Peter(skala)
16

Pápež prijal ekumenickú delegáciu z Fínska: Tradícia nerozdeľuje, ale obohacuje

Spoločná fotografia zo stretnutia pápeža s ekumenickou delegáciou Fínska (ANSA)

Svätý Otec František prijal v sobotu 19. januára vo Vatikáne ekumenickú delegáciu Fínskej luteránskej cirkvi, ktorá každoročne prichádza do Ríma počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov a pri príležitosti sviatku svätého biskupa a mučeníka Henricha z Uppsaly.

Sv. Henrich, ktorého sviatok sa slávi 19. januára, žil v prvej polovici 12. storočia. Pochádzal z Anglicka a bol biskupom vo švédskej Uppsale. Zaslúžil sa o zorganizovanie cirkevného života vo Fínsku, kde zomrel v roku 1156 mučeníckou smrťou. Úcta k nemu sa od 13. storočia rozšírila vo Fínsku, ale aj v celej Škandinávii i na iných miestach.

Pápeža Františka v mene ekumenickej delegácie pozdravil luteránsky biskup diecézy Kuopio Jari Jolkkonen. Svätý Otec pri dnešnom stretnutí pripomenul nedávnu Deklaráciu fínskej Komisie pre luteránsko-katolícky dialóg o Cirkvi, Eucharistii a službe s názvom Communion in Growth. V dialógu treba pokračovať a ďalej rozvinúť to, čo sa začalo, zdôraznil pápež s nasledujúcim povzbudením:

„V tomto procese nie sme sami. Sú tu spoloční svedkovia, ktorí nás tak tak ako sv. Henrich, predchádzajú na ceste. A tak je práveže pravdou – vďaka, že ste nám pripomenuli aj toto –, že Tradícia nie je dilemou, ale darom. Tradícia odkazuje na latinské slovo tradere, ktoré znamená odovzdať. Tradícia nie je totiž niečím, čo by sme si mali privlastniť, aby sme sa odlíšili, ale bola nám odovzdaná na to, aby sme sa navzájom obohatili.

Vždy sme povolaní vrátiť sa k pôvodnému odovzdaniu, odkiaľ pramení prúd Tradície: je ním otvorený bok Krista na kríži. Tam nám daroval celého seba samého, odovzdávajúc nám aj svojho Ducha
(porov. Jn 19,30.34). Odtiaľ vyviera náš život ako veriacich, tam je naše neprestajné znovuzrodenie. Tam nachádzame silu pre vzájomné nesenie si ťažôb a krížov. Predídení a podporovaní tými, ktorí darovali život pre Pána a bratov, sme povolaní nikdy sa neunaviť v kráčaní.“

Svätý Otec pripomenul aktuálny Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý včera otvoril vešperami v Bazilike sv. Pavla za hradbami aj za účasti fínskej ekumenickej delegácie. S poukázaním na tohtoročnú tému ekumenickej oktávy: „Len o spravodlivosť sa budeš usilovať“ (Dt 16,18-20), pápež František uviedol:

„Nemôžme sa snažiť o spravodlivosť osamote: spravodlivosť pre všetkých sa vyžaduje a hľadá spoločne. Vo svete trýznenom vojnami, nenávisťami, nacionalizmami a rozdeleniami sú spoločná modlitba a úsilie o väčšiu spravodlivosť neodkladné. Sú to zanedbania, ktoré si nemôžeme dovoliť. Mám dôveru, že naše spoločné svedectvo modlitby a viery prinesie ovocie a že vaša návšteva upevní už aj tak pevnú spoluprácu medzi luteránmi, pravoslávnymi a katolíkmi vo Fínsku.“

-zk-