Clicks211
stjako1000

🎧 - Fatimská sobota - Staré Hory - 07. 03. 2020

Homília: klíma – atmosféra strachu – atmosféra nenávisti – atmosféra Božej lásky ...
.
.
.
.
.
.


⛪ 🎧 PLAY audiox.lumen.sk/podcast/emauzyFS__07_03… ✓✓✓ (⌛ 57:39)*
sv.omša z Baziliky Navštívenia Panny Márie v Starých Horách
celebruje dp. Marián Bublinec, biskupský vikár pre katechézu a novú evanjelizáciu a farár v Krupine

*( ukončenie - dodatok, na záver sv. omše – 🎧 od 53:45) 🙏