Clicks888
m.rekinek
2

Gorsze niż choroba, niezamierzone konsekwencje wstrzyknięć anty-COVID

Półkula północna ma tendencję do zapominania o duchu terroru, który panował od miesięcy, z wyjątkiem Anglii i Izraela, które odkrywają z przerażeniem, że owoce ich wysiłków poszły na marne. Ale jak dzisiaj wiemy, te nieudolne zastrzyki badawcze zagrażają zdrowiu ludzkiemu w znacznie poważniejszy sposób, pierwotną wadą jest między innymi pomysł, aby białko S było produkowane przez „zaszczepionych”. Jakie niebezpieczeństwa narażają te obiekty testowe? Emma Kahn pochyla się metodycznie, by powiedzieć nam więcej, miłej lektury.


STRESZCZENIE

Obecnie dostępne na rynku szczepionki polegają na wstrzykiwaniu przez zaszczepionego kwasów nukleinowych, dzięki którym syntetyzuje „kolec”, białko błonowe (powierzchnię) wirusa. Szczepionki mRNA są opracowywane od kilku lat przez NIAID (US Institute of Infectious Diseases) i Moderna; w 2019 roku rozwój ten był ukierunkowany na koronawirusy i wirusowe białka błonowe. Producenci szczepionek wprowadzanych na rynek ominęli przeszkody związane z tą nową technologią, modyfikując materiał genetyczny ostrza wirusa Covid-19 za pomocą różnych procesów. Te zmiany mogą uczynić go bardziej niebezpiecznym niż skok wirusa Covid-19. Rzeczywiście, skok (S) wirusa SARS-CoV-2 jest częściowo odpowiedzialny za niektóre patologie spowodowane przez Covid-19. Nanocząstki wektorowe mają również swoją własną toksyczność. Zwięzłe badania nad biodystrybucją szczepionek, które niedawno zostały upublicznione, niepokoją specjalistów, ponieważ nanocząstki wektorowe i zsyntetyzowany z nich kolce rozprzestrzeniają się po całym organizmie wbrew ich oczekiwaniom. Odpowiedzi na pytania często zadawane w ostatnich dniach: Czy zaszczepiony może wydalić szczepionkę? Krwiodawstwo i zaszczepienie. Na koniec omówiono neurotoksyczność kolca i jego przechodzenie przez barierę krew-mózg (z krwi do mózgu), które są obecnie dobrze ugruntowane. Zwięzłe badania nad biodystrybucją szczepionek, które niedawno zostały upublicznione, niepokoją specjalistów, ponieważ nanocząstki wektorowe i zsyntetyzowany z nich kolce rozprzestrzeniają się po całym organizmie wbrew ich oczekiwaniom. Odpowiedzi na pytania często zadawane w ostatnich dniach: Czy zaszczepiony może wydalić szczepionkę?


Wprowadzenie

Seneff, S. i Nigh, G. (2021). Gorzej niż choroba? Przegląd niektórych możliwych niezamierzonych konsekwencji szczepionek mRNA przeciwko COVID-19 . International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research, 2(1), 38-79. Oryginalna praca opublikowana 10 maja 2021)

Rozwój szczepionek mRNA przeciwko chorobie zakaźnej jest pod wieloma względami bezprecedensowy. "
„Bezprecedensowa to kategoria szczepionek przeciwko chorobie, na którą nigdy wcześniej nie było odpowiedniej szczepionki. "
„Bezprecedensowa szczepionka miała 2% prawdopodobieństwo sukcesu w badaniu klinicznym III fazy. "


Próby fazy 3 zakończą się w 2023 roku.

Technologia MRNA i DNA


Po pierwsze, poufny dokument dotyczący historii szczepionek mRNA (2) podkreśla fakt, że Moderna i NIAID (amerykański Instytut Chorób Zakaźnych) od dawna pracują nad szczepionkami mRNA, ale nie nad koronawirusami. W 2019 r. (kwiecień) do umowy dodano poprawkę wprowadzającą badania nad MERS (koronawirusem, który od 2011 r. wywoływał sporadyczne epidemie). Od kilku lat jest to również kwestia ustabilizowanych białek błonowych w konfiguracji przed fuzją, ale miejsce furyny Spike pojawia się dopiero w czerwcu 2019 roku. Miejsce furyny MERS znane jest od 2012 roku.

