35:03
Evanjelizacia
2.1K
Ľubomír Stanček DC - Prežiť bez hriechu 9/15 www.evanjelizacia.eu | prednáška z duchovných cvičení pre rehoľné sestry v r. 2007 | Jeruzalem / krížová cesta - ulica krížovej cesty - Via dolorosa - …More
Ľubomír Stanček DC - Prežiť bez hriechu 9/15

www.evanjelizacia.eu | prednáška z duchovných cvičení pre rehoľné sestry v r. 2007 | Jeruzalem / krížová cesta - ulica krížovej cesty - Via dolorosa - Cesta bolesti a smútku, Vládna budova, Kaplnka tŕnímkorunovania, model Jeruzalema, Františkánsky biblický inštitút Jeruzalem, photos by Tisinko - ďakujeme!
Ospravedlňujeme sa za nekvalitu nahrávky, nakoľko pôvodne nemala slúžiť na tento účel.