06:42

Nakonec proti zlodějskému Turecku je i Izrael, Itálie, Francie,

ač ČT (česká televize) je s Tureckem, když Německo řídící dnešní EUnii je proturecké.
Libor Halik
Vlajka afghánského Talibánu byla vyvěšena v Hagia Sophia v Turecku talibanskými bojovníky. voxpopuliblog.cz/za-pokriku-alla…
Libor Halik
Nejvyšší turecký imám 12.8.2020 vyzval v chrámu Hagia Sofia k dobytí Evropy mečem voxpopuliblog.cz/nejvyssi-tureck… Možná je to ten, který ihned poté na infarkt zemřel Náhle zemřel muezín, který znesvětil křesťanskou Hagia Sofia muslimskou modlitbou Zdroj: www.lumendelumine.cz/index.php
Libor Halik
Pavel Mareš: Hagia Sofia a jordánské zločiny proti mezinárodnímu právu...V kontrastu s tím, jak levicová média dnes tleskají ničitelům soch Kolumbových, Washingtonových a dokonce i Lincolnových, Izrael monstrózní mešitu Al Aksa, stojící na troskách Chrámu, nechal nedotčenou. Vzhledem k nepřetržitému arabskému násilí vůči židům a vytrvalému překrucování historie mešity jako symbolu islámského …More
Pavel Mareš: Hagia Sofia a jordánské zločiny proti mezinárodnímu právu...V kontrastu s tím, jak levicová média dnes tleskají ničitelům soch Kolumbových, Washingtonových a dokonce i Lincolnových, Izrael monstrózní mešitu Al Aksa, stojící na troskách Chrámu, nechal nedotčenou. Vzhledem k nepřetržitému arabskému násilí vůči židům a vytrvalému překrucování historie mešity jako symbolu islámského kolonialismu, byla to nejspíš chyba. Ale co by tomu řekl svět, levicová média a politici? Zůstali by potichu jako při islámském znesvěcení chrámu Svaté Moudrosti a při všech těch ukrutnostech vůči židovskému národu, jeho kultuře, zemi a svatým místům? Jordánští okupanti rozhodně neprokázali obdobnou zdrženlivost, když vyhodili do vzduchu historickou synagogu Churva, tehdejší hlavní synagogu v Jeruzalémě, okamžitě po ilegálním vpádu r. 1948, aby židy pokořili svým typickým islámským způsobem. Ani Spojené národy tehdy nijak neprotestovaly. Během ilegální jordánské okupace východního Jeruzaléma dobyvatelé zbořili 58 synagog ve východní části historické metropole židovského národa, zatímco svět nečinně přihlížel, stejně jako přihlížel řádění nacistů v Evropě o několik let dříve. Prakticky všechny synagogy ve východním Jeruzalémě byly zničeny a židé vyhnáni od Zdi nářků stejnou jordánskou monarchií, která se nám dnes nevyhnutelně prezentuje jako mírumilovný a umírněný protějšek válkychtivých Izraelců. Olivová hora, obzvláště důležitá pro křesťany, byla zpustošena. Nějakých 38 000 židovských hrobů bylo zničeno, jejich náhrobky nechali arabští pohlaváři vydláždit ulice. Pouze muslimům z celého Středního východu bylo dovoleno usídlit se ve čtvrtích, odkud byli židé vyhnáni. Jordánský velitel Abduláh Tal se r. 1948 chlubil: „Poprvé za tisíc let není v Židovské čtvrti ani jeden žid. Ani jedna židovská budova nezůstala stát, aby se neměli kam vrátit.“ Etnickou čistku provedenou Jordánci dnes politici v Evropě překrucují v důkaz, že východní Jeruzalém byl „odjakživa“ islámský a judenrein – bez židů. Křesťané byli rovněž utiskováni a vyháněni, v příkrém protikladu k tomu, jak jsou dnes muslimští hledači blahobytu opečováváni v Evropě, s mešitami, které tam rostou jako houby po dešti, s podporou kancléřky Merkelové a jejích fanoušků v levicových médiích. Diskriminaci a pronásledování všech nemuslimů – křesťanů, Čerkesů, Drúzů a židů – během jordánské okupace Judska, Samařska a východního Jeruzaléma může nevidět jen slepý, až do jejich osvobození Izraelem v r. 1967. Do té doby o muslimských svátcích musely být křesťanské kostely a školy zavřeny, křesťanské svátky se neuznávaly. Nová brána, zbudovaná r. 1889 pro usnadnění přístupu do křesťanských čtvrtí vně hradeb, byla zazděna spolu se všemi západními bránami, včetně Jaffské a Sionské. Křesťanské školy byly v r. 1955 podřízeny jordánské správě a dohledu. Vyučovalo se v arabštině a učebnice očerňovaly židy a křesťany, zatímco oslavovaly islám. Kupodivu, církve k tomu neměly od r. 1948 do 1967 jaksi co říct. Byl to stejný osud, jakým trpěl téměř 1000 let největší křesťanský kostel Hagia Sofia (Svatá Moudrost), brutálně vypleněný otomanskými janičáry 29. května 1453. Během několika hodin byly tisíce jeptišek znásilněny předtím, než jim podřízli hrdlo. Muži byli ukřižováni nebo naraženi na kůl. Dětem, ukrytým zoufalými matkami v chrámu Svaté Moudrosti, byly ve jménu „náboženství míru“ usekány hlavy a jejich malé lebky byly pak užívány ke zhášení svíček. Kostel byl znesvěcen, křesťanské symboly odstraněny, všechny stopy tisícileté Byzantské říše tak měly zmizet. Před dobytím otomanskými Turky byla Anatolie řecká a křesťanská. Ještě ve 20. století byla křesťanská....Více na: www.wilberforce.cz/lang_cs/aktualita/3/354/
Zedad
To je strašné