Obecnie uważa się, że eksperymenty polegające na wstawianiu miejsca furyny do ostrza koronawirusa zostały sfinansowane przez USA i przeprowadzone w Wuhan. Niewykluczone zatem, że pojawienie się SARS-CoV-2 było znane nieco przed czerwcem 2019 r., co doprowadziło do adaptacji kontraktu Moderna-NIAID.

Zasadą szczepionek dostępnych obecnie na rynku jest wstrzykiwanie części materiału genetycznego wirusa. Główny nacisk zostanie położony na najszerzej stosowane szczepionki mRNA ( Pfizer i Moderna), ale szczepionki DNA ( AstraZeneca i J&J ) mają niektóre z głównych wad kolca, którego materiał genetyczny jest wstrzykiwany.

Dwie główne przeszkody dla szczepionek mRNA to: mRNA generuje silną odpowiedź immunologiczną, zakłócając pożądaną produkcję białek wirusowych, a mRNA jest wrażliwe na degradację przez enzymy RNAzy osoby zaszczepionej i szybko ulega zniszczeniu. Z drugiej strony, dzięki swoim właściwościom immunostymulującym, mRNA ma działanie adiuwantowe i pozwala uniknąć konieczności dodawania do szczepionki adiuwanta typu glinu.

Przeszkody w wydajności

Producenci zdecydowali się na zastąpienie urydyn wirusowego mRNA pseudourydynami, które zwiększają jego stabilność. Naturalnie występują podstawienia pseudourydynami, ale nigdy systematycznie, jak tutaj. Syntetazy pseudourydynowe są zdolne do syntezy zmodyfikowanego mRNA in vivo w określonych warunkach stresu komórkowego (3). Ta przemiana urydyn wydaje się naprawdę fundamentalna (4). Należy zachować równowagę między immunogennością a działaniami niepożądanymi.

Równowagi tej nie znaleziono dla szczepionki CureVac . Dawka 20 μg powodowała zbyt wiele skutków ubocznych; przy 12 μg wytwarzane są przeciwciała neutralizujące, ale w zbyt niskim tempie w porównaniu ze szczepionkami Pfizer/Moderna. Problem może zatem leżeć w sekwencji mRNA: Curevac używa urydyn, a nie pseudo-urydyn; pseudourydyny zmniejszają reakcje zapalne (5).


mRNA jest osadzone w nanocząsteczkach lipidowych, które chronią je przed degradacją i układem odpornościowym oraz pełnią rolę wektora w organizmie. Te nanocząstki zawierają fosfolipidy, które umożliwiają ich endocytozę przez komórki mięśniowe w miejscu wstrzyknięcia, co spowoduje wytworzenie kolca kodowanego przez mRNA. Zobaczymy później, że same cząsteczki lipidów stanowią zagrożenie.

Zwiększ stabilność mRNA szczepionki

Do mRNA dodano również czapeczkę i ogon,
aby uczynić go bardziej stabilnym w cytozolu.

W miejscu cięcia kolca wprowadzono mutację: wprowadzono dwa aminokwasy proliny, aby zastąpić dwa inne, aby zapobiec zbyt szybkiemu łączeniu się kolca z błoną plazmatyczną: jest on ustabilizowany w konfiguracji sprzed fuzji . Zwiększy to produkcję przeciwciał przeciwko kolcom, ponieważ pozostaną one obecne w organizmie przez dłuższy czas; ale te dwie proliny zwiększają zdolność wiązania kolca do ACE2:

Konsekwencje tego silniejszego wiązania z receptorem kolców są nieznane. ACE2 jest częścią układu renina-angiotensyna, który kontroluje ciśnienie krwi i równowagę hydroelektryczną, a także mechanizmy zapalne i krzepnięcie.

