Masoneria wrogiem Polski!!!

Przy dzisiejszym bardzo niskim stanie wiedzy w Polsce o masonerii należy czytelnikom przedstawić historię i rolę tych związków. Wiadomo, masoneria jest potęgą z którą należy się liczyć i traktować …
Weronika....S
Zastanowić się należy czyje metody stosuje się obecnie w ograniczaniu wolności osobistej i religijnej: bardziej masońskie czy syjonistyczne, talmudyczne.
Weronika....S
Głównymi przywódcami rewolucji październikowej byli syjoniści. Stanowili ponad 90% bolszewickiej kadry kierowniczej. Im też przypisuje się zamordowanie cara Mikołaja II i jego rodziny. Na okrwawionej ścianie piwnicy odczytano jako rozpoznanie słowa ,,Baltazar zginął z rąk sług swoich,, a to nawiązanie do jednego z wydarzeń biblijnych.