Clicks10
vi.news

Đức Hồng Y trở thành Giáo sĩ đoàn thể

Hồng y đã nghỉ hưu của Lyon, Philippe Barbarin, 69 tuổi, Pháp, sẽ trở thành giáo sĩ cho hội nữ tu.

"Tiếng gọi thực sự của tôi là trở thành một linh mục," ông nhận ra. Barbarin nói với Đài phát thanh RCF rằng ông sẽ là giáo sĩ tại nhà mẹ của Petites Sœurs des pauvres (Các nữ tu của người nghèo) ở Saint-Pern, giáo phận Rennes.

Các nữ tu chăm sóc người già. Tuy nhiên, Barbarin vẫn hy vọng rằng Francis sẽ giao cho ông một số nhiệm vụ đặc biệt bên ngoài nước Pháp.

Hình ảnh: © MEDEF, CC BY-SA, #newsLclbjcjiqi