Mutacja w miejscu rozszczepienia Spike

Zwiększył się udział nukleotydów CG (cytozyna i guanina zastępują adeninę i uracyl). Są to ciche mutacje, które nie modyfikują sekwencji aminokwasowej białka: są umieszczone na 3 pozycji kodonów, co zwiększa ekspresję białka po translacji 100-krotnie. Ta modyfikacja zwiększa również podobieństwo między mRNA szczepionki a ludzkim mRNA (wirusy mają tendencję do posiadania mRNA ubogich w GC).


Wszystkie te modyfikacje RNA mają na celu uczynienie go odpornym na degradację, uczynienie go bardziej podobnym do sekwencji kodującej ludzkie białko informacyjne RNA i skuteczne przełożenie go na białko antygenowe. Tego rodzaju manipulacja kodem genetycznym nigdy nie została wykonana i niewątpliwie doprowadzi do nieznanych efektów.

Potencjalne skutki tych zmian

1-Reakcje alergiczne podczas szczepienia

LNP (nanocząstki lipidowe) to liposomy, które wyglądają jak egzosomy wydalane przez komórki i zdolne do endocytozy przez sąsiednią komórkę i uwalniania ich mRNA. Wywołują silną odpowiedź immunologiczną. Po wstrzyknięciu ulegają endocytozie w komórkach mięśniowych. Antygen ulega ekspresji w tych komórkach, które rozpoznają obce białko (wygląda jak nieprawidłowo sfałdowane białko ludzkie). Białka klasy II MHC (Major Histocompatibility Complex) ulegają silniejszej ekspresji i transportują ten antygen na błonie. Ten kompleks MHC-Ag indukuje stan zapalny i naciekanie APC (komórek prezentujących Ag) w tkance mięśniowej (stąd ból i stan zapalny w miejscu wstrzyknięcia). APC internalizują kompleks i transportują go do tkanki limfatycznej i prezentują limfocytom. mRNA jest wyrażany najpierw w komórkach mięśniowych, a następnie jest transportowany do węzłów chłonnych, APC również wyrażają kolce.

Przypomnienie: PEG, który tworzy LNP, jest zdolny do wywoływania wstrząsu anafilaktycznego (znaczna część populacji ma przeciwciała anty-PEG). Wskaźnik odroczenia reakcji anafilaktycznej na wszystkie szczepionki przed Covid wynosił 2/milion, w przypadku szczepionek anty-Covid wzrósł do 11/milion. Inne badanie wykazało 2,1% reakcji alergicznej (w tym anafilaksję), a inne wykazało 247 anafilaksji / milion dawek. Druga dawka powoduje więcej reakcji alergicznych.

2-Wisceralna dyfuzja mRNA

Z badań eksperymentalnej szczepionki przeciw grypie z mRNA wiedzieliśmy, że rozprzestrzenia się ona głównie w mięśniach, zwojach, śledzionie i wątrobie.
Zgodnie z raportem EMA dotyczącym Moderny, mRNA jest wykrywane w mózgu w tempie 2% tego, które znajduje się w krwiobiegu. Według Pfizera znajduje się również w szpiku kostnym, nadnerczach i jajnikach. Badania farmakokinetyczne przeprowadzono z użyciem innej postaci niż dostępna na rynku szczepionka. Dla współtwórcy szczepionek mRNA, Roberta W. Malone'a, dokument uzyskany przez Byrama Bridle'a od władz japońskich ujawnia nieoczekiwane i niepokojące rzeczy dotyczące biodystrybucji nanocząstek wektorowych mRNA i skoku szczepionki.

3- Zajęcie jajników

A jednak dwa artykuły opublikowane przed COVID, w tym jeden z silnymi eksperymentami immunofluorescencyjnymi, wykazały, że można oczekiwać , że nanocząstki lipidowe (oparte na PEG) będą absorbowane w wysokich stężeniach w jajnikach. U zwierząt (6) stężenie było tak wysokie, że jajniki były „oświetlone” w momencie sekcji.

Sugeruje to, że firmy Pfizer i Moderna oraz organy regulacyjne wiedziały lub powinny były wiedzieć, że szczepionki wykorzystujące nanocząsteczki lipidowe mogą zagrażać płodności i zdrowiu ginekologicznemu, jeśli cząsteczki niosą ładunek mRNA kodujący kolec (7).


