Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks42
vi.news

Francis vẫy cờ phát xít để biện minh cho việc nhập cư bất hợp pháp

Nhấn nút sợ hãi hai lần, Francis đã nói trong chuyến viếng thăm Chủ nhật của mình tại Bari, Ý, rằng "tôi thấy sợ khi nghe những bài phát biểu của một số nhà lãnh đạo chính trị dân túy vì chúng giống như những bài diễn văn gieo rắc nỗi sợ hãi và sau đó là sự căm ghét trong những năm 1930."

Ông không đưa ra bất kỳ ví dụ nào mà tiếp tục nhấn nút sợ hãi lần thứ ba, "Sợ hãi dẫn đến cảm giác rằng chúng ta cần phải tự bảo vệ mình trước những gì được mô tả bằng các thuật ngữ mị dân như xâm lăng."

Francis, một cách đơn giản, gọi cuộc đụng độ của các nền văn minh là "hùng biện",được dùng để để biện minh cho "bạo lực" và "nuôi dưỡng hận thù". Một lần nữa, không có ví dụ nào được đưa ra.

Hình ảnh: © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsZymwehigne