe zarazem.
Należy założyć, że objawienia są bądź od Boga, bądź od szatana, innego wariantu nie ma. Skoro jest możliwość, że zły miesza należy być ostrożnym, zwłaszcza, gdy …More
Rozważnie jest odrzucać objawienia niezgodne z nauką Kościoła, bądź gdy osoba posiadająca "objawienia" nie wzbudza zaufania naszego, bądź gdy owoce objawienia są niepokojące. Wszystkie moje stwierdzenia są logiczne i prawdziwe zarazem.
Należy założyć, że objawienia są bądź od Boga, bądź od szatana, innego wariantu nie ma. Skoro jest możliwość, że zły miesza należy być ostrożnym, zwłaszcza, gdy zalewani jesteśmy, "mową z nieba" bez ustanku...zwłaszcza na Glorii. Zazdroszczę beztroski i braku sceptycyzmu. Wiara zawsze opiera się na woli i rozumie, a nie na uczuciach/odczuciach/przeczuciach. Przemyśl to i może jeszcze raz zapoznaj się z treścią artykułu.
V.R.S.
Kolejny, który opanował jedynie kopiuj-wklej i zniesławia papieża Barberniego. Ciemny lud ma dziś wielki tupet jeśli chodzi o rozsiewane kłamstwa.
Beatus 1
Z tego artykułu wynika, że nadużyciem jest cytowanie tekstu prywatnych objawień podczas kazania. Nie należy również mieć do nikogo pretensji, że prywatnemu objawieniu nie daje wiary. Zadziwiać może bezrefleksyjne przyjmowanie prywatnych objawień bez uprzedniego drobiazgowego badania.