Lokalizacja fluorescencyjnych lipidotów w jajnikach (A) i nadnerczach (B). Fluorescencja DiD jest pokazana na czerwono, jądra komórkowe barwione DAPI na niebiesko. Nagromadzenie DiD jest widoczne w pęcherzykach i ciałku żółtym jajnika (A) oraz w strefie X nadnercza (B).

Publiczne interwencje Roberta W Malone (8) (9), współtwórcy szczepionek mvRNA, który jest zaniepokojony nieoczekiwanymi konsekwencjami wstrzyknięć genów, wzmacniają pracę Seneffa i Nigha. Nalega na globalną biodystrybucję we wszystkich narządach nanocząstek i krążenie krwi kolca, które są dla niego zjawiskiem nieoczekiwanym. Potwierdzają to również analizy biodystrybucji szczepionki (10), (11), (12):

Po wstrzyknięciu w ramię nanocząsteczki przechodzą do krwi i znajdują się tam od 15 minut do 48 godzin później.
A potem obserwujemy wzrost stężenia we wszystkich narządach, zwłaszcza w jajnikach, co jest problemem kobiet w wieku rozrodczym. "


4-Szpik kostny: białaczka, anemia

Drugim organem, w którym stężenie wzrasta i który jest niepokojący, jest szpik kostny, stąd ryzyko białaczki i anemii w szczególności. Istnieje również pasaż w węzłach chłonnych, więc istnieje ryzyko chłoniaków. Wszystkie skutki uboczne pojawią się w dłuższej perspektywie. Ale te stężenia w jajnikach i szpiku kostnym mają również konsekwencje krótkoterminowe. Na chwilę obecną wydaje się, według FDA, małopłytkowość (niedobór płytek krwi syntetyzowanych w szpiku kostnym) i reaktywacja wirusów, która jest trudna do zrozumienia (wirus opryszczki i możliwość reaktywacji retrowirusów).

Co pozostaje niewyjaśnione: dlaczego nanocząsteczki koncentrują się w jajnikach, a nie w jądrach?

Może to być problem z ładowaniem. Krążenie krwi kolca indukuje ryzyko chorób autoimmunologicznych. Twórcy szczepionki nie wierzyli, że może dojść do gwałtownego wzrostu swobodnego krążenia.

Dlatego do wykrycia tych problemów potrzebne są badania fazy 3, które trwają co najmniej 3 lata.
Istnieją niepokojące oznaki AE i zgonów poszczepiennych. (Problem, ponieważ niektórzy uczestnicy w grupie placebo w badaniach klinicznych zostali następnie zaszczepieni, więc nie będziemy w stanie poznać długoterminowych AE).

5-Autoodporność, loteria

Niektóre białka wirusa Covid wykazują homologie z białkami ludzkimi, w szczególności z kolcem i NSP3 (białkiem niestrukturalnym, które oddziałuje z układem odpornościowym). Spośród tych homologicznych białek ludzkich, 1/3 jest związana z adaptacyjnym układem odpornościowym, a zatem indukowane autoprzeciwciała mogą osłabiać ten układ.

Istnieje 26 powszechnych heksapeptydów między Spike a ludzkim proteomem, przeciwciała o wysokim powinowactwie do Spike mają również silne powinowactwo do białek związanych z celiakią, zapaleniem tarczycy Hashimoto, stwardnieniem rozsianym.

Autoimmunizacja została zgłoszona jako następstwo Covida: plamica małopłytkowa, Guillain-Barré, niedokrwistość hemolityczna, toczeń, itp. Autoprzeciwciała przeciwko kardiolipinie (problemy z układem nerwowym i sercowo-naczyniowym), fosfolipidy (problem krzepnięcia), błony komórek żołądka i wątroby.

