Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
vi.news
26

Thánh lễ Latin ngoài trời thách thức nhà nước Pháp

Hơn một trăm tín hữu đã hỗ trợ trong một thánh lễ ngoài trời bên cạnh Nhà thờ Clermont, Pháp, trên Quảng trường Chiến thắng.

Thánh lễ được chính thức tuyên bố là một "cuộc biểu tình" của nhóm Công giáo Pháp Civitas và được dâng bởi một Capuchin của Morgon, một cộng đồng gần với Hội Thánh Pius X.

Pháp hiện đặt ra nhiều giới hạn nghiêm ngặt do Covid-19 đối với việc thờ phượng nơi công cộng, nhưng không áp dụng cho các cuộc biểu tình.

#newsHpaxengmcv

00:18