Clicks800

Słowo na Wielkanoc

Słowo na Wielkanoc

03 sobota Kwi 2021

Pomagajmy naszym bliźnim w podjęciu katolickiej decyzji skierowania kroków tam, gdzie sprawowany jest katolicki kult i gdzie głoszona jest katolicka doktryna.
Trudno mówić o liczbach, natomiast jest faktem, że w ostatnich miesiącach – w Roku Pańskim 2020 i 2021 – przybywa dusz, które widząc zamęt powszechny w „strukturach posoborowych”, nieprawne poddawanie się pod dyktat władzy świeckiej, dozowanie frekwencji w kościołach, powszechną profanację Pana Jezusa, między innymi przez bezczelnie wymuszaną Komunię na rękę, oraz inne aberracje, oddaliły się od tych niekatolickich procederów i odnalazły drogę do katolickiego kultu – Mszy Świętej w rycie rzymskim – do katolickiej doktryny, zawartej w tradycyjnych katolickich katechizmach, porządkują swoje życie przez podjęcie decyzji odprawienia dobrej i dobrze przygotowanej spowiedzi.
Za każdą duszę, która w czasach zamętu powszechnego wkracza na drogę wiary katolickiej – Bogu niech będą dzięki. Zbawienny transfer!
W spowodowanym przez piekło i popleczników, intensyfikującym się zamęcie powszechnym, Pan Bóg otwiera piękne możliwości zbawiennego transferu – od religii reformowanej do wiary katolickiej.
Według możliwości podejmujmy zatem roztropne działania, aby jak największej liczbie dusz dopomóc i pokazać właściwy adres: Mszę Świętą w rycie rzymskim oraz tradycyjne katolickie katechizmy. Te działania Pan Bóg pobłogosławi i stosownej łaski udzieli. Nie próżnujmy!
Czas zmartwychwstania dusz – od religii zmienionej do wiary katolickiej – jest nam dany. Rozpoznajmy czas łaski.

sacerdoshyacinthus.com/2021/04/03/slowo-na-wielkanoc/
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Grzegorz Braun #hot16challenge

Kto się w opiekę poda Panu swemu
A całym prawie sercem ufa Jemu,
Śmiele rzec może: "Mam obrońcę Boga,
Nie będzie u mnie straszna żadna trwoga."

Ciebie on z łowczych obierzy wyzuje
I w zaraźliwym powietrzu ratuje;
W cieniu swych skrzydeł zachowa cię wiecznie,
Pod Jego pióry ulężesz biezpiecznie.

Stateczność Jego tarcz i puklerz mocny,
Za którym stojąc na żaden …
More
Grzegorz Braun #hot16challenge

Kto się w opiekę poda Panu swemu
A całym prawie sercem ufa Jemu,
Śmiele rzec może: "Mam obrońcę Boga,
Nie będzie u mnie straszna żadna trwoga."

Ciebie on z łowczych obierzy wyzuje
I w zaraźliwym powietrzu ratuje;
W cieniu swych skrzydeł zachowa cię wiecznie,
Pod Jego pióry ulężesz biezpiecznie.

Stateczność Jego tarcz i puklerz mocny,
Za którym stojąc na żaden strach nocny,
Na żadną trwogę ani dbaj na strzały,
Którymi sieje przygoda w dzień biały.

Stąd wedla ciebie tysiąc głów polezę,
Stąd drugi tysiąc; ciebie nie dosięże
Miecz nieuchronny, a ty przedsię swymi
Oczyma ujźrzysz pomstę nad grzesznymi.

Iżeś rzekł Panu: "Tyś nadzieja moja",
Iż Bóg nawysszy jest ucieczka twoja -
Nie dostąpi cię żadna zła przygoda
Ani się najdzie w domu twoim szkoda.

Aniołom swoim każe cię pilnować,
Gdziekolwiek stąpisz, którzy cię piastować
Na ręku będą, abyś idąc drogą
Na ostry krzemień nie ugodził nogą.

Będziesz po żmijach bezpiecznie gniewliwych
I po padalcach deptał niecierpliwych;
Na lwa srogiego bez obrazy wsiędziesz
I na ogromnym smoku jeździć będziesz.

Słuchaj, co mówi Pan: "Iż mię miłuje,
A przeciwko mnie szczerze postępuje -
Ja go też także w jego każdą trwogę
Nie zapamiętam i owszem wspomogę.

Głos jego u mnie nie będzie wzgardzony,
Ja z nim w przygodzie; ode mnie obrony
Niech pewien będzie, pewien i zacności,
I lat szedziwych, i mej życzliwości!"