Skok szczepionki jest usuwany wolniej niż skok wirusa dzięki resztkom proliny (które opóźniają fuzję błon). Większość osób zarażonych wirusem opiera się chorobie dzięki wrodzonemu układowi odpornościowemu (pozostają bezobjawowe): zdrowa bariera śluzówkowa (makrofagi i neutrofile) eliminuje wirusa bez konieczności stosowania przeciwciał; szczepionka przekracza tę barierę przez wstrzyknięcie domięśniowe. Zdrowi ludzie, którzy uciekną z Covid, mogą zatem wykazywać reakcje autoimmunologiczne po szczepieniu przez nadmierną produkcję niepotrzebnych przeciwciał (które nie zostałyby wytworzone podczas naturalnego spotkania z wirusem, w rzeczywistości wiele osób bezobjawowych nie wytwarza przeciwciał przeciwko kolcom).

6-śledziona i płytki krwi

Śledziona jest głównym rezerwuarem płytek krwi i miejscem ich eliminacji, a także ważnym narządem limfatycznym. ITP (idiopatyczna plamica małopłytkowa) to powikłanie Covid, które można znaleźć po wyeliminowaniu wirusa sugerującego zjawisko autoimmunologiczne. Migracja mRNA w śledzionie może generować limfocyty B produkujące immunoglobuliny IgG przeciwko kolcom: nawet po wyeliminowaniu tych IgG można znaleźć ITP w przypadku braku produkcji płytek krwi (zniszczenie megakariocytów przez autofagię), co sugeruje proces autoimmunologiczny. Płytki krwi odgrywają również rolę w eliminacji wirusa przez fagocytozę.

7-Serce i płuca

Kolec wiąże się z ACE2 (który rozszczepia angiotensynę II na angiotensynę 1-7, która obniża ciśnienie krwi). Uważa się, że uszkodzenie serca i płuc jest spowodowane spadkiem stężenia ACE2 i wzrostem angiotensyny II. Kolec jest zdolny do uszkodzenia śródbłonka naczyniowego; w demencji i nadciśnieniu występuje nadekspresja ACE2 w śródbłonku naczyń włosowatych mózgu; ci pacjenci są narażeni na ciężkie zakażenie Covid.

Instytut Salka (założony przez Jonasa Salka, wynalazcę szczepionki przeciwko polio (13)) podjął wnioski z artykułu, który pokazuje, że sam kolec (bez reszty wirusa) jest w stanie odtworzyć uszkodzenie komórek i tkanek znalezione w Covid-19 na śródbłonku naczyniowym (14).

Samo białko wypustek może wywołać długotrwałe nadciśnienie płucne. (15)

8-mózg

Iglica szczepionki może uszkodzić śródbłonek naczyń w mózgu.

9-jądra

ACE2 ulega nadekspresji w jądrach, Spike może uszkodzić jądra.

10-choroby neurodegeneracyjne wywołane przez priony

Choroby neurodegeneracyjne prionowe to choroby spowodowane nieprawidłowym fałdowaniem białek ludzkich. Spike zawiera 5 motywów GxxxG (2 glicyny oddzielone 3 innymi resztami) sprzyjających fałdowaniu arkuszy β helis α, takich jak białko prionowe, które zawiera tylko 4.

Szczepionka Spike zawiera dwie pozostałości proliny, które zapobiegają fuzji błon, co czyni ją jeszcze bardziej zdolną do przekształcania się w prion. W szczepionce mogą znajdować się fragmenty zdegradowanego mRNA indukujące syntezę niekompletnego Spike'a o nieprzewidywalnej strukturze i nieznanym wpływie fizjologicznym.

EMA (Europejska Agencja Leków) zauważyła, że w sprzedawanym produkcie było więcej fragmentarycznego mRNA niż w używanym w badaniach klinicznych; producent zakłada, że te fragmenty mają krótką żywotność, bez dalszych dowodów.

11- Wydalanie szczepionki?

Teoretycznie możliwe jest tworzenie się w śledzionie egzosomów (cząstek wydalonych z komórki) zawierających nieprawidłowo sfałdowane białka Spike; mogły być eksportowane do płuc i rozprowadzane przez plwocinę. W protokole firmy Pfizer kobiety, które mogły doświadczyć narażenia środowiskowego na badany produkt, zostały poproszone o zgłoszenie tego. I to przez kontakt ze skórą lub inhalację: osoby szczepiące mogą teoretycznie mieć kontakt ze szczepionką podczas niewłaściwego obchodzenia się z nią. Przypuszcza się, że eksperymentatorzy mogli obawiać się przejścia do jajników przez kontakt ze skórą lub inhalację. Wszystko to jest bardzo teoretyczne i niesprawdzone.

