Clicks2.4K

Najpilniej strzeżona tajemnica Fatimska

W marcu 2017 roku, czyli 100 lat po Fatimie, Jose Maria Zavala wydaje książkę; El secreto mejor guardado de fatima „Najpilniej strzeżona tajemnica Fatimska”- Badania 100 lat później.

Autor José María Zavala, publicysta i pisarz, był dzieckiem duchowym Ojca Pio i jest znany w każdym zakątku Hiszpanii.
Książka wzywa do prawdziwego i głębokiego nawrócenia, śledzi się w niej i bada historię objawień Fatimskich, a także jest przeprowadzona bardzo interesująca rozmowa ze znanym Egzorcystą Watykańskim Śp. Ks.Gabrielem Amorthem.

Jednak największą sensację budzi w książce zamieszczony rękopis napisany w języku portugalskim, na kartce papieru zajmującej 24 linie i który wydaje się być częścią III Tajemnicy Fatimskiej. Autor przetłumaczył ten rękopis i poprosił najbardziej znanego grafologa w Hiszpanii Begona Slocker de Arce o jego ocenę. Ekspert stwierdził autentyczność tego dokumentu.

Oto rękopis:

Tekst zaczyna się inicjałami JMJ i datą: „Tuy, 04.01.1944”.

Teraz chcę wyjaśnić trzeci fragment tajemnicy; ta część to apostazja Kościoła.

Nasza Pani pokazała nam w wizji kogoś, kogo ja opisałam jako Ojca Świętego, przed którym wielka rzesza ludzi kłaniała się/oddawała cześć.

Ale była różnica (w porównaniu) z prawdziwym Ojcem Świętym, wzrok demoniczny, on miał złe oczy/oczy zła.

Potem, kilka chwil później zobaczyliśmy tego samego Papieża wchodzącego do Kościoła, lecz ten Kościół to był kościół piekielny. Nie można opisać brzydoty tego miejsca, przypominał warownię z betonami, z narożnikami pokruszonymi, z oknami jak oczy i miał iglice na dachu budynku.

Szybko wznieśliśmy wzrok do Naszej Pani, która powiedziała: zobaczyliście apostazję Kościoła.

Ten list może być otwarty przez Ojca Świętego, ale musi być ogłoszony po Piusie XII przed 1960r.

W czasie panowania Jana Pawła II kamień węgielny z grobu Piotra musi być wyjęty i zawieziony do Fatimy.

Ponieważ dogmat wiary nie jest zachowany w Rzymie, autorytet będzie wyjęty i złożony w Fatimie.

Katedra Rzymska musi zostać zniszczona, a nowa zbudowana w Fatimie.

Jeżeli (minie) 69 tygodni, po tym jak ten rozkaz (został dany), Rzym będzie kontynuował obrzydliwość/to co budzi wstręt, miasto zostanie zniszczone.

Nasza Pani powiedziała, że to wszystko jest w napisane u
.Dn 9,24-27 i Mt 21,42-44.”.

9 24 Ustalono siedemdziesiąt tygodni* nad twoim narodem i twoim świętym miastem, by położyć kres nieprawości, grzech obłożyć pieczęcią i odpokutować występek, a wprowadzić wieczną sprawiedliwość, przypieczętować widzenie i proroka i namaścić to, co najświętsze. 25 Ty zaś wiedz i rozumiej: Od chwili, kiedy wypowiedziano słowo, że nastąpi powrót i zostanie odbudowana Jerozolima, do Władcy-Pomazańca - siedem tygodni i sześćdziesiąt dwa tygodnie; zostaną odbudowane dziedziniec i wał, w czasach jednak pełnych ucisku. 26 A po sześćdziesięciu dwóch tygodniach Pomazaniec zostanie zgładzony i nie będzie dla niego*... Miasto zaś i świątynia zginie wraz z wodzem, który nadejdzie. Koniec jego nastąpi wśród powodzi, i do końca wojny potrwają zamierzone spustoszenia. 27 Utrwali on przymierze dla wielu przez jeden tydzień. A około połowy tygodnia ustanie ofiara krwawa i ofiara z pokarmów. Na skrzydle zaś świątyni będzie ohyda ziejąca pustką* i przetrwa aż do końca, do czasu ustalonego na spustoszenie"»(
Dn 9,24-27)

21 42 Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach*. 43 Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. 44 Kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go». (Mt 21,42-44)

Ta część Tajemnicy spełnia się na naszych oczach. Widać wielką apostazję, autorytety kościelne głoszą jawne herezje, wierni tracą wiarę i nie widać jej też u Kapłanów. Kościoły są niszczone, a nowo budowane są brzydkie i wyglądem zewnętrznym , ani wewnętrznym wcale ich nie przypominają.
Tak wyglądają nowoczesne kościoły:


Brakuje tylko tej iglicy na Wieży Kościoła, bo Krzyża już nie ma.

