Pohár v Tvojich rukách... Mladý muž príde ku kňazovi a hovorí: – Prosím, otče, už nebudem chodiť do kostola! Kňaz sa pýta: – Áno? Môžete mi povedať prečo? Mladý muž odpovedá: – Och, otče, tu vidím …More
Pohár v Tvojich rukách...

Mladý muž príde ku kňazovi a hovorí:
– Prosím, otče, už nebudem chodiť do kostola!
Kňaz sa pýta:
– Áno? Môžete mi povedať prečo?
Mladý muž odpovedá:
– Och, otče, tu vidím ženu, ktorá zle hovorí o inej žene, obe hovoria o mužovi, ktorý zle prečítal čítanie, ďalší hovoria o rozdelenom, falošne spievajúcom zbore spevákov, iní o ľuďoch, ktorí si prezerajú svoje správy v mobile počas omše, nehovoriac o ich povýšeneckom a egoistickom správaní mimo kostola…
Kňaz odpovedá:
– Máte pravdu. Ale skôr, ako definitívne opustíte Cirkev, rád by som, aby ste mi urobili láskavosť: vezmite si pohár vody a trikrát s ním obíďte kostol bez toho, aby ste spadli alebo rozliali vodu v pohári. Potom môžete spokojne opustiť Cirkev.
– To je jednoduché! – zvolá mladý muž.
Urobil tri kolá s pohárom vody, vrátil sa ku kňazovi a hovorí:
– Hotovo, tu máte svoj pohár vody.
Kňaz sa muža opýtal.

– Keď ste obchádzali kostol s pohárom vody, všimli ste si, že by sa nejaká žena o iných zle vyjadrovala?
– Nie.
– Videli ste ľudí, ktorí sú ľahostajní voči ostatným v kostole, či v Cirkvi?
– Nie.
– Pochopili ste prečo ste si nič z toho nevšimli?

Pretože ste sa sústredili na pohár vo svojich rukách, aby ste ho nerozbili a nevyliali z neho vodu. Viete… je to podobné aj v našich životoch. Keď sú naše srdcia zamerané na Krista, nemáme čas sledovať chyby druhých. Ten, kto odíde z Cirkvi kvôli chybám iných ľudí, do nej nikdy neprichádzal kvôli Ježišovi.

Bezpodmienečne milovaný fb
U.S.C.A.E.
no ale v Pravej Viere nejde iba o Vieru pri Krste ale aj o zmazanie dedičného hriechu pre heretických baptistov je to posilnenie viery a vstup do klubu veľmi nebezpečné je aj premenovanie sviatosti krstu na kresťanskú iniciáciu má to ten kacírsky podtón dá sa to vyložiť dvojako čo názov sviatosť krstu sa dvojako vyložiť nedá
U.S.C.A.E.
ono poviete si názov ale má to reálne strašný následok s krstom sa vyčkáva však je to len taký obrad na uvedenie do komunity
matuška Maryna ---
Tak to snad většina z nás co jsme byli pokřtěni
jako novorozenci - bylo to bez naší svobodné
vůle.
P.A.B.More
Tak to snad většina z nás co jsme byli pokřtěni
jako novorozenci - bylo to bez naší svobodné

vůle.

P.A.B.
hajaj búvaj ovečky
6 Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. 7 Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. 8 Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili. Moja Biblia - Sväté písmo - Evanjelium …More
6 Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. 7 Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. 8 Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili. Moja Biblia - Sväté písmo - Evanjelium podľa Matúša 6. kapitola
dyk
"Hľadaj Boha, kým sa dá nájsť." (Biblia)
Michal Bil shares this
15
Antonia Orosova
Je dôležité ostať a navštevovať aj omše, nech živý Boh Otec vidi spravodlivých, ktorí žijú z viery a nechajú sa posväcovat jeho synom Ježišom Kristom skrytej v Hostii
BernadettaJaMalinka
Beda tým, ktorí sa nechajú viesť pastiermi, ktorí ich vedú za cudzími bohmi, žiaľ, aj pod rúškom kresťanstva!!
/Dt 13, 1-5/