Próby szczepień z użyciem egzosomów zawierających kolce przeprowadzono w Montpellier (ale nie z mRNA) (16).

12-trwała insercja mRNA Spike do ludzkiego DNA

Wydaje się możliwe, że mRNA Spike może zostać na stałe wprowadzony do ludzkiego DNA. Aby przyjąć taką możliwość, należy wziąć pod uwagę obecność aktywności odwrotnej transkryptazy (zdolnej do przekształcania mRNA w DNA) w komórce biorcy mRNA, a następnie integracji z genomem. Znamy retrotranspozony o aktywności odwrotnej transkryptazy, LINE (long Intersed Nuclear Elements). LINE1 jest szeroko eksprymowana w nasieniu (zdolność do translacji mRNA do DNA i dostarczania go jako plazmidu do zapłodnionego jaja). Zarodek silnie wyraża również odwrotną transkryptazę, a także komórki rakowe, komórki odpornościowe i to też zdarza się w chorobach autoimmunologicznych (jak toczeń).

Burza cytokinowa Covid zwiększa ekspresję LINE1 i wykazano in vitro, że RNA SARS-CoV-2 może ulegać transkrypcji do DNA i integrować się z genomem.

Ostatnio wykazano, że polimeraza Theta działa jako odwrotna transkryptaza , w zdrowych komórkach enzym ten jest w stanie naprawić DNA z RNA. W komórkach rakowych polimeraza theta ulega silnej ekspresji i promuje wzrost komórek rakowych oraz lekooporność (17).

13-płód

Wiemy, że wirus RNA biegunki bydła (BVD) może przenikać przez łożysko, cielę integruje go w stanie embrionalnym i nie może już rozpoznać go jako obcego, będzie przez całe życie wydalał wirusa i zanieczyścił stado.

Teoretycznie jest możliwe, że u kobiety zaszczepionej na krótko przed poczęciem plemnik integruje nanocząsteczki mRNA, przekształca je w DNA i wytwarza zintegrowane plazmidy w zapłodnionej komórce jajowej. Nienarodzone dziecko nie będzie w stanie zbudować odporności na kolce i stanie się superpropagatorem: wszystko to jest spekulatywne, ale nie niemożliwe.

14-Rak

Interakcja kolca u pacjentów z rakiem (18).

15- Transfuzja krwi

Jeśli białko S pozostaje we krwi przez długi czas, jakie są niebezpieczeństwa związane z transfuzją krwi?
Istnieją dowody (patrz wyżej), że mRNA szczepionki i kolce wytworzone w zaszczepionej osobie przenikają do krwi, więc możliwe jest, że zostaną one przetoczone po oddaniu krwi.

Według Brytyjskiego Departamentu Zdrowia musisz odczekać 7 dni po szczepieniu, aby oddać krew i 28 dni, jeśli masz skutki uboczne; Według niego jest bardzo mało prawdopodobne, aby składniki szczepionki utrzymały się tak długo we krwi (19). Według badania opublikowanego w maju 2021 r. na młodych i zdrowych ludziach, podjednostka S1 skoku szczepionki znajduje się od 1 dnia do 14 dni po wstrzyknięciu, a cały skok jest wykrywany do 15 dni po. Translacja mRNA rozpoczyna się natychmiast po wstrzyknięciu (20).

Wniosek

Przytaczam tutaj wnioski z ostatniego artykułu autorstwa S. Seneffa z 1 czerwca 2021 r. (21), który dotyczy chorób neurodegeneracyjnych prawdopodobnie związanych ze szczepionką przeciwko Covid-19:

Krótkoterminowe skutki uboczne mogą być tylko wierzchołkiem góry lodowej! Neurotoksyczność Spike'a i jego przenikanie przez barierę krew-mózg są obecnie dobrze znane. Istnieje wiele powodów, aby uważać na szczepionki przeciw COVID-19, które zostały wprowadzone na rynek w pośpiechu, z rażąco nieodpowiednią oceną i agresywną promocją wśród niedoinformowanej opinii publicznej, co może mieć negatywne konsekwencje, ogromne i nieodwracalne.