Najbardziej jednak sprawdza się ukazana w wizji postać przypominającą o. Świętego, który nie był prawdziwym Papieżem, a zdradzał go, demoniczny wzrok.


Matka Boża w 1848 r. w Orędziu w La Salette, też przepowiedziała, że Rzym straci wiarę i stanie się siedzibą antychrysta.
służebnica Pańska
Biskup Ignacy Dec: Nie ma zgody na zamykanie świątyń

#KOŚCIÓŁ #WIELKI POST #TRIDUUM #WIELKANOC #ZAMKNIĘTE KOŚCIOŁY #REŻIM SANITARNY
Eucharystia jest najcenniejszym skarbem, jaki mamy na ziemi. W pełni możemy w niej uczestniczyć jedynie we wspólnocie Kościoła i w świątyniach. Nonsensem jest więc w okresie epidemii zamykanie źródła uzdrowień duchowych i fizycznych – powiedział …More
Biskup Ignacy Dec: Nie ma zgody na zamykanie świątyń

#KOŚCIÓŁ #WIELKI POST #TRIDUUM #WIELKANOC #ZAMKNIĘTE KOŚCIOŁY #REŻIM SANITARNY
Eucharystia jest najcenniejszym skarbem, jaki mamy na ziemi. W pełni możemy w niej uczestniczyć jedynie we wspólnocie Kościoła i w świątyniach. Nonsensem jest więc w okresie epidemii zamykanie źródła uzdrowień duchowych i fizycznych – powiedział biskup Ignacy Dec.

Biskup senior diecezji świdnickiej przypomniał, że próby narzucania przez państwa Kościołowi zamykania świątyń czy też drastycznego ograniczenia kultu z powodu chorób i zaraz jest precedensem.

– Przyjrzyjmy się dotychczasowej historii świata. Gdy dochodziło do strasznych epidemii, a ludzie masowo umierali, to żadna władza – nigdy – nie zdecydowała się na zamknięcie świątyń. To były te miejsca, gdzie ludzie wierzący szukali ratunku i gdzie go znajdowali. Na kolanach błagano Miłosierdzie Boże o oddalenie zagrożenia. Teraz próbuje się nam wmówić, że świątynie są niebezpieczne dla naszego zdrowia – powiedział hierarcha w rozmowie z „Naszym Dziennikiem”.
Weronika....S
Najbardziej strzeżona przez posoborowy Watykan Tajemnica Objawień Fatimskich to zapowiedź apostazji, która obecnie ma miejsce i jednocześnie w czasie zbiega się z aktualnym ,,wielkim uciskiem,, z Księgi Daniela. Gdyby ogłoszono ją ,,w tamtym czasie,, ludzie byliby przerażeni i nie uwierzyliby, że coś takiego może nastąpić, a jest teraz realizowane przez masonów w sojuszu z władzami Kościoła i …More
Najbardziej strzeżona przez posoborowy Watykan Tajemnica Objawień Fatimskich to zapowiedź apostazji, która obecnie ma miejsce i jednocześnie w czasie zbiega się z aktualnym ,,wielkim uciskiem,, z Księgi Daniela. Gdyby ogłoszono ją ,,w tamtym czasie,, ludzie byliby przerażeni i nie uwierzyliby, że coś takiego może nastąpić, a jest teraz realizowane przez masonów w sojuszu z władzami Kościoła i przyjęte przez zdemonizowany przez kowidian świat.
YacentY
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
(...),,Nasza Pani pokazała nam w wizji kogoś, kogo ja opisałam jako Ojca Świętego, przed którym wielka rzesza ludzi kłaniała się/oddawała cześć.

Ale była różnica (w porównaniu) z prawdziwym Ojcem Świętym, wzrok demoniczny, on miał złe oczy/oczy zła...