Clicks8K
Sokrates
Krustpils katoļu draudzes prāvests saņem Polijas valsts apbalvojumu. Krustpils Svētās Trīsvienības katoļu draudzes prāvests Viktors Naglis saņēmis Polijas valsts apbalvojumu - 4. pakāpes virsnieka …More
Krustpils katoļu draudzes prāvests saņem Polijas valsts apbalvojumu.

Krustpils Svētās Trīsvienības katoļu draudzes prāvests Viktors Naglis saņēmis Polijas valsts apbalvojumu - 4. pakāpes virsnieka ordeņa krustu. To viņam Ļubļinas ūnijas 440.gadadienā Polijā pasniedza šīs valsts prezidents Lehs Kačinskis. „Pašam man bija tas pārsteigums, jo nejūtos tik vecs, lai nēsātu goda zīmes vai ordeņus, bet, runājot ar vēstniecības pārstāvjiem un ar vēstnieku, sapratu, ka viņi visdrīzāk ir novērtējuši tās izstādes, kas tika veidotas sadarbībā ar nacionālo un akadēmisko bibliotēku, konkrētāk, par Latgales kultūrvēsturi un senajām dzimtām, kas tur dzīvoja," sacīja Krustpils Svētās Trīsvienības katoļu draudzes prāvests Viktors Naglis.
Apbalvojumu Ļubļinas viduslaiku pilī prāvest saņēma tieši ūnijas izveidošanas gadadienā - šā gada 1. jūlijā. Viktors Naglis stāsta, ka Ļubļinas ūnija Baltijas reģiona valstīm esot bijusi ļoti svarīga. To apliecina arī parakstītās vienošanās dokumenta jubilejas svinībām izvēlētais moto no iepriekšējā pāvesta Jāņa Pāvila II domām: „No Ļubļinas ūnijas līdz Eiropas Savienībai. „Eiropā šis ūnija bija, iespējams, pirmais savdabīgais veidojums, kas ir kā piemērs Eiropas Savienībai. Aktīvākās valstis šajā ūnijā bija Polija un Lietuva, kas izveidoja savu tādu kā karalisti, vēlāk tai pievienojās Livonija, tās sekularizētie bruņinieki, Ukraina, Baltkrievija, arī vācu pārstāvji, tādējādi veidojot ūniju," sacīja Krustpils Svētās Trīsvienības katoļu draudzes prāvests Viktors Naglis. Ar katoļu ticību šī apvienība gan viennozīmīgi neesot saistījusies, jo tajā darbojās arī citu reliģisko pārliecību pārstāvji. Nopelnu ordeni piešķir Polijas Republikas prezidents pēc ārlietu ministrijas ieteikuma. Ar to tiek apbalvoti ārvalstnieki un aiz Polijas robežām dzīvojošie Polijas pilsoņi, kuri ar savu darbību ir devuši nozīmīgu ieguldījumu starptautiskajā sadarbībā, kā arī Polijas un citu valstu un tautu sadarbībā. Ordenim ir piecas pakāpes. Bez Viktora Nagļa šo apbalvojumu saņēma arī Latvijas 9.Saeimas priekšsēdētājs Gundars Daudze, divi Daugavpils universitātes profesori - Arvīds Barševskis un Henrihs Soms, kā arī tulkotājs Rišards Labanovskis. Vēl svinībās Ļubļinas Katoļu universitātē tika piešķirti vairāki goda doktora nosaukumi, tostarp Latvijas valsts prezidentam Valdim Zatleram. Aiga Kuzmina