Jedną z potencjalnych konsekwencji jest wyczerpanie ograniczonej rezerwy komórek progenitorowych B w szpiku kostnym we wczesnym okresie życia, co skutkuje niezdolnością do wytwarzania nowych przeciwciał przeciwko czynnikom zakaźnym
(tj. przyspieszone starzenie się kości ).

Jeszcze bardziej niepokojącą możliwością jest to, że te szczepionki, czy to szczepionki mRNA, czy szczepionki zawierające wektory DNA, mogą być w przyszłości drogą do wyłączenia choroby.

Ze względu na podobne do prionów działanie Spike'a, prawdopodobnie zaobserwujemy niepokojący wzrost występowania kilku głównych chorób neurodegeneracyjnych, w tym choroby Parkinsona, choroby Creutzfeldta-Jakoba, stwardnienia zanikowego bocznego i choroby Alzheimera, a choroby te będą pojawiać się coraz częściej w coraz młodszych populacji w nadchodzących latach.

Niestety, nie dowiemy się, czy za ten wzrost odpowiadają szczepionki, ponieważ zwykle między szczepieniem a rozpoznaniem choroby upływa dużo czasu. Jest to bardzo wygodne dla producentów szczepionek, którzy czerpią ogromne zyski z naszych nieszczęść – zarówno ze sprzedaży samych szczepionek, jak i wysokich kosztów leczenia tych wszystkich wyniszczających chorób.


Emma Kahn

czerwiec 2021

Uwagi i źródła

(1) Gorsze niż choroba? Przegląd niektórych możliwych niezamierzonych konsekwencji szczepionek mRNA przeciwko COVID-19 Seneff, S. i Nigh, G. (2021). . International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research, 2 (1), 38-79. Oryginalna praca opublikowana 10 maja 2021 r.) ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/23
(2) Accord de transfert de technologies et de répartition des bénéfices entre le NIAID et Moderna
documentcloud.org/…ts/6935295/NIH-Moderna-Confidential-Agreements.pdf
(3) Profilowanie pseudourydyny ujawnia regulowaną pseudourydylację mRNA w komórkach drożdży i ludzi. Carlile TM, Rojas-Duran MF, Zinshteyn B, Shin H, Bartoli KM, Gilbert WV. Natura. 2014;515(7525):143-146. doi:10.1038/nature13802)
nature.com/articles/nature13802?error=cookies_not_supported&c
(4) CureVac COVID szczepionka obniżająca szczepionkę zwraca uwagę na wyzwania związane z projektowaniem mRNA. Natura. 18 czerwca 2021
nature.com/articles/d41586-021-01661-0?error=cookies_not_supp
(5) Włączenie pseudourydyny do mRNA daje doskonały wektor nieimmunogenny o zwiększonej zdolności translacyjnej i stabilności biologicznej Katalin Karikó, Hiromi Muramatsu, Frank A Welsh , János Ludwig, Hiroki Kato, Shizuo Akira, Drew Weissman. PMID: 18797453 PMCID: PMC2775451 DOI: 10.1038/mt.2008.200
nih.gov/18797453/
(6) Syntetyczne nanocząsteczki lipidowe skierowane na narządy steroidowe. Juliette Mérian, Raphaël Boisgard, Xavier Decleves, Benoît Thezé, Isabelle Texier i Bertrand Tavitian. Journal of Nuclear Medicine listopad 2013, 54 (11) 1996-2003; DOI: snmjournals.org/content/54/11/1996
snmjournals.org/content/54/11/1996
(7) Potencjalny niekorzystny wpływ nanocząstek na układ rozrodczy. Wang R, piosenka B, Wu J, Zhang Y, Chen A, Shao LQ. 11 grudnia 2018 Tom 2018:13 Strony 8487—8506 DOI dovepress.com/…oductive-system-peer-reviewed-fulltext-article-IJN
(8) Wywiad z Bretem Weinsteinem z kadrą podcastu „Dark Horse Podcast” cenzura zamieszczona na Youtube w publikacji.
youtube.com/null
(9) Wywiad z Bretem Weinsteinem dans le cadre de son Podcast « Dark Horse Podcast »… pasjonat
odysee.com/…Weinstein:f/how-to-save-the-world,-in-three-easy:0
(10) Document en japonais sur la biodistribution du vaccin
pmda.go.jp/…21/P20210212001/672212000_30300AMX00231_I100_1.pdf
(11) Document traduit en anglais sur la biodistribution du vaccin
catbox.moe/0vwcmj.pdf
(12) Circulation sanguine de la spike vaccinale
oup.com/…id/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab465/6279075
(13) NOWE BIAŁKO KORONAWIRUSA ODGRYWA DODATKOWĄ KLUCZOWĄ ROLĘ W CHOROBIE. Naukowcy i współpracownicy Salka pokazują, jak białko uszkadza komórki, potwierdzając, że COVID-19 jest głównie chorobą naczyniową
salk.edu/…pike-protein-plays-additional-key-role-in-illness/
(14) Skok białka SRAS-CoV-2 alternatywna funkcja śródbłonka poprzez negatywną regulację ACE2. Schiavon, Ming He, Lili Chen, Hui Shen, Yichi Zhang, Qian Yin, Yoshitake Cho, Leonardo Andrade, Gerald S. Shadel, Mark Hepokoski, Ting Lei, Hongliang Wang, Jin Zhang, Jason X.-J. Yuan, Atul Malhotra , Uri Manor, Shengpeng Wang, Zu-Yi Yuan, John YJ Shyy, pierwotnie opublikowany 31 marca 2021 r.
ahajournals.org/action/cookieAbsent
(15) Białko kolce SARS-CoV-2 inicjuje sygnalizację komórkową w ludzkich komórkach gospodarza: Implikacje dla możliwych konsekwencji szczepionek COVID-19 Suzuki YJ, Gychka SG. Białko kolce SARS-CoV-2 inicjuje sygnalizację komórkową w ludzkich komórkach gospodarza: Implikacje dla możliwych konsekwencji szczepionek COVID-19. Szczepionki (Bazylea). 2021;9(1):36. Opublikowano 2021 11 stycznia doi:10.3390/vaccines9010036 nih.gov/pmc/articles/PMC7827936/
(16) Des vaccins à exosomes vecteurs d'ARNm ont été envisagés: Promising Extracellular Vesicle-Based Szczepionki przeciwko wirusom, w tym SARS-CoV-2: nih.gov/33513850/ biorxiv.org/content/10.1101/2020.10.28.357137v1
(17) Polθ odwrotnie transkrybuje RNA i promuje naprawę DNA na szablonie RNA, Science Advances (2021). DOI: 10.1126 / sciadv.abf1771 sciencemag.org/content/7/24/eabf1771.full
(18) Podjednostka S2 kolca oddziałuje in vitro z białkami przeciwnowotworowymi, takimi jak p53 i BRCA
sciencedirect.com/science/article/pii/S1936523320303065
(19) Wytyczne dotyczące oddawania krwi w Wielkiej Brytanii
blood.co.uk/…/news-and-statements/coronavirus-covid-19-updates/
(20) Krążący antygen szczepionki SARS-CoV-2 wykryty w osoczu biorców szczepionki mRNA-1273.Alana F Ogata, Chi-An Cheng, Michaël Desjardins, Yasmeen Senussi, Amy C Sherman, Megan Powell, Lewis Novack, Salena Von, Xiaofang Li, Lindsey R Baden oup.com/…id/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab465/6279075
(21) SARS-COV-2 SZCZEPIONKI I CHOROBA NEURODGENERACYJNA
stephanieseneff.net/sars-cov-2-vaccines-and-neurodegenerative-disease/

nouveau-monde.ca/…sequences-involontaires-des-injections-anti-covid/
Bos016
Anieobecny
Kujoński temat...
Grubo...
Ale warto czas poświęcić...